Remmelts, Jan

Geboortenaam Remmelts, Jan
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 78 jaren, 11 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1735-01-17    
 
Doop 1735-01-23    

Opsterland, dopen, geboortejaar 1735, doopjaar 1735
Dopeling: Jan
Geboren op 17 januari 1735
Gedoopt op 23 januari 1735 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en Jitske Hindriks

1
Huwelijk 1765-08-25 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Trijntje Eises

Opsterland, huwelijken 1765
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 augustus 1765 in Ureterp
Man       : Jan Remmelts afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Trijntje Eises afkomstig van Ureterp

Trijntje Eises was de dochter van
Eise Jans:
 
Opsterland, dopen, geboortejaar 1734, doopjaar 1734
Dopeling: Trijntje
Geboren op 8 oktober 1734 in Siegerswoude
Gedoopt op 7 november 1734 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Eise Jans en Loltje Imkes

Trijntje Eises is overleden op 5 oktober 1807
te Ureterp:
Opsterland overlijden/begraven 1807
Overleden: Tryntje Eises, oud 73 jaar
Datum    : 5 oktober 1807
Plaats   : Ureterp
Opm.     : De overledene was gehuwd geweest

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Opsterland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 554
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

2 1 3
Koopakte 1810-01-27 Beetsterzwaag, Friesland, Nederland  

1810 Beetsterzwaag, notaris F. Tj. Posthumus
Koopakte en cessie
Betreft een reversaal, kapitaal fl. 250
- Jan Remmelts, arbeider te Ureterp, cedent
- Eize Jans, arbeider te Siegerswoude, cedent
- Jan Kornelis te Drachten, cessionaris

Bron:
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 10001
Repertoirenr.: 74 d.d. 27 januari 1810

 
Familienamen 1812-02-21 Ureterp, Friesland, Nederland  

Ureterp, deel 1 folio 44 verso
Smid, Jan Remmelts, Ureterp

"Jan Remmelts, wonende te Ureterp,
heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam
van SMID  voor familienaam en heeft
deze met ons verteekend den 21 februarij 1812

Dit is Jan Remmelts Smid
eigen gezette handmerk X"

4
Overlijden 1813-12-21 Ureterp, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Opsterland (mairie Ureterp),  1813
Aangiftedatum 21 december 1813, blad nr. 16
Jan Remmelts Smid, overleden 21 december 1813, 80 jaar, man
Weduwnaar

"Jan Remmelts Smid, oud Tagtig Jaar, Arbeider,
wonende te Bakkeveen, zijnde weduwenaar"

5

Ouders

Vader Sanders, Remmelt
Moeder Hendriks, IJtske
    Broer     Remmelts, Sander
    Zus     Remmelts, Sjoukjen
         Remmelts, Jan
    Broer     Remmelts, Cornelis
    Broer     Remmelts, Booke
    Broer     Remmelts, Fokke

Naaste verwanten

 1. Sanders, Remmelt
  1. Hendriks, IJtske
   1. Remmelts, Sander
   2. Remmelts, Sjoukjen
   3. Remmelts, Jan
   4. Remmelts, Cornelis
   5. Remmelts, Booke
   6. Remmelts, Fokke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 3. Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
 4. Familienamen 1811
 5. Overlijdensakte Opsterland