de Witte, Kornelia Pieterse 1 2 3a 4a 5 6

Geboortenaam de Witte, Kornelia Pieterse
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 68 jaren, 1 maand, 5 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1752-11-26 Westkapelle, Zeeland, Nederland  

Geboren te Westkapelle-Binnnen, dochter van
Pieter de Witte en Cornelia Leinse Brasser

6
Belijdenis 1773-04-28 Westkapelle, Zeeland, Nederland  

Cornelia Pietersze de Witte
met attestatie naar Zoutelande

Nederduitsch-gereformeerde kerk

7
1e Huwelijk voor 1783   Getrouwd met Lieven de Potter

Kinderen:

1. Pieter, geboren 16 november 1783,
gedoopt 23 november 1783
te Zoutelande

2. Johannis, geboren in 1786

3. Cornelia, geboren 13 maart 1791, gedoopt
20 maart 1791 te Zoutelande.

4. Jacoba, geboren rond 1793
te Zoutelande

Lieven de Potter is op 28 oktober 1803 te
Schoondijke overleden, leeftijd 52 jaren.
Schoondijke ligt in West-Zeeuws-Vlaanderen
(zie Bijzonderheden).
Hij was daar herbergier.

 
Inwoner 1811 Zoutelande, Zeeland, Nederland  

Naam: Cornelia de Witte
Leeftijd: 57 jaar
Geboortejaar: 1754
Geboorteplaats: Westkapelle
Woonachtig sedert 1801
Afkomstig van Schoondijke
Datum : 1811
Plaats: Zoutelande

8
2e Huwelijk 1812-02-05 Westkapelle, Zeeland, Nederland Getrouwd met Jan Janse Dane

Datum huwelijk: 5 februari 1812 te Westkapelle-Binnen

Bruid: Kornelia de Witte, geboren op 26 november 1752
te Westkapelle-Binnen, oud 59 jaren, dochter van
Pieter de Witte en Cornelia Leinse Brasser,
weduwe van Lieven de Potter

Bruidegom: Jan Janse Dane, geboren op 29 februari 1756
te Westkapelle-Binnen, oud 55 jaren, Dijkwerker,
zoon van Jan Franse Dane en Judik Baart,
weduwnaar van Janna Hendrikse Valkenik

Verdere gegevens uit de trouwakte:

"Kornelia de Witte, woonachtig te Zoutelande,
welke verklaard bij dezen niet te kunnen schrijven, meerderjarige
dochter van Pieter de Witte, overleden den 24 Augustus 1777
te Westcappelle, en van Cornelia Leinse Brasser, overleden
den 7 november 1777 te Westcappelle,

Getuigen o.a.:

Jacobus de Witte, oud 56 Jaren, bedrijf Dijkwerker,
woonachtig te Westcappelle binnen
Jan de Witte, oud 48 Jaren, bedrijf Dijkwerker,
woonachtig te Westcappelle binnen

Jan Janse Dane is op 7 september 1830 te Westkapelle
overleden, weduwnaar, 74 jaar oud, Dijkwerker.

5a 6
Volkstelling 1812-06-19 Westkapelle, Zeeland, Nederland  

No. 91

1. Jan Janse Dane, 56 jaar
Dijkwerker, geboren te Westcappelle,
Gereformeerd

2. Cornelia de Witte, 60 jaar,
geboren te Westcappelle,
Gereformeerd

3. Judit Janse Baart, 26 jaar,
geboren te Westcappelle,
Gereformeerd

4. Hendrik Dane, 19 jaar,
geboren te Westcappelle,
Gereformeerd

Opm: Judith janse Baart is
Judith Janse Dane, dochter van
Jan janse Dane uit zijn eerste huwelijk.
Zij is vernoemd naar haar grootmoeder Judik Baart.
Hendrik Dane is een zoon uit dat
eerste huwelijk.

9
Overlijden 1821-01-01 Westkapelle, Zeeland, Nederland  

Kornelia de Witte, 68 jaar, arbeidster,
gehuwd met Jan Janse Daane,
Dijkwerker

6

Ouders

Vader de Witte, Pieter Jacobse
Moeder Brasser, Cornelia Leinse
    Zus     de Witte, Leintje Pieterse
         de Witte, Kornelia Pieterse
    Zus     de Witte, Jacoba Pieterse
    Broer     de Witte, Jacobus Pieterse
    Broer     de Witte, Lein Pieterse
    Broer     de Witte, Samuel Pieterse
    Zus     de Witte, Willemina Pieterse
    Broer     de Witte, Jan Pieterse

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen uit het huwelijk van Kornelia Pieterse de Witte
en Lieven de Potter:

1. Pieter de Potter, zoon

In de huwelijksbijlagen behorende bij het huwelijk
van deze Pieter de Potter met Kornelia Adriaanse
op 20 juni 1812 te Zoutelande komt het onderstaande extract
voor:

"Extract du Registre de Baptème de la Commune
de Zoutelande

Geboren den 16 November en gedoopt den 23 dito
1783 en is genaamd Pieter
Vader: Lieven de Potter
Moeder: Kornelia Pieterse de Witte
Getuige: Willemina Pieterse de Witte"

Uit de huwelijksakte blijkt verder, dat deze Pieter evenals zijn neef
Jacobus Heidt Kanonnier Kustbewaarder te Westkapelle was.

Getuigen bij dit huwelijk waren o.a.

1. Lein Pieterse de Witte, oud 53 Jaren,
2. Jakobus de Witte, oud 56 Jaren,
Dijkwerkers, beide woonachtig te Westkappelle,
Ooms van de Bruidegom.

Tevens was de overlijdensakte
van zijn vader Lieven de Potter toegevoegd:

"Copie uit het Extract van overlijden van Lieven de Potter
Arrondissement Communiaal van Sas van Gent, Meijerij Schoondijke

Den vijfden Brumaire twaalfde Jaar der fransche republieq

Acte van overlijden van Lieven de Potter overleden den
vijfden Brumaire des smorgens om vijf uren in den ouderdom van
52 Jaren en vijf maenden, Zoon van Johannis de Potter en
Maria de Pee beide overleden en gewezen man en echtgenoot
van Cornelia de Witte, woonachtig in deze Commune Schoondijke,
departement der Schelde,
op de verklaring mij gedaan door den burger Johannis de Potter
arbeider van stijl en woonachtig in de Bataafche Republieq, welke
verklaart te wezen Zoon van de overledenen -

Schoondijke, le 27 Janvier 1800 douze.

Opm:
stijl - stiel - beroep

"Den vijfden Brumaire twaalfde jaar fransche republieq" komt overeen
met 28 oktober 1803. Brumaire was de tweede maand van de Franse Repeblikeinse Kalender.
De naam betekent "Nevelmaand".

Bovenstaand extract is ook gevoegd bij de huwelijksakte van
Jan Janse Dane en Cornelia de Witte, weduwe van Lieven de Potter.

2. Johannis de Potter, zoon

Op 15 september 1798 werd te Westkapelle het trouwgeld betaald voor het huwelijk
van bovengenoemde zoon Johannis de Potter en Leintje Janse Oorse.
Johannis de Potter werd op 6 mei 1806 te Zoutelande begraven,
oud 29 jaar en 10 maanden, gehuwd geweest met Leinje Oorse,
zonder kinderen.
Hij was dus in 1787 geboren.

3. Cornelia de Potter, dochter

Zij staat in 1811 als inwoner vermeld van Zoutelande:

Naam: Cornelia de Potter
Beroep: Domestique
Leeftijd: 18 jaar
Geboortejaar: 1793
Geboorteplaats: Zoutelande
Woonachtig sedert: 1801
Afkomstig van: Schoondijke
Datum: 1811
Plaats: Zoutelande

Opm:
Domestique - dienstbode

Cornelia de Potter, 29 jaar oud, werkmeid, trouwde op 16 juni 1820 te Domburg met
Johannis Deunink.
De huwelijksbijlagen bevatten o.a. een extract uit het doopregister:

"Extract uit het Doopregister der Gemeente Zoutelande

In het jaar 1791 Geboren den 13 maart en gedoopt den 20 dito
met name Kornelia

Vader: Lieven de Potter
Moeder: Kornelia Pieterse de Witte
Getuige: Willemina Pieterse de Witte"

Moeder Cornelia Pieterse de Witte verleende toestemming voor het
huwelijk van haar dochter Cornelia de Potter:

"De ondergetekende Cornelia Pieterse de Witte, weduwe van wijlen Lieven de Potter,
woonende te Westcappelle, verklare bij deze volkomene Toestemming te geven tot de
voltrekking van het voorgenomen Huwelijk tusschen Cornelia de Potter mijn dogter,
met Johannis Deunink,
Westcappelle, den 7 Junij 1820".

Opm:
Cornelia Pieterse de Witte kon niet schrijven. Ze ondertekende met een "rondje".

4. Jacoba de Potter, dochter

Jacoba de Potter trouwde op 9 maart 1814 te Westkapelle-Buiten met
Pieter Andriesse Moens. Zij was toen 21 jaar oud en van beroep werkmeijd.
Zij was geboren te Zoutelande.
Zij is op 22-jarige leeftijd te Westkapellle-Binnen overleden op
28 december 1815.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeidster (1821)
 

Naaste verwanten

 1. de Witte, Pieter Jacobse
  1. Brasser, Cornelia Leinse
   1. de Witte, Leintje Pieterse
   2. de Witte, Kornelia Pieterse
   3. de Witte, Jacoba Pieterse
   4. de Witte, Jacobus Pieterse
   5. de Witte, Lein Pieterse
   6. de Witte, Samuel Pieterse
   7. de Witte, Willemina Pieterse
   8. de Witte, Jan Pieterse

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwgeld Zeeuwse eilanden
 2. Register aangegeven lijken, Zoutelande
 3. Huwelijksbijlagen Zoutelande
   • Datum: 1812-06-20
   • Pagina: Aktenr. 4
 4. Huwelijksbijlagen Domburg
   • Datum: 1820-06-16
   • Pagina: Aktenr. 5
 5. Huwelijksakte Westkapelle
   • Datum: 1812-02-05
   • Pagina: Aktenr. 7
 6. Overlijdensakte Westkapelle
 7. Lidmatenregister Westkapelle
 8. Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
 9. Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812