Cornelis, Rixst

Geboortenaam Cornelis, Rixst
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1691 Lemmer, Friesland, Nederland  

Januari 1691
van de groote Sijl tot de Merk, de Dubbelstraet der in betrocken
(o.a.)
- Jelger Feites, weduwnaer wijlen Klaeske Kerskes, verstorven den 31 december 's avonds 1700
- Right Cornelis, weduwe wijlen Feit Sijtses, verstorven den 13 september 1699

Toelichting:
sijl - uitwateringssluis

1
Overlijden 1699-09-13 Lemmer, Friesland, Nederland  

Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Bron: DTB Begraven
Datum: 16-09-1699
Bijzonderheden: Ontvangen wegens huur laken £ 1:2:-
Citaat: ontfangen van die erfgenaemen van Richt Corneelis voor 't gebruijck vant armelaeken
Overledene Richt Corneelis

1 2

Families

Getrouwd Man Sijtses, Feijte
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Attestatie 1679-02-02 Lemmer, Friesland, Nederland  

Anno 1679
Den 2 Februarij het H. Avondmael onser Heere Jesu Christi in dese sijne Gemeente gehouden voor de 35 ste mael en na voorgaende onderzoek des geloofs tot de Gemeenschap der kercke opgenomen,
(o.a.):
Lemmer: Trijn Jentjes de huijsvrouw van Hielker Fijttjes

Met attestatie:
Lemmer: Fijtte Sijtzes en Rixst Cornelis, echte luijden van Broek
Hielke Fijtes de man van Trijn Jentjes van de Joure.

1
Lidmaten 1680 Lemmer, Friesland, Nederland  

Aen de groote Zijl en nederwaerts het Turfland uijt:
(o.a.):
Feijt Sijtses en Rixt Cornelis echte-luijden

1
Lidmaten 1691 Lemmer, Friesland, Nederland  

Januari 1691
van de groote Sijl tot de Merk, de Dubbelstraet der in betrocken
(o.a.):

- Jelger Feites, weduwnaer wijlen Klaeske Kerskes, verstorven den 31 december 's avonds 1700
- Right Cornelis, weduwe wijlen Feit Sijtses, verstorven den 13 september 1699

Toelichting:
sijl - uitwateringssluis

1
  Kind.
 1. Feijtes, Hijlcke
 2. Feijtes, Jelger
 3. Feijtes, Hette
 4. Feijtes, Geltie

Naaste verwanten

  1. Cornelis, Rixst
   1. Sijtses, Feijte
    1. Feijtes, Jelger
    2. Feijtes, Hijlcke
    3. Feijtes, Hette
    4. Feijtes, Geltie

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Lemsterland
 2. Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga