Schoutes, Claes

Geboortenaam Schoutes, Claes
Geslacht mannelijk

Families

   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1649-07-29    

Op 29 juli 1649 werd zijn zoon
Scholte/Schoute gedoopt te
Eernewoude

1
  Kind.
  1. Claesis, Lueve

Naaste verwanten

    1. Schoutes, Claes
        1. Claesis, Lueve

Bronverwijzing

  1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude