Pleskes, Wemmert

Geboortenaam Pleskes, Wemmert
Geslacht mannelijk

Families

  Kind.
 1. Pleskes, Hillichie
 2. Pleskes, Jan

Naaste verwanten

  1. Pleskes, Wemmert
    1. Pleskes, Hillichie
    2. Pleskes, Jan