Heineman, Borrus Claas

Geboortenaam Heineman, Borrus Claas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 50 jaren, 11 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1650-06-30 Koudum, Friesland, Nederland  
 
Doop 1650-06-30 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1650
Gedoopt op 30 juni 1650 in Koudum
Dopeling: Borris, zoon
   Vader: Klaas Heyneman
  Moeder: Fed Wibes

1
Belijdenis 1680-02-01 Koudum, Friesland, Nederland  

"Den 1 Febr. 1680
Nachtmael gehouden
Voor de 93 Mael gehouden
Nae voorgaende Belijdenisse
des Geloofs aengenomen
Borus Heijneman, Notaris pub:
en fiscael deser Grijtenie"

2a
Overlijden 1701-06-23 Koudum, Friesland, Nederland  
3

Ouders

Vader Heineman, Claas
Moeder Wybes, Fettie
    Zus     Heineman, Maria Claes
    Broer     Heineman, Wybe Claes
    Zus     Heineman, Pier Claes
    Zus     Heineman, Eefjen Claes
    Zus     Heineman, Dieu Claes
         Heineman, Borrus Claas

Families

Getrouwd Vrouw Jansdr, Yttie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1668-11-28 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 28-11-1668
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Borrus Heyneman wonende te Koudum
Bruid Idtie Jans wonende te Leeuwarden

4
Huwelijk 1668-12-14 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 14-12-1668
Soort akte: attestatie afgegeven
Bruidegom
Borrus Heynema wonende te Koudum
Bruid
Idtie Jans wonende te Leeuwarden

"Borrus Heijnema van Coudum ende
Idtie Jans, sijn haer echte geboden
voorgestelt d'eerste mael den 29en
Novemb. 1668, d'2e mael den 6en Xber
d'3e mael den 13e December den 14e dito
attestatie gepasseert"

5
Lidmaten tussen 1700 en 1701 Koudum, Friesland, Nederland  

Borres Heijneman
IJdtje Jansz
Egtelieden

2
  Bijz.

Na hun huwelijk woonden Borris Klaases en Ytje Jans eerst in Stavoren en later in Koudum.

Kinderen, gedoopt te Stavoren:

1. Claes - 23 mei 1669

2. Bauckie - 11 januari 1671

3. Wiebe - 22 september 1672

4. Fetie - 17 april 1674

Kinderen, gedoopt te Koudum:

5. Grijtje - 26 september 1675

6. Willem - 21 april 1678

7. Orsel - 21 november 1680

8. Hiltje - 21 november 1680

9. Marijcke - 24 september 1682

10. Hiltje - 12 juli 1685

11. Janneke - 26 oktober 1690

  Kind.
 1. Heineman, Claes Borus
 2. Heineman, Baukje Borres
 3. Heineman, Fetje Borres
 4. Heineman, Grietje Borres
 5. Heineman, Marijke Borres
 6. Heineman, Hiltie Borres

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep notaris te Koudum
3

Naaste verwanten

 1. Heineman, Claas
  1. Wybes, Fettie
   1. Heineman, Maria Claes
   2. Heineman, Wybe Claes
   3. Heineman, Pier Claes
   4. Heineman, Eefjen Claes
   5. Heineman, Dieu Claes
   6. Heineman, Borrus Claas
    1. Jansdr, Yttie
     1. Heineman, Claes Borus
     2. Heineman, Baukje Borres
     3. Heineman, Fetje Borres
     4. Heineman, Grietje Borres
     5. Heineman, Hiltie Borres
     6. Heineman, Marijke Borres

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Lidmatenboek Koudum
   • Pagina: image 57
 3. www.sijses.nl
 4. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden