Reijnties, Jan

Geboortenaam Reijnties, Jan
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1669-01-31    
 
Doop 1669-01-31 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Jan Reijnties, 31 januari 1669, zoon van Cornelis Janss en Jantien Janssen

1
Belijdenis 1697-12-12 Noordhorn, Groningen, Nederland  
2
Ondertrouw 1700-07-21 Noordhorn, Groningen, Nederland  

De E(dele) Jan Reijntjes en vrouw Epke Jacobs
weduwe van wijlen Do. Joh. Selvius in sijn leven
predicant alhier
- beijde van Noorthorn
- Hier van Attestatie gegeven

3
Huwelijk 1700-08-11 Marum, Groningen, Nederland Getrouwd met Epke Jacobs

"Den XI August in den Houwlijcken staet
bevestiget Jan Reijnties en Vrouw Epke
Jacobs weduwe van Dr. Selvig in zijn leven
Predicant tot Noordthorn"

Epke Jacobs was gedoopt op 20 maart 1668
te Grijpskerk:
"Epke dochter van Jacob Hansen ende Hilletijen
Tonijssdr bij de Opslachterzijl"

Toelichting:
Opslachterzijl is een oude benaming voor Kommerzijl.

Epke Jacobs trouwde op 30 november 1684 te Grijpskerk
met Jan Pijtters (= de latere dominee Johannes Petrus Selvius):

"Jan Pijtters Schoolmeester van Grijpskerk en Epke
Jacobs van Commerzijl sijn den 16, 23, 30
november over onse kerke sonder eenige
oppositie gekundight en den achtermiddaghs naa
de laatste kundicge bevestight"

Kinderen, gedoopt te Grijpskerk:
1. Pijtter, 31 oktober 1686
2. Hiltie, 16 februari 1690

Johannes Selvius werd op 23 oktober 1692 te Noordhorn
als predikant bevestigd. Hij overleed aldaar op 27 juni 1694.

Kinderen van Jan Reintjes en Epke Jacobs, gedoopt te
Noordhorn:

1. Jantjen, 29 oktober 1702, dochter van Jan Reintjes
2. Cnellis, 16 oktober 1707, zoon van Jan Reintjes

4 5 6 7

Ouders

Vader Jansen, Cornelis
Moeder Bennema, Jantien Jans
         Reijnties, Jan
    Zus     Cornelis, Jantien
    Zus     Cornelis, Idjen
    Broer     Brongers, Julle
    Broer     Cornelis, Peter
    Zus     Cornelis, Corneliske

Naaste verwanten

 1. Jansen, Cornelis
  1. Bennema, Jantien Jans
   1. Reijnties, Jan
   2. Cornelis, Jantien
   3. Cornelis, Idjen
   4. Brongers, Julle
   5. Cornelis, Peter
   6. Cornelis, Corneliske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Noordhorn
 2. Ledematen Noordhorn
 3. Trouwboek Noordhorn
 4. Kerkeboek Marum en Noordwijk
 5. Trouwboek Grijpskerk
 6. Doopboek Grijpskerk
 7. Dominees.nl