van Starbergen, Cornelis Willemsz 1 2 3

Geboortenaam van Starbergen, Cornelis Willemsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Getuige 1609-03-20 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Vranck van Uytenbrouck, Inventarisnummer 1531, Folio 62V
Soort akte testament
Datum akte 20-03-1609
Cornelis Corssen Lantwercker, landwerker Delft, testateur 62v
Aechtgen Cornelisdr Delft , testateur, 62v
Cors Claesz, lijndraaier, getuige 63v
Cornelis Willemsz van Sterbergen alias Statbergen? kuiper, getuige 63v
Jacob Cornelisz van Sterbergen, kuiper, getuige 63v

4
Voogd 1612-10-08    

Op 8 oktober 1612 werd Cornelis Willems van Starbergen
vermeld als voogd van zijn nicht Jannetgen Michiels,
dochter van wijlen Michiel Willemsz van Starbergen.

4
Overlijden voor 1632-06-07    

www.hogenda.n:
Index op de kopers, verkopers en borgen
uit de transportakten en schuldbrieven van
onroerend goed van MAASSLUIS
1614 - 1650
(o.a.)
7 juni 1632
Zaliger Cornelis Willems van Sterbergen
gehuwd met Soffia Jacobs

 
Huwelijk      

Getrouwd met Sofia Jacobs.

 

Ouders

Vader van Starbergen, Willem
         van Starbergen, Cornelis Willemsz
    Broer     van Starbergen, Jan Willemsz
    Broer     van Starbergen, Michiel Willemsz
    Broer     van Starbergen, Andries Willems

Bijzonderheden

Dochter Annitgen ging op 13 april 1624 te Delft in ondertrouw:

"Huijch Jasonsz van de Bije J.g. woonende tot Leijden
Annitgen Cornelisdr van Starbergen J.d. woonende buijten de Watersloot"

Op 9 april 1624 waren zij te Leiden in ondertrouw gegaan:

"Huijch Jasonsz van de Bije Jongman van Leijden
met Annetgen Cornelis van Sterbergen Jongedochter van Delft"

Huijch Jasons was de zoon van Jason Huijchs en Pleuntgen Allertsdr,
die op 15 december 1596 waren getrouwd te Delft:

"Jason Hughesz beesemmaecker Jonckgesel
woonende in het St. Urselen Convent
Ploentgen Allerts Jongedr. woonende in de
Gasthuijsteech getr. den 15 Octobris predikant Jacobum Rolandum"

Toelichting:
Jacobus Rolandus was predikant te Delft van 1594 tot 1598.

Kinderen van Huijch Jasonsz en Annetgen Cornelisdr van Starbergen, gedoopt te Delft:

1. Pleuntgen, 30 januari 1629
dochter van Huijch Jasons en Anna Cornelis
getuigen: Jason Huijgen, Annetgen Philips en Sara Jasons

Toelichting:
Jason Huigen - vader van Huijch Jasons
Annetgen Philips - 2e vrouw van Jason Huigen
Sara Jasons - zuster Huijch Jasons

2. Maertge, 2 januari 1631
dochter van Huijch Jasonsz en Annitge Cornelisdr

3. Kniertge, 9 december 1632
dochter van Huijch Jason en Annitge Cornelis woonende binnen Delft

4. Cornelis, 12 maart 1634
zoon van Huijch Joosten en Anna Cornelis

Naaste verwanten

 1. van Starbergen, Willem
  1. van Starbergen, Jan Willemsz
  2. van Starbergen, Cornelis Willemsz
  3. van Starbergen, Michiel Willemsz
  4. van Starbergen, Andries Willems

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Delft
 2. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 3. Doopboek Delft
 4. Digitale Arena Delft