Taekes, Wytske 1 2

Geboortenaam Taekes, Wytske
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 67 jaren, 3 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1767-07-12    
 
Doop 1767-07-12 Engwierum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1767
Gedoopt op 12 juli 1767 in Engwierum
Dopeling: Wijtske, dochter
Vader: Teeke Jakobs
Moeder:

3
Huwelijk 1793-05-12 Kollum, Friesland, Nederland Getrouwd met Sietse Jans

Kollumerland c.a., huwelijken 1793
Vermelding: Derde proclamatie op 5 mei 1793 in Burum
Bruidegom: Sietse Jans afkomstig van Kollum
Bruid: Wytske Taekes afkomstig van Burum
Opmerking : gehuwd te Kollum op 12 mei 1793

Kollumerland c.a., huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1793 in Kollum
Bruidegom: Sietse Jans afkomstig van Kollum
Bruid: Wytske Taekes afkomstig van Burum

Sietse Jans was gedoopt op 6 april 1766 te
Gerkesklooster:

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1766
Geboren op 17 maart 1766
Gedoopt op 6 april 1766 in Gerkesklooster
Dopeling: Sytse
Vader: Jan Johannes
Moeder: Gryttie Hendriks

4 5
Familienamen 1811 1812-02-01 Kollum, Friesland, Nederland  

De vader van Sytse Jans nam de naam Kloosterman
aan:

Kollum, deel 1 folio 33 verso
Kloosterman, Jan Johannes, Kollum
Kinderen:
Martje 56, op 't Nieuw Kruisland, Sytze 41,
op 't Nieuw Kruisland, Aat 48, Twijzel,
Johannes 19, Syke 17, Franske 15, Dirkje 11
Kindskinderen:
(van ?) Jan 14, Pieter 9, Wesseltje 6, allen te Kollum,
Johannes 30, Lutske 29, Jacob 26, Grietje 23, Jan 21,
Ant 18, allen te Augsbuurt,
Cornelis 22, op 't Nieuw Kruisland,
Grietje 17, Taeke 15, Baukjen 7, Bote 5, Frans 3,
op 't Nieuw Cruisland
Reinder 19, Martje,13, Burum,
Martje 1, Kollum

Uit het bovenstaande blijkt, dat op 2 februari 1812
alle 5 kinderen van Wytske Taekes en Sytse Jans Kloosterman
nog in leven zijn:
Grietje 17, Taeke 15, Baukjen 7, Bote 5, Frans 3,
op 't Nieuw Cruisland

6
Overlijden 1834-11-10 Kollum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1834
Aangiftedatum: 11 november 1834, akte nr. 69
Overleden op: 10 november 1834
Overleden: Wytske Taekes, 67 jaar, vrouw, gehuwd

Wytske Taekes, zonder beroep, geboren te Engwierum,
gehuwd met Sytze Kloosterman, dochter van haar wijlen
ouders Taeke Jacobs en Baukje Thomas, overleden des
namiddags ten een ure in de huizing nommer zeven wijk D
te Kollum.

Sytze Jans Kloosterman is op 20 mei 1843 te Kollum overleden,
78 jaar oud, geboren onder Kollum, zonder beroep,
weduwnaar van Wytske Taekes, zoon van Jan Johannes en Grietje
Overlijdensregister 1843, Kollumerland c.a., Aktenummer A52

7

Ouders

Vader Jacobs, Taeke
Moeder Thomas, Baukje
    Zus     Wiersma, Antje Taekes
         Taekes, Wytske

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Kollum

1. Grietje
Kollumerland c.a., dopen, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Geboren op 1 december 1793
Gedoopt op 22 december 1793 in Kollum
Vader: Sietse Jans
Moeder: Wietske Teekes

2. Taeke
Geboren op 16 oktober 1795
Gedoopt op 29 november 1795 in Kollum
Vader: Sietse Jans
Moeder: Wietske Teekes

3. Baukje
Geboren op 29 november 1802
Gedoopt op 2 januari 1803 in Kollum
Vader: Sietse Jans
Moeder: Wietske Teekes

4. Bote
Geboren op 2 juli 1805
Gedoopt op 28 juli 1805 in Kollum
Vader: Sietse Jans
Moeder: Wietske Teekes

5. Frans
Geboren op 31 juli 1807
Gedoopt op 30 augustus 1807 in Kollum
Vader: Sietse Jans
Moeder: Wietske Teekes

6. Martje
Geboorteakte Kollumerland c.a. (mairie Burum), 1812
Aangiftedatum 27 november 1812, akte nr. 36
Martje Sytzes Kloosterman, dochter, geboren 26 november 1812
te Burum
Vader: Sytze Jans Kloosterman, vleeschhouwer
Moeder: Wytske Teekes
Sytze Jans Kloosterman verklaarde niet te kunnen schrijven.

Naaste verwanten

 1. Jacobs, Taeke
  1. Thomas, Baukje
   1. Wiersma, Antje Taekes
   2. Taekes, Wytske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Kollum
 2. Geboorteakte Kollumerland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
 5. Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
 6. Familienamen 1811
 7. Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland