Arjens, Sipke

Geboortenaam Arjens, Sipke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1735-12-25 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Taede Fungers

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-12-1735
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sipke Arjens wonende te Koudum
Bruid Taede Fungers wonende te Koudum

1
Omschrijvinge van familien in Friesland 1744 Koudum, Friesland, Nederland  

Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Datum: 1744
Plaats: Koudum
Bijzonderheden:
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Vermeld Sipke Arjens
Diversen: Aantal personen: 2 Toegezegd bedrag £ 5:0:0

2
2e Huwelijk 1748-05-10 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Trijntje Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 10-05-1748
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sipke Arjens wonende te Koudum
Bruid Trijntje Jans wonende te Koudum

1
Quotisatie 1749 Koudum, Friesland, Nederland  

Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Koudum
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 1
Aanslag: £ 39:15:-
Bewoner Sipke Arjens
Diversen: huijsman

3
Attestatie 1756-01-18 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Met attestatie van Hindeloopen Sipke Arjens

4
Diaken 1761 Molkwerum, Friesland, Nederland  

De diaconen Tijmmen Jolles
en IJgle Douwes overleden zijnde,
is in deselve plaets verkooren
Sipke Arjens met 23 stemmen
en Albert Hommes met
34 stemmen.

4

Ouders

Vader Cornelis, Arrien
Moeder Hindricks, Acke
    Broer     Arjens, Hendrik
    Broer     Arjens, Rein
         Arjens, Sipke

Naaste verwanten

 1. Cornelis, Arrien
  1. Hindricks, Acke
   1. Arjens, Hendrik
   2. Arjens, Rein
   3. Arjens, Sipke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)