Swalue, Jildou

Geboortenaam Swalue, Jildou
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Schuldvordering 1613-06-06 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: gg013-125
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Lijsbeth Jansdr en Pijer Simonsz, echtelieden binnen Dockum.
1613 Junij 6. Schuldvordering (f 300,--) op dr Pieter a Loo, advocaet 's hoff's van Frieslandt, en Jildu Swalue, echtelieden, burgers alhier.
N.B. Deze acte is gecasseerd 11 Septembris 1619.
Aktedatum: 1618-04-11

1
Hypotheekboek 1618-03-27 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Hypotheekboek 35

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 27-03-1618

Bijzonderheden:
Cessie; mr. Abelus Attama, secretaris van Tietjerksteradeel, cedeert aan Jelmer Jansz, koopman te Leeuwarden, de resterende ƒ 1265 van de kooppenningen, die hem toekomen krachtens reversaal van 6 september 1617 (zie fol. 33v); dit bedrag is deels voldaan door overdracht van twee obligaties, de eerste d.d. 5 mei 1616, groot £ 400, ten laste van dr. Petrus à Loo en Jeldu Sualue (borgen: Gaucke Gerbens cum uxore); de tweede d.d. 2 mei 1616, groot £ 25, ten laste van Hylck Jansdr, weduwe van Gerlacus de Fries.

"Welverstaende dat d'brieff van vier hondert caroli guldens boven verhaelt holdende is op Doctor Petrus a Loo ende Jeldu Sualiue Dr. echteluijden"

2
Certificaatboeken 1624-10-15 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: L849-165
Soort bron: Certificaatboeken
Samenvatting:
Gerbrand van Aijsma, substitut.
Curator over de jaarlijxe opcomsten van Gieldu Swalue.
Leeftijden niet vermeld.
Geeft last aan doctor Honorius Rouckema, geadsisteert met Otto Swalue, om de huijrpenningen voor een half jaar te vorderen van Hans van den Bergh, in de Warmoesstraat, alwaer Sevenbergen uijthangt, voor de bij hem bewoonde huijsinge.
Aktedatum: 1624-10-15

1
Certificaatboeken 1625-02-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: L849-177b
Soort bron: Certificaatboeken
Samenvatting:
Gerbrand van Aisma, substitut van de procureur generall deser landschappe.
Curator over de jaarlijxe opcomsten van Gieldu Swalue( zuster van Otto Swalue).
Leeftijden niet vermeld.
Constitueert tot zijn volmacht: Jan Geurts, Procureur Postulant te Amsterdam, om te defenderen de arreste, als bij Jelle Bottis, biersteker, cum uxore gedaan mag wesen op de huijrpenningen van voornoemde Guildu 's vaste goederen.
Aktedatum: 1625-02-02

1

Ouders

Vader Swalue, Otto
Moeder Canter, Anna Tijmens
    Broer     Swalue, Otto
    Zus     Swalue, Hillegondt
    Broer     Swalue, Eco
         Swalue, Jildou
    Zus     Swalue, Stijncke

Naaste verwanten

 1. Swalue, Otto
  1. Canter, Anna Tijmens
   1. Swalue, Otto
   2. Swalue, Hillegondt
   3. Swalue, Eco
   4. Swalue, Jildou
   5. Swalue, Stijncke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Hypotheekboeken Tietjerksteradeel