Huitema, Daniël Halbes 1 2

Geboortenaam Huitema, Daniël Halbes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 61 jaren, 5 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1835-11-24 Hommerts, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Wymbritseradeel, 1835
Aangiftedatum 24 november 1835, akte nr. 223
Daniël Huitema, geboren 24 november 1835
Zoon van Halbe Hommes Huitema
Schipper, wonende te Hommerts
en Trijntje Daniels Schuurmans

3
Huwelijk 1864-05-26 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1864
Man : Daniël Huitema, oud 28 jaar, geboren te Hommerts,
schipper te Hommerts
Ouders: Halbe Hommes Huitema, schipper te Hommerts,
en Trijntje Daniëls Schuurmans, overleden
Vrouw : Klaaske ten Kate, oud 25 jaar, dienstmeid, geboren te IJlst,
wonende te Sneek, doch laatst te Ijsbrechtum
Ouders: Jacob Theunis ten Kate en Grietje Jetzes van der Meer
Datum : 26 mei 1864, akte nr. 70

Klaaske ten Kate werd geboren op 17 mei 1839 te IJlst,
dochter van Jacob Theunis ten Kate, mastmakersknecht,
en Grietje Jetzes van der Meer.

Kinderen:

1. Halbe
Geboorteakte Workum, 1864
Aangiftedatum 30 november 1864, akte nr. 112
Halbe Huitema, geboren 29 november 1864
Zoon van Daniël Halbes Huitema, schipper,
en Klaske Jacobs ten Cate,
wonende te Hommerts

2. Grietje
Geboorteakte Stavoren, 1866
Aangiftedatum 20 oktober 1866, akte nr. 23
Grietje Huitema, geboren 19 oktober 1866
Dochter van Daniel Huitema, schipper te Hommerts,
thans liggende met zijn schip te Stavoren,
en Klaaske ten Cate, zonder bedrijf, bij hem inwonende.

3. Johannes
Geboorteakte Wymbritseradeel, 1869
Aangiftedatum 17 maart 1869, akte nr. 73
Johannes Huitema, geboren 16 maart 1869
te Hommerts,
Zoon van Daniël Huitema, schipper te Hommerts,
en Klaaske ten Kate, zonder beroep te Hommerts
Johannes is op 1-jarige leeftijd op 24 februari 1871
te Groningen in een Schip buiten de Apoort overleden.

4. Trijntje
Geboorteakte Haskerland, 1872
Aangiftedatum 2 april 1872, akte nr. 57
Trijntje Huitema, geboren 31 maart 1872,
te Nijehaske in een schip,
Dochter van Daniel Huitema, schipper te Hommerts
en Klaaske ten Cate, mede wonende te Hommerts
met haren man gewoon verblijf houdende aan scheepsboord
en thans te Nijehaske liggende

5. Jacoba
Geboren op 10 augustus 1880 te
Amsterdam, in een schip liggende Singel. SS,
dochter van Daniel Huitema, schipper
en Klaaske ten Cate
woonachtig te Wymbritseradeel.

Klaaske ten Cate is op 4 juni 1911 te
Amsterdam overleden:

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1911
Aangiftedatum 9 juni 1911, akte nr. 100
Klaaske Kate, overleden 4 juni 1911, 72 jaar, vrouw
Weduwe,
van beroep Schippersche, wonende te Hommerts

Opmerking: Overleden te Amsterdam

4 5 6 7 8 3 9 10
Testament 1892-06-29 Joure, Friesland, Nederland  

1892 Joure, notaris H.J.W. Terlet
Testament van Daniel Huitema te Hommerts, 29 juni 1892

1892 Joure, notaris H.J.W. Terlet
Testament van Klaaske ten Cate te Hommerts, gehuwd met Daniel Huitema, 29 juni 1892

11
Overlijden 1897-04-28 Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland  

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1897
Aangiftedatum 5 mei 1897, akte nr. 92
Daniël Huitema, overleden 28 april 1897, 61 jaar, man
Gehuwd

Opmerking: Overleden in de gemeente Haarlemmermeer

"van de gemeente Haarlemmermeer ontvangen navolgend
Uittreksel -
Uit het overlijdensregister blijkt, dat op den 28 April 1897
des voormiddags ten vijf uur in den ouderdom van 61 jaren
is overleden:
Daniël Huitema van beroep Schipper, geboren en wonende
te Wijmbritseradeel, gehuwd met Klaaske ten Kate, zonder
beroep wonende te Wijmbritseradeel, zoon van
Halbe Huitema en van Trijntje Schuurmans, beiden
overleden"

Overlijdensakte Haarlemmermeer, 1897:

"overleden in een vaartuig liggende in de ringvaart
dezer gemeente tegenover het huis staande alhier
nummer vijftien R"

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1897

Overledene : Daniel Huitema
Overleden op: 28 april 1897
Wonende te : Hommerts

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

12 13 14

Ouders

Vader Huitema, Halbe Hommes
Moeder Schuurmans, Trijntje Daniëls
    Broer     Huitema, Homme Halbes
    Zus     Huitema, Afke Halbes
    Zus     Huitema, Froukje Halbes
    Broer     Huitema, Johannes Halbes
    Zus     Huitema, Korneliske Halbes
    Broer     Huitema, Foppe Halbes
    Zus     Huitema, Aukje Halbes
         Huitema, Daniël Halbes
    Broer     Huitema, Halbe Halbes

Media

Bijzonderheden

Daniel Huitema komt voor op de Hardrijderijlijst van een wedstrijd
op 22 januari 1862 te Sneek:
Daniël Huitema, Hommerts, 26 jaar.

Notariële akten:

1869 Heerenveen, notaris A.R. van Voorst
Huurcontract
- Marcus van Heloma te Heerenveen, verhuurder
- Daniel Halbes Huitema te Hommerts, huurder
6 december 1869

1884 Heeg, notaris A. Heringa
Averij aan een schip
- Daniel Huitema te Hommerts
17 oktober 1884

1897 Heeg, notaris T. Poelstra
Boedelbeschrijving
- Klaaske ten Cate te Hommerts, weduwe van Daniel Huitema
13 augustus 1897

Zoon Halbe werd in 1941 wegens dronkenschap te Amsterdam
door de politie een nacht opgesloten. Zie Media/Galerij.
Hij overleed op 8 oktober 1943 te Leiden:

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Rijnlands Midden
Algemeen Gemeente: Woubrugge
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 08-10-1943
Overledene Halbe Huitema
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-10-1943
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Leiden
Vader Daniel Huitema
Moeder Klaaske ten Cate

Naaste verwanten

 1. Huitema, Halbe Hommes
  1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
   1. Huitema, Homme Halbes
   2. Huitema, Afke Halbes
   3. Huitema, Froukje Halbes
   4. Huitema, Johannes Halbes
   5. Huitema, Korneliske Halbes
   6. Huitema, Foppe Halbes
   7. Huitema, Aukje Halbes
   8. Huitema, Daniël Halbes
   9. Huitema, Halbe Halbes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Woubrugge
 2. Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
 3. Geboorteakte Wymbritseradeel
 4. Huwelijksakte Wymbritseradeel
 5. Geboorteakte IJlst
 6. Geboorteakte Workum
 7. Geboorteakten Amsterdam
 8. Geboorteakte Haskerland
 9. Geboorteregister Groningen
 10. Overlijdensakten Amsterdam
 11. Notariële archieven Friesland
 12. Overlijdensakte Wymbritseradeel
 13. Overlijdensakte Haarlemmermeer
 14. Memories van Successie Friesland