Dissius, Carolus 1 2 3

Geboortenaam Dissius, Carolus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1631-11-05    
 
Doop 1631-11-05    

Dopeling Carolus
Vader Jacobus Dissius, predicant op 't Wout
Moeder Maertge Jans
Getuige Johan de Salangere ende
Ariaentge Arentsdr
Plaats Delft
Datum doop 11-05-1631

Toelichting:
Ariaentgen Arentsdr - Adriana Arentsdr
Dissius
Johan de Salangere - Jean de Sallengre,
rentmeester van Maria van Utrecht,
weduwe van Johan van Oldenbarnevelt (1628).

1 4a
Huwelijk 1658-03-27 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Machteltgie de Langue

Bruidegom Carel Dissius , jongeman , wonend: Hippolytusbuurt
Bruid Machteltgie de Langue , jongedochter , wonend: Voldergracht
Plaats Delft
Datum trouwen 27-03-1658
Datum ondertrouw 09-03-1658

Machtelt de Langue was de dochter van
Maerten Reijersz de Langue en Orseltge
Gerritsdr, gedoopt in 1624:

Dopeling Machtelt
Vader Maerten Reijersz de Langue
Moeder Orseltge Gerrits
Getuigen: Cornelis Hartmansz van der Poel
Joeske Gerrits Coopers
Maertge Gerrits Copers
Plaats Delft
Datum doop 31-08-1624

Haar ouders waren gehuwd in 1621:

Bruidegom Maerten Reijersz de Lange ,
weduwnaar , wonend: besijden de Nieuwe Kerk
Bruid Ursela Gerritsdr Cooper , jongedochter, wonend: Marktveld
Plaats Delft
Datum ondertrouw 06-11-1621

Ursela Gerritsdr Cooper was de dochter van
Gerrit Willems Cooper en Machteld Claesdr Sasbout.
Haar zuster Willemina Cooper trouwde in 1600
te 's-Gravenhage met Gilles de Granges.

Machtelt de Langue is in 1667 te Delft
begraven:

Overledene Machtelt de Langh
Huisvrouw van Carel Dissius
Datum begraven 21-11-1667 (Oude kerk)
Hippolytusbuurt

5 1 2 3
Overlijden voor 1691-04-22    
 
Begraven 1691-04-22 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene Carel Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 22-04-1691 (Oude kerk)
"aen de Voldersgracht
op 't Choor
14 dragers, 1 meerderjarig kind"

2

Ouders

Vader Dissius, Jacobus Arentsz
Moeder van Starbergen, Maria Jansdr
    Broer     Dissius, Abraham Jacobusz
    Broer     Dissius, Jacobus Jacobus
    Zus     Dissius, Jannitge Jacobusdr
         Dissius, Carolus
    Zus     Dissius, Petronella Jacobsdr

Media

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Delft:

1. Maria
Vader Carel Dijssius en Moeder Machtelt de Lange
Getuigen: Do. Jacobus Dijssius en sijn huijsvrou
Datum doop 25-03-1659

Begraafboek Delft:
Kind van Carel Dissius
Datum begraven 02-04-1659 (Oude Kerk)
Hippolytusbuurt

2. Maerten
Vader Carel Dissius en Moeder Machtelt de Lange
Getuigen Do Jacobus Dissius, Isaac van der Burgh,
Orseltge Gerridts, Aeltge Maertens de Lange
Datum doop 05-10-1660

Toelichting:
Isaac van den Burgh was gehuwd met Machteld Glarges,
dochter van Gilles de Glarges en Willemina Cooper,
zuster van Orseltge Gerritsdr (Cooper).
Aeltege Maertens de Lange was een zuster van
Machteld de Lange.

3. Jacobus
Vader Karel Dijssius en Moeder Machtelt de Lange
Getuigen Abraham Dijssius en Maria van Sterrenbergh
Datum doop 23-06-1662

Begraafboek Delft
Overledene Kind van Carel Dissius
Datum begraven 26-10-1663 (Oude kerk)
Hippolytusbuurt

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep franse cramer

Carolus Dissius oefende zijn bedrijf uit in de Hippolytusbuurt te Delft. Tegenwoordig is in dit pand
Bistro de Pijpenla, Hippolytusbuurt 10, gevestigd. Op hun site: http://www.bistrodepijpenla.nl/
zijn de bewoners vermeld vanaf 1516:

"HISTORIE
1516 - Cornelis Henricsz. Lettersnyder
1543 - Neeltgen Printers
1553 - Symon Janszoon (printer)
1580 - Maritgen Symonsdr. boeckcoopster , Joris Andryeszn. Cloetingh en
Barbara Hendriksdr. van Lent, zijn weduwe
1653 - Simon Joriszn. Cloetingh
1656 - Karel Disius, franse cramer
1687 - Ottho van Aerninck, mr. cleermaker"

 

Naaste verwanten

 1. Dissius, Jacobus Arentsz
  1. van Starbergen, Maria Jansdr
   1. Dissius, Abraham Jacobusz
   2. Dissius, Jannitge Jacobusdr
   3. Dissius, Petronella Jacobsdr
   4. Dissius, Carolus
   5. Dissius, Jacobus Jacobus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Delft
 2. Begraafboek Delft
 3. Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
 4. Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
   • Pagina: blz. 55, nr. 173
 5. Trouwboek Delft