Woudstra, Gerben Lieuwes 1

Geboortenaam Woudstra, Gerben Lieuwes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 73 jaren, 2 maanden

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1796-09-17 Scharl, Friesland, Nederland  
2
Doop 1796-10-09 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1796,
doopjaar 1796
Dopeling: Gerben
Geboren op 17 september 1796 in Scharl
Gedoopt op 9 oktober 1796 in Warns en Scharl
Zoon van Lieuwe Sipkes en Aag Andries

2
Huwelijk 1826-10-18 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland Getrouwd met Uilk Sjoukes de Vries

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1826
Man   : Gerben Lieuwes Woudstra, oud 30 jaar,
geboren te Scharl
Ouders: Lieuwe Sipkes Woudstra en Aag Andries
Vrouw : Uilk Sjoukes de Vries, oud 23 jaar,
geboren te Bakhuizen, gemeente
        Gaasterland
Ouders: Sjouke Uilkes de Vries en His Arjens
Datum : 18 oktober 1826, akte nr. 27

Bij de aangifte van de geboorte van dochter
Sijke op 17 april 1831 is Gerbens broer
Tjitte Lieuwes Woudstra,
oud zeven en dertig jaren, landbouwer te Scharl
getuige. Gerben is dan ook landbouwer te Scharl.
Tjitte is bij diverse kinderen van zijn broer Gerben
getuige, o. a. bij dochter Yke op 25 september
1843.

3
Overlijden 1869-11-17 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1869
Aangiftedatum 17 november 1869,
akte nr. 70
Gerben Lieuwes Woudstra,
overleden 17 november 1869, 73 jaar, man
Weduwnaar

4

Ouders

Vader Woudstra, Lieuwe Sipkes
Moeder Andriesdr, Aag
    Broer     Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
    Broer     Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sibbel Lieuwes
    Broer     Woudstra, Andrijs Lieuwes
    Broer     Woudstra, Titte Lieuwes
         Woudstra, Gerben Lieuwes

Bijzonderheden

Op 19 februari 1842 is Gerrit (Gerben?) Lieuwes Woudstra,
huisman te Scharl, voogd over de kinderen van wijlen
Andries Jacobs Blom en Sijke Lieuwes Woudstra.
(notariële archieven)

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep landbouwer te Scharl
5

Naaste verwanten

 1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
  1. Andriesdr, Aag
   1. Woudstra, Sipke Lieuwes
   2. Woudstra, Sijke Lieuwes
   3. Woudstra, Sipke Lieuwes
   4. Woudstra, Sijke Lieuwes
   5. Woudstra, Sibbel Lieuwes
   6. Woudstra, Andrijs Lieuwes
   7. Woudstra, Titte Lieuwes
   8. Woudstra, Gerben Lieuwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 4. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 5. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd