van Leeuwen, Arnoldus 1 2

Geboortenaam van Leeuwen, Arnoldus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 59 jaren, 5 maanden, 7 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1764-01-25    
1
Doop 1764-01-25 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Arnoldus, zoon van Hendrik van Leeuwen
en Evertje Docters
Gereformeerd Domkerk

1
Ondertrouw 1784-04-30 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Arnoldus van Leeuwen J. M.
en
Johanna Visser J. D.

3
Huwelijk 1784-05-20 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Johanna Visser

"20 Maij 1784
Getroud in de Domkerk
door Do. Peirolet

Arnoldus van Leeuwen J. M.
en
Johanna Visser J.D."

Peirolet : Ds. Henricus Peirolet, geboren te Amsterdam
ca. 24 maart 1730, overleden 26 augustus 1785.
Hij was predikant te Utrecht vanaf 12 december 1773.
"Henricus Peirolet, leeraar in Christus gemeente te Utrecht,
overleeden den 26sten der oogstmaand 1785 in den
ouderdom van 55 jaaren en ruim 8 maanden".
Deze dominee trouwde ook Hermanus van Leeuwen,
broer van Arnoldus.

Johanna Visser is geboren rond 1757, dochter
van Gerrit Visser en Petronella van Wijk.
Zij is te Utrecht overleden op 12 november 1833
op 76-jarige leeftijd.

4 5 6
Overlijden 1823-07-02 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 435
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 595
Aangiftedatum: 04-07-1823
Overledene Arnoldus van Leeuwen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-07-1823
Leeftijd: 57
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Hendrik van Leeuwen
Moeder Evertje Docters
Partner Johanna Visser
Relatie: gehuwd met

Gedeelte akte:

"Den derden Julij  Achttien honderd Drie-en-twintig,
ten Een ure, Na den middag is ingeschreven,
het afsterven van Arnoldus van Leeuwen,
Afslager van de Visch, overleden ten Tweeden
dezer maand des middags ten Vier ure, oud
negen en vijftig jaren, geboren te Utrecht, wonende aldaar
aande Marrie plaats wijk D: N. aldaar overleden
Gehuwd aan Johanna Visser, Zoon van wijlen
Hendrik van Leeuwen en wijle Evertje Docters.
De overledene heeft geene onroerende goederen
nagelaten, met achterlating van kinderen.
Op de verklaring ten dage en ure als boven aan ons
gedaan door Jan Jacobus van Leeuwen, Procureur,
oud Zevenendertig Jaren, wonende bij de Hamburger
Brug, Zoon van de overledene - "

procureur - vertegenwoordiger (niet raadsman)
van partijen in een burgerlijk geding.

6

Ouders

Vader van Leeuwen, Hendrik Arnoldsen
Moeder Docters, Evertje
    Broer     Docters van Leeuwen, Hermanus
         van Leeuwen, Arnoldus

Bijzonderheden

Kinderen van Arnoldus van Leeuwen en Johanna Visser,
gedoopt te Utrecht:

1. Henderika Elisabeth, 13 februari 1785,
Gereformeerd, Domkerk
doopboek 17, pag. 56
beide ouders lidmaat
2. Jan Jacobus, 14 mei 1786,
Gereformeerd Janskerk
doopboek 17, pag. 111
de ouders lidmaten
3. Dirk Hermanus, 17 augustus 1788,
Gereformeerd Janskerk
doopboek 17, pag. 223
ouders lidmaat
4. Gerrit Johannes, 15 augustus 1790,
Gereformeerd Janskerk
doopboek 17, pag. 336
beide ouders lidmaat
5. Rosina Geertruida, 2 september 1792,
Gereformeerd Janskerk
doopboek 17, pag. 480
beide ouders lidmaat
6. Kornelis Arnoldus, rond 1795

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Afslager van de Visch
6

Naaste verwanten

 1. van Leeuwen, Hendrik Arnoldsen
  1. Docters, Evertje
   1. Docters van Leeuwen, Hermanus
   2. van Leeuwen, Arnoldus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Huwelijksakte Utrecht
 3. Huwelijksaangiften Utrecht
 4. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 5. http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
 6. Overlijdensakte Utrecht