van der Kleij, Frederik Karel 1 2 3 4

Geboortenaam van der Kleij, Frederik Karel
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 34 jaren, 6 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1888-05-04 Zuidwolde, Drenthe, Nederland  

Zuidwolde, geboorteakte, 5 mei 1888, aktenr. 52
Kind: Frederik Karel van der Kleij, geboren te Linde (Zuidwolde)
op 04-05-1888, zoon van Jan van der Kleij, beroep: hoofd der
school; oud: 41 jaren, en Hendrikje Offerein, beroep: zonder.

5
Getuige 1919-02-12 Enkhuizen, Noord-Holland, Nederland  

Frederik Karel van der Kleij was getuige bij het huwelijk
van zijn zuster Geertje van der Kleij met Jan Ruinen te
Enkhuizen:

"Frederik Karel van der Kleij, oud 30 jaren, van beroep
onderwijzer en wonende te Sloten, broeder van de
bruid"

6
Getuige 1920-05-21 Doorn, Utrecht, Nederland  

Frederik Karel van der Kleij was getuige
bij het huwelijk van zijn (half)broer Klaas
van der Kleij met Cornelia Adolphina Melchior.

"Frederik Karel van der Kleij, oud 32 jaren, onderwijzer,
wonende te Amsterdam, broeder van den echtgenoot"

N.B. Per 1 januari 1921 werd de gemeente Sloten geannexeerd
door Amsterdam. (Bron nl.wikipedia, 13-09-2013)

7
Overlijden na 1922-11-22    

De Tijd, 6 december 1922:

"VERMIST

Sedert 28 November j.l. wordt te Deventer vermist
de heer F. K. van der Kley, geboren te Zuidwolde,
34 jaar oud, leeraar aan de Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Deventer. Vermoedelijk is hem
een ongeluk overkomen"

Na deze vermissing is er niets meer van hem vernomen.

8

Ouders

Vader van der Kleij, Jan
Moeder Offerein, Hendrikje
    Zus     van der Kleij, Hilligje
    Zus     van der Kleij, Gesiena
    Zus     van der Kleij, Geertje
         van der Kleij, Frederik Karel
 
Vader van der Kleij, Jan
Stiefmoeder van Lunzen, Margaretha
    Halfbroer     van der Kleij, Roelof
    Halfbroer     van der Kleij, Karel Lodewijk
    Halfbroer     van der Kleij, Klaas
    Halfzus     van der Kleij, Wilhelmina

Media

Bijzonderheden

Leeuwarder Courant, 31 maart 1903:

"Benoemd tot kweekelingen aan de rijkskweekschool voor
onderwijzers te Groningen: (o.a.) F. K. van der Kley te Zuidwolde (D.)"

Het nieuws van de Dag: kleine courant, 28 augustus 1907:

" EXAMENS FRANSCH L. O.
's Gravenhage, 26 Aug.
Geslaagd: F. K. van der Kley, Bellingwolde (Gr)"

Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 oktober 1907:

" 's GRAVENZANDE.
Op de voordracht voor onderwijzer met acte Fransch aan school A
alhier, zijn geplaatst o.a. F. K. van der Kley te Bellingwolde"

Nieuwsblad van het Noorden, 31 oktober 1907:

"BELLINGWOLDE, 29 Oct. Benoemd tot onderwijzer aan de school voor
m. u. l. o. te 's Gravenzande de heer H. L. van der Kleij"

Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 september 1909:

" 's GRAVENZANDE.
Door den heer F. K. van der Kley alhier, is te Utrecht
met goed gevolg examen voor de hoofdacte afgelegd"

Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 april 1910:

" 's GRAVENZANDE
De heer F. K. van der Kley, alhier, staat op het 3-tal voor onderwijzers
aan de school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Steenwijk"

De Tijd, 12 augustus 1912:

" 's GRAVENHAGE, 10 aug.
Examen L. O. Engelsch, Geslaagd (o.a.) F. K. van der Kley, Wormerveer"

Rotterdamsch Neuwsblad, 13 juli 1914:

"Slaapziekte!
Te Wormerveer doet zich een geval van slaapziekte voor
bij den 24-jarigen onderwijzer F. K. van der Kley. Hij verkeert
reeds gedurende 26 uren in slapenden toestand"

Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 juli 1914:

"In den toestand van den heer van der Kley te Wormerveer
is verbetering gekomen. Na ruim 30 uren in slapenden toestand
te hebben verkeerd, is hij eindelijk ontwaakt. De patiƫnt gevoelt
zich zeer versuft."

De Tijd, 2 augustus 1919:

" 's GRAVENHAGE
Examen Engelsch M.O. akte A: (o.a.) F. K. van der Kley, Sloten ( N.-H)"

Te Amsterdam (Sloten) verbleef Frederik Karel van der Kleij
ten huize van de weduwe K. Bakker, zoals vermeld op de gezinskaart:

Frederik Karel van der Kleij
geboren 4 mei 1888 te Zuidwolde
Godsdienst: NH
Beroep: onderwijzer
Vertrokken naar Deventer, Eikenlaan 23, op 19 juli 1921

Opmerking: Gezinskaart moeilijk leesbaar.

De Tijd, 24 juni 1921:

"UIT DE STAATSCOURANT
Benoemd tot onderwijzer aan de Rijks-Kweekschool
voor onderwijzers te Deventer, de heer F. K. van der Kley
te Amsterdam"

Algemeen Handelsblad, 12 juli 1921:

"Eervol ontslag onderwijzend personeel:
F. K. van der Kley als onderwijzer MULO-school
van Rijnstraat (Amsterdam)"

Algemeen Handelsblad, 19 augustus 1921:

"Tot leeraar aan de Rijkskweekschool te
Deventer is benoemd de heer F.K. van der
Kleij, onderwijzer aan de Openbare School
voor M.U.L.O., van Rijnstraat alhier"

De Tijd, 6 december 1922:

"VERMIST

Sedert 28 November j.l. wordt te Deventer vermist
de heer F. K. van der Kley, geboren te Zuidwolde,
34 jaar oud, leeraar aan de Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Deventer. Vermoedelijk is hem
een ongeluk overkomen"

Arnhemsche Courant, 6 maart 1923:

Op verzoek eervol ontslagen F.H. van der
Kleij oud-onderwijzer aan de Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Deventer"

De Tijd, 7 maart 1923:

"UIT DE STAATSCOURANT

Aan F. K. van der Kley is eervol ontslag verleend
als onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Deventer"

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Jan
  1. Offerein, Hendrikje
   1. van der Kleij, Hilligje
   2. van der Kleij, Gesiena
   3. van der Kleij, Geertje
   4. van der Kleij, Frederik Karel

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Uitgever: Nieuwenhuis, Groningen: Nieuwsblad van het Noorden
 2. Directeur: C. Sijthoff: Rotterdamsch Nieuwsblad
 3. Het nieuws van den dag: kleine courant
 4. Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
 5. Geboorteakte Zuidwolde
 6. Huwelijksakte Enkhuizen
 7. Huwelijksakte Doorn
 8. De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad