Tielmans, Anneken

Geboortenaam Tielmans, Anneken
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk 1631-05-04 Capelle, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Wouter Jacobs Visscher

Den 19en Aprilis 1631
Wouter Jacobss weduwenaer van Lijsken Arijens van Ramsdonck wonende aldaer met Anneken Tielmans van Cappel weduwe van Adriaen Dircx van Clootwijck
Actum den 4en Meij 1631 met attestatie van Ramsdonck

1
Overlijden 1669-10-06 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

Anneken de weduwe van Wouter Jacobs Visser is overleden den 6 October 1669 ende leijt begraven in de kerck f 1 - 16

2

Ouders

Vader , Tielman
         Tielmans, Anneken
    Zus     Tielmans, Beatris

Families

Getrouwd Man van Clootwijck, Adriaen Dircks den Ouden
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1617-04-23 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

23 Aprill 1617
Adriaen Diericxss van Clootwijck jonggesel van Cappell met Anneken Thilmans jonge dochter uijt de Vrijhoeven

 

1
  Kind.
 1. van Clootwijck, Adriaentje Adriaens

Bijzonderheden

Opten vje maij anno 1631 compareerden [in Capelle] Adriaen Adriaenss den Jongen, Antonis Govertss ende Melis Janss, heemraden van Cappel, en hebben voor mij secretaris aengebracht alhier als dat Anneken Tielmans dr wed wijlen Adriaen Dirckss van Clootwijck, in sijn leven secretaris inde Suijdewijn, geassisteert met Peter Baeijenss, haeren swager, tereenre ende Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht der weeskijnderen achtergelaten bij den selven Adriaen Dirckss van Clootwijck geassisteert met Jan Wouterss van Duijsel, sijnen swager, ter andere sijde. Zij hebben een erffdeling gemaakt.
Toegevoegd: Op 26-6-1631 renuncieert Wouter Jacobs x Anneken Tielmansdr. van de voorslach.

 

Naaste verwanten

 1. , Tielman
  1. Tielmans, Anneken
   1. van Clootwijck, Adriaen Dircks den Ouden
    1. van Clootwijck, Adriaentje Adriaens
  2. Tielmans, Beatris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Capelle
 2. Begraafboek Capelle