van Vlissingen, Gerrit Olofs

Geboortenaam van Vlissingen, Gerrit Olofs
Geslacht mannelijk

Families

  Kind.
  1. van Vlissingen, Jacob Gerritsz

Bijzonderheden

Gerrit Oloffsz. van Vlissingen was smid en burger van Utrecht;
hij bezat van 1609-1613 een huis aan de Sint-Marienstraaten en
kocht op 6 mei 1613 het huis "De Schupstoel" aan den stadswal
op het Vreeburg.

(bron: wikipedia.org)

Naaste verwanten

    1. van Vlissingen, Gerrit Olofs
        1. van Vlissingen, Jacob Gerritsz