Heijt, Margaretha 1 2 3a 4 5a

Geboortenaam Heijt, Margaretha
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 80 jaren, 11 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1830-02-12 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Norg, geboorteakte, 13 februari 1830, aktenr. 12

Kind: Margaretha Heijdt, geboren te Veenhuizen (Norg) op 12-02-1830, dochter van Jacobus Heijdt, beroep arbeider, oud 44 jaren, en Margaretha Friso, oud bijna 25 jaren.
- aan het derde Etablissement te Veenhuizen

 

6
Huwelijk 1856-11-29 Norg, Drenthe, Nederland Getrouwd met Karel Willem Haarman

Norg, huwelijksakte, 29 november 1856, aktenr. 20

Bruidegom: Karel Willem Haarman, geboren te Amsterdam op 15-08-1821, oud: 35 jaren, beroep boekhouder, wonende te Veenhuizen, zoon van Christoffel Fredrik Haarman en Anna Elisabeth Happe, zonder beroep, wonende te Veenhuizen.

Bruid: Margaretha Heijdt, geboren te Norg op 12-02-1830; oud: 26 jaren, beroep: zonder, wonende te Veenhuizen, dochter van Jacobus Heijdt en Margaretha Friso, beroep: zonder, wonende te Veenhuizen.

NB. vader bruidegom overleden; vader bruid overleden (Norg 13-11-1847)

Getuigen (o.a.):
- Christiaan Frederik Haarman, oud 44 jaren, schoolonderwijzer, broeder van de jonge man;
- Simon Heijdt, oud 24 jaren, zonder beroep, broeder van de jonge vrouw, beiden wonende te Veenhuizen.

Kinderen van Karel Willem en Margaretha:

1. Frederik Christiaan, geboren op 9 mei 1858 te Veenhuizen:

Norg, geboorteakte, 10 mei 1858, aktenr. 41
Kind: Frederik Christiaan Haarman, geboren te Veenhuizen (Norg) op 09-05-1858, zoon van Karel Willem Haarman, beroep boekhouder, oud: 36 jaren, en Margaretha Heijt, zonder beroep, oud: 28 jaren.
-aan het tweede gesticht te Veenhuizen

Frederik Christiaan is op 5 januari 1939 te Velp overleden, 80 jaar oud, echtgenoot van Anna Johanna Judith van Ewijk.

2. Jacob, geboren op 12 april 1860 te Veenhuizen:

Norg, geboorteakte, 13 april 1860, aktenr. 27
Kind: Jacob Haarman, geboren te Veenhuizen (Norg) op 12-04-1860, zoon van Karel Willem Haarman, beroep boekhouder; oud: 38 jaren, en Margaretha Heijt, zonder beroep, oud: 30 jaren.

Jacob is op 14 januari 1861 te Veenhuizen overleden:

Norg, overlijdensakte, 15 januari 1861, aktenr. 5
Overledene: Jacob Haarman, geboren te Veenhuizen (Norg) op 12-04-1860, zonder beroep, overleden te Veenhuizen (Norg) op 14-01-1861; oud 9 maanden, zoon van Karel Willem Haarman en Margaretha Heijdt.
- aan het tweede gesticht te Veenhuizen

Karel Willem Haarman is op 15 april 1887 te Tolbert overleden,
"oud 65 jaren, beroep zonder, geboren te Amsterdam, laatst
gewoonde hebbende te Tolbert, gehuwd met Margaretha Heijt,
zonder beroep te Tolbert, zijnde de namen der ouders en verdere
renseignementen den aangevers onbekend"

 

7a 6 8 9 10
Overlijden 1911-02-07 Steenbergen, Drenthe, Nederland  

Zuidwolde, overlijdensakte, 8 februari 1911, aktenr. 13

Overledene: Margaretha Heijt, geboren te Norg op 12-02-1830, zonder beroep, overleden te Zuidwolde op 07-02-1911, oud: 80 jaren, dochter van Jacob Michiel Heijt en Margaretha Friso, beiden overleden, gehuwd geweest met Karel Willem Haarman, overleden.
- ten haren huize te Steenbergen gemeente Zuidwolde

Opmerking: Vermoedelijk woonde ze bij haar zwager Klaas van Lunzen en zuster Wilhelmina Heijt.

 

11

Ouders

Vader Heijt, Jacobus Machielse
Moeder Friso, Margaretha Simens
    Broer     Heijt, Machiel
         Heijt, Margaretha
    Broer     Heijt, Simon
    Zus     Heijt, Wilhelmina
    Broer     Heijt, Willem
    Zus     Heijt, Hermanna
    Broer     Heijt, Jacob
    Broer     Heijt, Dingenis

Media

Bijzonderheden

Karel Willem Haarman werd geboren op 15 augustus 1821 te Amsterdam,
zoon van Christoffel Fredrik Haarman, beroep Griffier van Politie,
en van Anna Elisabeh Happé, Echtelieden, wonende 1e Laurierdwarsstraat No. 56 Kanton 5.
Datum geboorteakte is 20 augustus 1821.

Christoffel (Christiaan) Fredrik Haarman, de vader van Karel Willem Laarman, is op 13 maart 1823
te Amsterdam overleden, wonende Laurierdwarsstraat N. 56 Kanton V, oud 34 jaren,
geboren te Amsterdam, Griffier van Politie, gehuwd met Anna Elizabeth Happé, Zoon van
Dirk Fredrik Matthias Haarman en Anna Elizabeth de Graaf.

Karel Willem Haarman is in geschreven voor de Nationale Militie
voor de loting van 1840.
Het certificaat, behorende bij de huwelijksbijlagen van 1856,
vermeldt:

"De Commissaris des Konings in de provincie Drenthe verklaart:
dat Karel Willem Haarman
geboren te Amsterdam
den 15 Augustus 1821
van beroep Klerk
zoon van Christoffel (overleden)
en van Anna Elisabeth Happe
van beroep breidster
wonende te Norg
in de gemeente Norg

voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem
vervolgens bij de Loting van 1840 is ten deele gevallen het nommer34,
hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

Gegeven te Assen, 13 november 1856".

Zoon Frederik Christiaan trouwde in 1891 met Anna Johanna Judith van Ewijk te Renkum:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3286
Gemeente: Renkum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 36
Datum: 06-08-1891
Bruidegom Frederik Christiaan Haarman
Leeftijd: 33, onderwijzer
Geboorteplaats: Norg, wonende te Amsterdam
Bruid Anna Johanna Judith van Ewijk
Leeftijd: 28, zonder beroep
Geboren te Oosterbeek op 10 maart 1863, wonende te Oosterbeek
Vader bruidegom wijlen Karel Willem Haarman
Moeder bruidegom Margaretha Heijt, zonder beroep, wonende te Amsterdam
Vader bruid Aart van Ewijk, onderwijzer te Oosterbeek
Moeder bruid Hendrina Maria van Ingen, overleden

In de huwelijksbijlagen is een certificaat van de Nationale Militie opgenomen:

"De Commissaris des Konings in de provincie Overijssel
verklaart
dat Frederik Christiaan Haarman
geboren te Norg
den 9 Mei 1858
wonende te Amsterdam
van beroep onderwijzer
zoon van Karel Willem
en van Margaretha Heijt
wonende te Stad Ommen

in het inschrijvingsregister van de gemeente Stad Ommen
van het jaar 1877 voor de lichting van het jaar 1878
is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel
gevallen nr. 9 en dat hij vervolgens door den militieraad
uithoofde van te zijn eenige wettige zoon
van den dienst is vrijgesteld.

Gegeven te Zwolle den 6 November 1889
De Commissaris des Konings in de provincie Overijsssel

Geertsema"

Uit het bovenstaande blijkt, dat Karel Willem Haarman en Margaretha Heijt in 1877 woonden te Stad Ommen.
Opvallend is, dat haar moeder Margaretha Friso destijds in de Ommerschans verbleef, dus vlakbij.
In 1887 woonden ze in Tolbert in de provincie Groningen, waar Karel Willem is overleden.
Na zijn overlijden is Margaretha waarschijnlijk bij haar zoon gaan wonen in Amsterdam.

 

 

 

 

.

Naaste verwanten

 1. Heijt, Jacobus Machielse
  1. Friso, Margaretha Simens
   1. Heijt, Machiel
   2. Heijt, Margaretha
   3. Heijt, Simon
   4. Heijt, Wilhelmina
   5. Heijt, Willem
   6. Heijt, Hermanna
   7. Heijt, Jacob
   8. Heijt, Dingenis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakten Amsterdam
 2. Overlijdensakten Amsterdam
 3. Huwelijksbijlagen Norg
   • Datum: 1856-11-29
   • Pagina: Aktenr. 20
 4. Huwelijksakte Renkum
 5. Huwelijksbijlagen Renkum
   • Datum: 1891-08-06
   • Pagina: Aktenr. 36
 6. Geboorteakte Norg
 7. Huwelijksakte Norg
   • Datum: 1856-11-29
   • Pagina: Aktenr. 20
 8. Overlijdensakte Rheden
 9. Overlijdensakte Norg
 10. Overlijdensakte Tolbert
 11. Overlijdensakte Zuidwolde