van den Berg, Jakobje Peters 1a

Geboortenaam van den Berg, Jakobje Peters
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 70 jaren, 8 maanden, 9 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte tussen 1731 en 1736    

Jacobje staat vermeld bij de Volkstelling te Baarlo
van 1748 tussen Roelofjen en Hendrikjen.
Zij is een dochter van Peter Jacobs en Hendrikje
Hermens en niet van Peter Jakobs en Reijntien Jans,
want ze noemde haar dochter Hendrika en
niet Reijntien of iets dergelijks. Van haar is geen doop bekend.
Vermoedelijk is ze dus geboren tussen 1731 en 1736.

2
Getuige 1751-05-02 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Jakobje was op 2 mei 1751 getuige bij de doop van haar
(half)zusje Reingien te Zwartsluis:

Reingien, dochter van Piet van den Berg
en Reingien Jans
getuige Jacobje Pieters van den Berg,
dochter uit het eerste huwelijk van
Piet van den Berg

3
Ondertrouw 1756-04-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
4
Huwelijk 1756-05-05 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Wessel Hartkamp

"Ingeschreven den 1 April getrouwt den 5 Meij alhier
Wessel Hartkamp J.M. wonende te Amsterdam en
Jacobjen Peters Van den Berg J.D. gewoont hebbende
mede te Amsterdam, thans alhier"

Wessel Hartkamp is rond 1727 te Wanneperveen
geboren als zoon van Dominicus Hartcamp en
Grietjen Cronen.

Kinderen van Jacobje en Wessel:

1. Dominicus, gedoopt te Amsterdam:

zoon Dominicus
vader Wessel Hartkamp
moeder Japikjen van den Bergh
getuigen Pieter van den Bergh
                Roelofje van den Bergh
pastor Jacobus Tijken
doop 10 april 1757
religie Hervormd, Noorderkerk
bron 82 p. 318 (folio 158v) nr. 6

Getuigen zijn de vader en zuster
van Jacobje.

2. Pieter, gedoopt op 17 augustus 1760
te Amsterdam.

3. Hendrik, gedoopt op 5 september 1764
te Amsterdam.

4. Grietje, gedoopt op 11 maart 1767 te
Amsterdam.

5. Grietje, gedoopt op 11 december 1768
te Amsterdam.

Wessel Hartkamp was van beroep kaagschipper.
Hij voer met een kaag: een platboomd, binnenlands
vaartuig met zwaarden, een enkele schuine mast en
een halve boegspriet; het voerde een sprietzeil en
één of twee fokken, en diende als lichter.

Wessel Hartkamp is op 24 februari 1816
te Amsterdam begraven.

4 5 6
Overlijden voor 1801-09-10    
7
Begrafenis 1801-09-10 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Jacoba van den Berg is in 1801 te Amsterdam
begraven:

ingeschrevene:
[van den] Berg, Jacoba
ingeschrevene:
Hartkamp, Wessel
relatie informatie:
Huisvrouw
datum begrafenis:
10-09-1801
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
Archief van de Burgerlijke Stand;
Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam
(retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9316254

7

Ouders

Vader van den Berg, Pieter Jacobs
Moeder van der Veen, Hendrikjen Hermens
    Zus     van den Berg, Roelofjen Peters
         van den Berg, Jakobje Peters
    Broer     van den Berg, Hermen Peters
    Zus     van den Berg, Janna (Johanna) Peters
 
Vader van den Berg, Pieter Jacobs
Stiefmoeder van den Berg, Reijntien Jans
    Halfzus     van den Berg, Hendrikje Peters
    Halfzus     van den Berg, Annigje Peters
    Halfzus     van den Berg, Catrina Peters
    Halfbroer     van den Berg, Jakob Peters
    Halfzus     van den Berg, Hillegjen Peters
    Halfbroer     van den Berg, Jan Peters
    Halfbroer     van den Berg, Mattheus Peters
    Halfzus     van den Berg, Grietje Peters
    Halfzus     van den Berg, Reingien Peters
    Halfzus     van den Berg, Willemtien Peters
    Halfbroer     van den Berg, Teunis Peters
    Halfbroer     van den Berg, Willem Peters

Media

Bijzonderheden

Uit het Levensbericht van A.Th. Hartkamp, gepubliceerd in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, 1926, pagina 93-100:

"De familie Hartkamp stamt uit de noordelijke provinciën. Wessel Hartkamp uit Wanneperveen,
kaagschipper van beroep, kocht den 30sten Januari 1756 het poorterschap van Amsterdam.
Enkele maanden later trad hij te Steenwijk in het huwelijk met Jacobje of Japikje Peters van den Bergh,
en den 10den April 1757 liet hij in de Noorderkerk te Amsterdam zijn eerstgeborene, Dominicus, doopen.
Deze zoon werd kaagschipper als zijn vader, huwde in 1782 Marretje van Regteren, en dreef later,
zooals schippers vaak deden, in compagnieschap met zijn in 1793 geboren zoon Klaas, een handel in turf en brandhout."

Opmerking: Wessel Hartkamp trad niet in Steenwijk in het huwelijk, maar in Zwartsluis.
Zijn kleinzoon Klaas was de vader van de bekende Albertus Theodorus Hartkamp, die " 's Lands grootste verzamelaar"
werd genoemd:

"De verzamellust was Hartkamp aangeboren. Als jongen reeds bewaarde hij de Nieuwjaars- en Kermiswenschen,
die aan zijn ouderlijk huis werden aangeboden. Dit ouderlijk huis - in een typissche oud Amsterdamsche buurt,
de Haarlemmerhouttuinen tusschen Buiten-Brouwerstraat en Korte Prinsengracht - had een ruimen zolder, en daar
kon hij uren doorbrengen, te midden van zijn ‘rommel’, zooals zijne moeder het noemde."

Later hield hij diverse openbare tentoonstellingen o.a. over Vondel (1887), Van Lennep (1893), en Rembrandt(1906).

Naaste verwanten

 1. van den Berg, Pieter Jacobs
  1. van der Veen, Hendrikjen Hermens
   1. van den Berg, Roelofjen Peters
   2. van den Berg, Jakobje Peters
   3. van den Berg, Hermen Peters
   4. van den Berg, Janna (Johanna) Peters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
   • Datum: 1926
   • Pagina: Levensbericht van A. Th. Hartkamp, p. 93-100, door Joh. C. Breen
 2. Volkstelling Hasselterkerspel 1748
 3. Doopboek Zwartsluis
 4. Trouwboek Zwartsluis
 5. Parenteel Jan Jansen Hertcamp
 6. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 7. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam