Dekemans, Geertruid

Geboortenaam Dekemans, Geertruid
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1645-03-07 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Nieulingen aengenomen den
7 Martij 1645:
(o.a.)
Geertje Dekemans

1
Overlijden voor 1668-09-19    
 

Families

Getrouwd Man Swalue, Albertus
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1651-02-08 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 08-02-1651
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Albertus Swalwe wonende te Leeuwarden
Bruid Geertruid Dekemans wonende te Leeuwarden

"Den 8 Feb. 1651
Albertus Swalwa ende Geertrudt Dekemans beijde binnen deser stede sijn d'Echts geboden vergunt"

2
Huwelijk 1651-03-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 02-03-1651
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Albertus Swalwe wonende te Leeuwarden
Bruid Geertruid Dekemans wonende te Leeuwarden

3
Erfenis Geertruid Dekemans 1668-10-07 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: w005-21a
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
Overleden Geertie Deeckmans, vrouw van Albartus Swalue, schrijver van een compagnie te voet,
ouders van: Impckien, 14 jaar, Tialckien, 15 jaar en Ytie Swalue, 6 jaar.
Curator: Horatius Ferff, vroedsman der stad Sneeck
Erflaatster: Geertie Deeckmans
Erfgenaam: Albartus Swalue
Erfgenamen: Impckien Swalue, Tialckien Swalue, Ytie Swalue
Aktedatum: 1668-10-07
Curator: Horatius Ferff

4
Autorisatieboeken 1679-07-23 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: w007-26a
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
Gertie Deekmans, vrouw van de schrijver Albartus Swalue.
Hun kinderen: Tialckien en Ytie Swalue.
Curator: de notaris Boetzma
Albartus Swalue compagnieschrijver
Aktedatum: 1679-07-23
Curator: Boetzma

4
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Leeuwarden:

1. Tijalcke, 8 mei 1653

2. IJmpke, 15 december 1654

3. Otte, 23 januari 1657

4. Jida Catharinaa, 30 mei 1660

5. Jittie, 25 juli 1662

  Kind.
 1. Swalue, Æmilia (Ymcke)
 2. Swalue, Jittie Alberts

Naaste verwanten

  1. Dekemans, Geertruid
   1. Swalue, Albertus
    1. Swalue, Æmilia (Ymcke)
    2. Swalue, Jittie Alberts

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Leeuwarden
 2. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 4. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811