de Vries, Meindert Dirks

Geboortenaam de Vries, Meindert Dirks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 66 jaren, 9 maanden, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1787-12-27 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

geboren onder Rinsumageest

1
Doop 1787-01-13 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Dopeling Meindert
zoon van Durk Meinderts en Jelske Jacobs

1
Overlijden 1854-10-25 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte:
Meindert de Vries, 67 jaar, weduwnaar

Leeuwarder Courant 31 oktober 1854:

Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwdvader
de Heer Meindert de Vries, in leven notaris te
Augustinusga, in den ouderdom van bijna 67
jaren, ten gevolge van een langzaam verval van
krachten.

den 25 oktober 1854  

IJtje de Vries
H. W. Tjoelker
Grietje de Vries
W. J. Tjoelker

2 3

Ouders

Vader de Vries, Durk Meinderts
Moeder Viersen, Jelske Jacobs
         de Vries, Meindert Dirks

Families

Getrouwd Vrouw Rintjema, Harmke Harmens
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1807-10-18 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

man: Meindert Dirks de Vries afkomstig van Rinsumageest
vrouw: Harmke Harmens Posthumus afkomstig van Rinsumageest
opmerking: hij is organist en schoolmeester

4
  Kind.
 1. de Vries, Grietje Meinderts

Media

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoolmeester, organist, notaris

Hij was schoolmeester te Rinsumageest (zie Galerij)

Naamlijst van Notarissen Friesland:

11 december 1827 Meindert de Vries, wonende te Augustinusga.
(Op deze datum begon hij als notaris).

5

Naaste verwanten

 1. de Vries, Durk Meinderts
  1. Viersen, Jelske Jacobs
   1. de Vries, Meindert Dirks
    1. Rintjema, Harmke Harmens
     1. de Vries, Grietje Meinderts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Overlijdensakte Achtkarspelen
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
 5. Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850