van Franiker, IJfge Willems 1

Geboortenaam van Franiker, IJfge Willems
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 83 jaren, 5 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1627-04-11    
 
Doop 1627-04-11 Utrecht, Utrecht, Nederland  

IJfgen, dochter van Wilm Hermanss ende
Grietje Philps, woonende buijten de
Catharijnenpoort, Jacobikerk

2
Ondertrouw 1664-10-09 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Den 9 Octob. 1664
Lammert Reijerse van Stugenburgh j.m. van Amerongen
en
IJffie Willems van Franiker, weduwe van Paulus Jansz
van Beusecam, beide woonende buijten de Catharine- poort
Proclamatie tot Amerongen
Attestatie gegeven, om aldaer te mogen trouwen
den 28e October 1664"

3
2e Huwelijk 1664-10-30 Leersum, Utrecht, Nederland Getrouwd met Lamert Reijerse Stugenborgh

"Lamert Reijerse van Stugenborch J.M. van
Amerongen ende
Ifje Willems van Franeker weduwe van Paulus Jansz
van Beusecom zijn na voorgaende proclamatien
ende betoon van attestatie tot Leersum getrouwt
1664 0ctob. 30"

4
Overlijden 1710-10-04 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Eva van Franick weduwe van Paulus van den Bergh,
laet na mundige kinderen, in de Brandsteech op de
Springhwegh, gesonken gratis, Buerkerck

5

Ouders

Vader van Franiker, Willem Hermanss
Moeder Philips, Grietgen
         van Franiker, IJfge Willems
    Zus     van Franiker, Crijntgen Willems
    Zus     van Franiker, Maijken Willems
    Broer     van Franiker, Hermen Willems
    Zus     van Franiker, Elisabet Willems
    Zus     van Franiker, Diliaentien Willems

Families

Getrouwd Man van Beussecom, Paulus Janssen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1649-09-09 Utrecht, Utrecht, Nederland  

" 26 augusutus 1649
Pauwels Janssen van Beussecom weduwnaer van
Arijaentgen Peters van der Houf
IJefgen Wilms van Franicker j.d. van Utregt
beijde woonende buijten Catrijnen
In St. Jacob kerck 9 september 1649 getrouwt"

3
  Kind.
 1. van den Berg, Johan
 2. van den Berg, Annegie
 3. van den Berg, Maria

Bijzonderheden

Notariële akten Utrecht:

In de eerste akte ging het o.a. over het vervoer van IJfge Willems van Franicker naar
Amerongen, waar zij in ondertrouw zou gaan.

Notariële akte Schuldbekentenis - f 68-10-8 volgens vonnis van gerecht van Utrecht
Datering: 15-09-1664
Aktenummer: 35
Notaris: J. DUERKANT
Samenvatting: f 68-10-8 volgens vonnis van gerecht van Utrecht
Personen:
Schuldenaar: Hendrick Dircksz van Tielant
Rol in akte: Schuldenaar
Beroep: voerman
Woonplaats: buyten de Catharynepoort
Schuldeiser: Eva Willems van Franicker
Echtgenoot: wed. Pauwels Jansz van Beusecom
Schuldeiser: Lambert Reyersz van Stuyvenborch
Verwijzingen:
provisionele condemnatie d.d. 9-7-1664 van gerecht van Utrecht
Bijzonderheden:
met belofte de creditrice naar en van Amerongen te zullen vervoeren

Procuratie - om te procederen
Datering: 25-02-1665
Aktenummer: 53
Notaris: J. DUERKANT
Samenvatting: om te procederen
Personen:
Constituant: Lambert Reyersz van Stugenburch
Echtgenoot: x Eva Willems van Franicker,
eerder wed. Pauwels Jansz van Beusecum
Beroep: rademaecker
Woonplaats: buyten de Catharynepoort
Geconstitueerde: Petrus Tucker
Beroep: procureur gerechte van Utrecht

Naaste verwanten

 1. van Franiker, Willem Hermanss
  1. Philips, Grietgen
   1. van Franiker, IJfge Willems
    1. van Beussecom, Paulus Janssen
     1. van den Berg, Annegie
     2. van den Berg, Maria
     3. van den Berg, Johan
   2. van Franiker, Crijntgen Willems
   3. van Franiker, Maijken Willems
   4. van Franiker, Hermen Willems
   5. van Franiker, Elisabet Willems
   6. van Franiker, Diliaentien Willems

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 4. Trouwboek Amerongen
 5. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811