Eyles, Hiltje

Geboortenaam Eyles, Hiltje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1711-07-25 Katlijk, Friesland, Nederland  

Dopeling Hiltie,
Dochter van Eile Martens, bijzitter, en Geiske Rones

1

Ouders

Vader Martens, Eile
Moeder Rones, Geiske
         Eyles, Hiltje

Families

Getrouwd Man Aukes, Pyter
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1734-03-14 Broek, Friesland, Nederland  

man: Pyter Aukes afkomstig van Broek
vrouw: Hiltje Ejles afkomstig van Katlijk

2
Ledematen 1741 Broek, Friesland, Nederland  

Een Nieuwe List der Ledematen tot de gereformeerde gemeente van Goingarijp en Broek opgemaekt in den jare 1741:
(o.a.)
de B(ijsitte)r Pijter Aukes cum uxore.

3a
Ledematen 1763-09-11 Broek, Friesland, Nederland  

Den 11 september 1763 is des Heeren H. avondmaal in de Broek uijtgedeelt, door mij ( =Christiaan Jacob Brunings Hermanszoon) aan de volgende ledematen:
(o.a.)
Absent waren
Pieter Aukes bijsitter en ouderling in de Broek
Hiltje Ejles sijn huijsvrouw

Toelichting:
Ds. Brunings was op 23 juli 1763 te Goingarijp en Broek als predikant bevestigd. Hij preekte op 31 juli te Goingarijp met de woorden van 2 Corinthiƫrs 4 vers 5:

"5 Want wij prediken niet onszelve, maar Christus Jezus den Heere; en onszelve , dat wij dienaren zijn om Jezus wil."

Een week later hield hij te Broek zijn openingspreek over Hebreƫrs 2 vers 9a:

"9 gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft u, o God! uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenooten".

3b
  Kind.
 1. Bijzitter, Auke Pieters

Naaste verwanten

 1. Martens, Eile
  1. Rones, Geiske
   1. Eyles, Hiltje
    1. Aukes, Pyter
     1. Bijzitter, Auke Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
 3. Lidmatenboek Broek
   • Datum: 1741
   • Pagina: image 10
   • Datum: 1763
   • Pagina: image 21