van der Meulen, Jitske Sanders

Geboortenaam van der Meulen, Jitske Sanders
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 84 jaren, 9 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1778-06-02    

onder Opeinde

1
Doop 1778-07-05 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778
Dopeling: Jitske
Geboren op 2 juni 1778 onder Opeinde
Gedoopt op 5 juli 1778 in Rottevalle
Kind van Sander Remmels en Tryntje Tabes

1
Huwelijk 1805-04-14 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Geert Hendriks

Smallingerland, huwelijken 1805
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 april 1805 in Rottevalle
Man       : Geert Hendriks afkomstig van Rottevalle
Vrouw     : Jitske Sanders afkomstig van Rottevalle

Geert Hendriks is rond 1774 te Noorderdragten geboren
als zoon van Hendrik Koops en Antje Siegers (doopsgezind).

Kinderen van Geert en Jitske:

1. Sander, geboren rond 1809

2. Antje, geboren rond 1810

3. Trijntje, geboren op 2 februari 1814
Geboorteakte Smallingerland (mairie Oudega),  1814
Aangiftedatum 5 februari 1814, blad nr. 4
Trijntje Haagsma, geboren 2 februari 1814
Dochter van Geert Hendriks Haagsma, huisman te Rottevalle
en Jitske Sanders

4. Hendrikjen, geboren 11 augustus 1817
Geboorteakte Smallingerland, 1817
Aangiftedatum 12 augustus 1817, blad nr. 56
Hendrikjen Haagsma, geboren 11 augustus 1817
Dochter van Geert Hendriks Haagsma, Arbeider
wonende te Rottevalle
en Jitske Sanders van der Meulen

5. Koop, geboren 12 november 1822
Geboorteakte Smallingerland, 1822
Aangiftedatum 13 november 1822, blad nr. 84
Koop Haagsma, geboren 12 november 1822
Zoon van Geert Hendriks Haagsma,
Arbeider, wonende te Rottevalle,
en Jitske Sanders van der Meulen

Geert Hendriks Haagsma is overleden
op 24 november 1851:

Overlijdensakte Smallingerland, 1851
Aangiftedatum 24 november 1851, akte nr. 123
Geert Hendriks Haagsma, overleden 24 november 1851,
77 jaar, man
Zoon van Hendrik Koops en Antje Siegers
Gehuwd

"Geert Hendriks Haagsma, oud 77 jaren,
Koemelker, geboren en wonende te Noorderdragten,
gehuwd met Jitske Sanders van der Meulen,
zoon van Hendrik Koops en Antje Siegers,
beide overleden".

2 3 4 5
Volwassendoop 1831-02-06 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1831
Jitske Sanders van der Meulen
 - Op 6 februari 1831 gedoopt op belijdenis

Doopsgezinde gemeente Rottevalle en
Het Witveen

Haar man was in 1830 in dezelfde gemeente lidmaat:

Lidmatenboek Smallingerland, 1830
Geert Hendriks Haagsma
 - Op 18 juni 1830 lidmaat

6
Testament 1840-03-16 Drachten, Friesland, Nederland  

1840 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jitske Sanders van der Meulen te Houtigehage, gehuwd met Geert Hendriks
  Haagsma
16 maart 1840

Testament
- Geert Hendriks Haagsma te Houtigehage
16 maart 1840

7
Overlijden 1863-03-14 Noorder Drachten, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Smallingerland, 1863
Aangiftedatum 14 maart 1863, akte nr. 39
Jitske Sanders van der Meulen,
overleden 14 maart 1863, 85 jaar, vrouw
Dochter van Sander Remmelts en Trijntje Tabes
Weduwe

"Jitske Sanders van der Meulen, oud 85 jaren,
zonder beroep, geboren te Rottevalle onder Dragten,
wonende te Noorderdragten, weduwe van
Geert Hendriks Haagsma, overleden, dochter
van Sander Remmelts en Trijntje Tabes, beide
overleden, in der tijd echtelieden".

Memories van Successie
Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1863
Overledene  : Jitske Sanders van der Meulen
Overleden op: 14 maart 1863
Wonende te  : Drachten
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

5

Ouders

Vader Remmelts, Sander
Moeder Tabes, Trijntje
    Broer     Hoekstra, Tabe Sanders
    Broer     van der Meulen, Remmelt Sanders
    Broer     Mulder, Hendrik Sanders
    Broer     van der Meulen, Anne Sanders
    Zus     van der Meulen, Grietje Sanders
         van der Meulen, Jitske Sanders
    Broer     van der Meulen, Roel Sanders

Bijzonderheden

Geert Hendriks nam op 13 Februari 1812 de naam Haagsma aan:

Oudega, deel 1 folio 14
Haagsma, Geert Hendriks, Rottevalle 125
Kinderen:
Sander 3, Antje 2

Opm:
Zoon Sander is dus rond 1809 geboren en dochter Antje rond 1810.

In 1851 overleed Geert Hendriks Haagsma:

Memories van Successie
Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1851

Overledene : Geert Hendriks Haagsma
Overleden op: 24 november 1851
Wonende te : Drachten
Tekst:
wonend/overl. Houtigehage o/Drachten; man van Jitske Sanders v.der Meulen (erft
vruchtgebruik); vader van Sander, landbouwer Rottevalle/ACH, Antje (vrouw van
Hendrik Pieters Postma, koemelkers Murmerwoude) en Trijntje Geerts Haagsma
(vrouw van Wander Petrus de Boer, van boerenbedrijf Houtigehage o/Drachten).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Opm:
Houtigehage is een dorp in de gemeente Smallingerland, ten noordoosten van Drachten.

De kinderen Hendrikjen en Koop waren al jong overleden. Koop was maar drie jaar oud geworden
en Hendrikjen 11 jaar oud.

In 1852 verkocht Jitske Sanders van der Meulen huis en land te Houtigehage en in 1856 heide te Rottevalle
aan haar zoon Sander Geerts Haagsma:

1852 Drachten, notaris E. J. Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en land te Houtigehage, koopsom fl. 900
- Jitske Sanders van der Meulen te Drachten, weduwe van Geert Hendriks Haagsma,
verkoper
- Sander Geerts Haagsma te Rottevalle, koper
23 februari 1852

1856 Drachten, notaris E. J. Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van heide te Rottevalle, koopsom fl. 65
- Jitske Sanders van der Meulen te Drachten, verkoper
- Sander Geerts Haagsma te Rottevalle, koper
22 maart 1856

Naaste verwanten

 1. Remmelts, Sander
  1. Tabes, Trijntje
   1. Hoekstra, Tabe Sanders
   2. van der Meulen, Remmelt Sanders
   3. Mulder, Hendrik Sanders
   4. van der Meulen, Anne Sanders
   5. van der Meulen, Grietje Sanders
   6. van der Meulen, Jitske Sanders
   7. van der Meulen, Roel Sanders

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 3. Familienamen 1811
 4. Geboorteakte Smallingerland
 5. Overlijdensakte Smallingerland
 6. Lidmatenboek Smallingerland
 7. Notariƫle archieven Friesland