van Delft, Willem Pieters 1 2 3 4

Geboortenaam van Delft, Willem Pieters
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1614-03-14    
 
Doop 1614-03-14 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Willem
doopdatum: 20-03-1614
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Aerjaensz, Pieter
moeder: Willems, Maijken
bronverwijzing: DTB 5, p.100
opmerkingen: Ber. va. Steenhouwer.
Getuigen: Trijntjen Cornelisdr. en Lijsbet Steenwinkel

 

1 2
Ondertrouw 1637-03-26 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Trijntjen Putten

inschrijvingsdatum: 26-03-1637
naam bruidegom: [van] Delfft, Willem
naam bruid: Putten, Trijntje

"Willem van Delfft van A. Steenhouwer
oud 23 Jaer geasst. met sijn vader
Pieter van Delft woonende op de
Brouwersgracht en
Trijntie Putten van A. out 21 (27?) Jaer
geasst. met haer moeder Trijn Heijndrix
woonende op de Bloemgragt
(handtekening)
Willem van Delff
Trijntgen Putten"

Trijntje Putten werd in 1614 te Amsterdam gedoopt:

kind: Trijntjen
doopdatum: 18-12-1614
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Sijmonsz Putt, Pieter
moeder: Heinrix, Trijntjen

De ouders van Trijntje Putten gingen in 1609 in ondertrouw:

inschrijvingsdatum: 16-04-1609
naam bruidegom: Put, Pieter Sijmonss
naam bruid: Heijnrix, Trijntje

Trijntje Putten is op 12 oktober 1666 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: [van] Delft, Willem
ingeschrevene: Putten, Trijntie
datum begrafenis: 12-10-1666
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
relatieinformatie: Vrouw van

 

4 2 3
Verkoper 1638-02-20 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 20-02-1638
verkoper: [van] Delft, Willem Pietersz
koper: [van] Steenwinckel, Daniel
straatnaam: Sint Antoniesbreestraat
straatnaam in bron: Bredestraat
omschrijving:
1/6 huis en erf, bij de Nieuwmarkt (Sint Antoniesmarkt)

Opm:
Daniel van Steenwinckel was de oom van
Willem Pieters van Delft. Hij was de broer
van Maeijken van Steenwinckel, moeder van
Willem Pieters van Delft.

5
Koper 1641-08-31 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 31-08-1641
koper: [van] Delft, Willem Pietersz
straatnaam: Singel
straatnaam in bron: Goudse Veer
omschrijving:
Huis en erf, tegen over op de hoek Openhartsteeg

5
Verkoper 1656-05-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

08-05-1656
Verkoper: Willem van Delft met procuratie van zijn vader Pieter van Delft
Koper: Cop, Gerrit Gerritsz
Straatnaam: Kleine Houtstraat
Straatnaam in bron: Kleine Houtstraat (NZ)
Omschrijving: Erf, park A

 

5
Overlijden voor 1666-10-12    

Op 12 oktober werd Trijntie Putte, weduwe, begraven:

ingeschrevene: Putten, Trijntie
ingeschrevene: [van] Delft, Willem
datum begrafenis: 12-10-1666
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

"12 Trijntie Putten wede. wijlen Willem
van Delft voor aen in de Uijtrechtse Straet"

 

3

Ouders

Vader van Delft, Pieter Adriaensz
Moeder van Steenwinckel, Maayke Willems
    Zus     Pieters, Neeltje
         van Delft, Willem Pieters

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Willem van Delft en Trijntjen Putten, gedoopt te Amsterdam:

1. Mari, 28 februari 1638, dochter van Willem van Delft en Trijntje Putte
Nieuwe Kerk
getuige: Pieter van Delft (vader van Willem)

2. Trijntje, 13 november 1639, dochter van Willem van Delft en Trijntje Putten
Nieuwe Kerk
getuige: Samuel Hofman (man van Anna Putten, zuster van Trijntje Putten)

3. Pieter, 25 juli 1641, zoon van Willem van Delft en Trijntje Putten
Oude Kerk
getuigen: Mattijs Saurij en Anna Putten

Opmerking: Mattijs Saurij (Savrij) was de zoon van Anna van Neurenburg uit haar eerste huwelijk.
Anna van Neurenburg was de stiefmoeder van Willem van Delft.

Op 22 maart 1642 werd er een kind van Willem Pieters van Delft begraven in de Nieuwe Kerk of
Engelse Kerk:
"Willem van Delft op de Singel kint den 22 Martij ƒ 4. ---"

4. Annitgen, 19 april 1643, dochter van Willem van Delft en Trijntgen Pieters Pet
Zuiderkerk
getuigen: Hendrick Rotgans, Matthijs Souvrij
en Sijmon Put

5. Susanna, 19 november 1645, dochter van Willem van Delff en Trijntje Putten
Zuiderkerk
getuigen: Pitter van Delft en Anna Putten

6. Hester, 21 juli 1647, dochter van Willim van Delff en Thrijntgen Putten
Zuiderkerk
getuigen: Pieter van Delft
Hester de Veelaer (vrouw van Guilliam van Steenwinckel)

7. Pieter, 25 juli 1649, zoon van Willim van Delff en Trijntien Putten
Zuiderkerk
getuigen: Pietter van Delft en Anna Putten

8. Cornelia, 24 september 1651, dochter van Willem van Delft en Trijntje Putten
Nieuwe Kerk
getuige: Anna Van Hooftman
(Anna Putten)

De zuster van Trijntjen Putten was Anna Putten, die in 1632 te Amsterdam trouwde met
Samuel Hooftman de Jonge:

inschrijvingsdatum: 26-11-1632
naam bruidegom: Hooftman de Jonge, Samuel
naam bruid: Putten, Annetje

"Samuel Hooftman de Jonge out 24 Jaer geasst. met Samuel Hooftman
sijn vaeder woonende op de Bloemgracht ende
Annetie Putten van A. out 22 Jaer geasst. met Trijntien Heijndrix
Rothaer haer moeder woonende op de Oude Schans"

Anna Putten was in 1610 te Amsterdam gedoopt:

kind: Annetje
doopdatum: 20-05-1610
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Sijmonsz, Pieter
moeder: Henrix, Trijntje

Maria van Delft, dochter van Willem Pieters van Delft en Trijntje Putten trouwde in 1662
te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 25-03-1662
naam bruidegom: Junius, Johannes
naam bruid: [van] Delft, Maria

"Johannes Junius van A. predicant na Oostindie
oud 25 J. geas. met sijn vader Otto Janse aende
St. A. Sluis ende
Maria ven Delft van A. oud 24 J. geas. met haer
moeder Trijntie Putten woont in Nieuw Loosdrecht
(handtekening)
Joannis Junius
Maria van Delft"

Opmerking: St. A. Sluis - Sint Antoniesluis

Catarina (Trijntje) van Delft, dochter van Willem Pieters van Delft en Trijntje Putten
trouwde in 1665 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 01-05-1665
naam bruidegom: [van] Waert, Johannes
naam bruidegom: [van] Weert, Johannes
naam eerdere vrouw: Hexenius, Agneta
naam bruid: [van] Delft, Catarina

(In de kantlijn:)
"hij heeft de weescamer betaelt

Johannes van Waert van A. wed. van Agneta Hexenius
woont bij de St. Antonis poort en
Catarina van Delft van A. oud 26 Jare geasst. met
haer moeder Trijntie Putte woont op de Haarlemmer
poort
(handtekening)
Johannes van Weert
Catriena van Delft"

Kinderen van Johannes van Weert en Catarina van Delft gedoopt te Amsterdam:

1. Willem, 7 april 1666, Zuiderkerk
getuigen: Daniel Schellingh en Trijntie Putten
Opmerking: Daniel Schellingh was gehuwd met Elisabeth van Weerdt.

2. Hester, 7 augustus 1667, Zuiderkerk
getuigen: Daniel Schellinghs en Elisabeth van Weert

3. Catarina, 25 juli 1669, Oude Kerk
getuigen: Jan Corneliss de Veringh en Cornelia van Delft (zuster)

Opmerking: Jan Cornelis de Veringh was gehuwd met Catrina van Weert.

4. Pieter, 17 oktober 1770, Oude Kerk
getuigen: Barent Wellinck en Susanna van Delft (zuster)

 

Naaste verwanten

 1. van Delft, Pieter Adriaensz
  1. van Steenwinckel, Maayke Willems
   1. Pieters, Neeltje
   2. van Delft, Willem Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboeken Amsterdam
 2. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 3. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 4. Ondertrouwregisters Amsterdam
 5. Transportakten voor 1811, Amsterdam