Symens, IJbeltje

Geboortenaam Symens, IJbeltje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1709-04-21    

Vermoedelijk was IJbeltje Siemens de dochter
van Simen Jans en Trijntie Jans.

 
Doop 1709-04-21 Bergum, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1709
Dopeling: Ebel
Gedoopt op 21 april 1709 in Bergum
Kind van Simen Jans en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk 1736-11-18 Oostermeer, Friesland, Nederland Getrouwd met Hans Bodses

Tietjerksteradeel, huwelijken 1736
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 november 1736
in Oostermeer
Man       : Hans Bodses afkomstig van Eestrum
Vrouw     : Ybeltje Symens afkomstig van Oostermeer

Hans Bodses was gedoopt in 1701 te Oostermeer, Eestrum:

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Hans
Gedoopt op 4 september 1701 in Oostermeer, Eestrum
Kind van Bodse Hanses en niet genoemde moeder

Zijn ouders waren Bootse Hanses en Grietie Roelofs:

Tietjerksteradeel, huwelijken 1701
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 januari 1701 in Eestrum
Man       : Bootse Hansens afkomstig van Eestrum
Vrouw     : Grietie Roelofs afkomstig van de Valom

Kind van Hans Bodses en Ybeltje Symens:

Aafke, gedoopt op 15 september 1737 te
Oostermeer, Eestrum

Hanse Bodses is overleden voor 26 februari 1741.

2
Overlijden voor 1776-11-28    

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1776
Overleden: Eebeltje Sijmens
In leven gehuwd met Alle Pijters
Datum    : 28 november 1776

Tekst    : "ontfangen uit die bekken op het kerkhof wegens die begraffenisse
            van Eebeltje Sijmens overledene huijsvrou van Alle Pijters"

Ontvangen 2-0-8 wegens collecte

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Eestrum nr. 35, post 1

Alle Pieters
1748: hoofdbewoner
1800: overleden
Opm.  1777: vrouw overleden

3 4

Ouders

Vader Jans, Simen
Moeder Jans, Trijntie
         Symens, IJbeltje

Families

Getrouwd Man Pyters, Alle
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1741-02-26 Eestrum, Groningen, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1741
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 februari 1741 in Eestrum
Man : Alle Pyters afkomstig van Eestrum
Vrouw : Ybeltje Symens afkomstig van Eestrum

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oostermeer/Eestrum:

1. Antje, 14 mei 1741

2. Trijntje, 4 augustus 1743

3. Pieter, 15 december 1745

4. Symen, 30 januari 1748

5. Jelle, 26 december 1749

  Kind.
 1. Alles, Antje

Naaste verwanten

 1. Jans, Simen
  1. Jans, Trijntie
   1. Symens, IJbeltje
    1. Pyters, Alle
     1. Alles, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 3. Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
 4. Collectie Pieter Nieuwland