van Ruwaarden, Huijbert Abrahams 1 2 3 4

Geboortenaam van Ruwaarden, Huijbert Abrahams
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1710-02-09    
 
Doop 1710-02-09 Rijnsaterwoude, Zuid-Holland, Nederland  

"Anno 1710, Den 9 Februaij Een kind gedoopt van Abraham Hubertsz van Ruwaarden en Hendrikje Claasse Akerboom, geen getuige. Het kind Huijbert"

 

5
Ondertrouw 1739-04-17 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

"Spaarndam. Deese Personen sijn alhier op de Acte van Gualtherus Zoutmaat Predikant tot Spaarndam ingeteekent. Huijbert Abrahamsz van Ruwaarden J.M. van Rijnsaterwoude woond tot Spaarndam en Sara Rijnsaterwoude J.D. woond op de Cingel. deese geboden gaan voort"

 

1
Huwelijk na 1739-04-26    

"Huibert Abrahamsz van Ruwaarden jongman geboren te Rhijnsaterwoude en woonende te Spaarndam
met
Sara Rhijnsaterwoude jongedogter geboren en wonende te Amsterdam

Na vertoninge van bewijs dat 's lants gerechtigheeden ten opzigte van de bruidegom waren voldaen zijn hunne 3 Huwelijksche voorstellinge ingewilligt te geschieden in de kerk van Spaarndam; met belastinge van zulks ook in de kerkken te Amsterdam te doen geschieden. Hebben hunne 3 voorstellinge bij ons onverhindert gehad op 12, 19 en 26 april 1739. Hier van attestatie verleend om elders te trouwen"

Sara Rhijnsaterwoude was gedoopt op 30 december 1712 te Amsterdam, Nieuwezijds Kapel:
Kind: Sara
Vader: Govert Rijsterwou
Moder: Barber Jans
Getuigen: Sedrag Keln en Sijbrig Jans

Kinderen van Huijbert Abrahamsz van Ruwaarden en Sara Rhijnsaterwoude, gedoopt te Amsterdam:

1. Hendrina, 14 februari 1740, Oude Kerk
Vader: Huijbert Abrahamsz van Ruwaarden
Moeder: Sara Reijnsterwou
Getuigen: Ewout Bouman en Hendrina Akerboom

2. Barbera, 14 februari 1742, Nieuwezijds Kapel
Vader: Huijbert Abrahams van Ruwaarden
Moeder: Sara Reijnsterwou
Getuigen: Goverd Reijnsterwou en Barbera Jans

Barbera is op de leeftijd van bijna 4 jaar overleden.

Het begraafboek van Amsterdam vermeldt:
Heiligewegs- en Leidsche kerkhof, 11 januari 1746
"kind van Huijbert van Ruwaarden op de Appelmert 52"

3. Abraham, 10 februari 1745, Nieuwe Kerk
Vader: Huijbert Abrahams van Ruwaarde
Moeder: Sara Reijnsterwou
Getuigen: Ewout Bouman en Hendrina Claas Akerboom

 

6 2 3
Overlijden voor 1746-03-27    
 
Begraven 1746-03-27 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

27 maart 1746, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
"Huijbert Abrahams van Ruwaarden Fruijtschipper op de Appelmart - 2 kinderen"

Een tekening van de Appelmarkt is te zien in de Galerij.

Sara Rijnsterwou trouwde als weduwe met Jacob Uijthoorn in 1748:

Ondertrouw Amsterdam, 26 april 1748:

"Jacob Uijthoorn van Aarlanderveen oud 25 jaren op de Appelmart sijn moeder Neeltie Cornelisdr van Seijl tot Aarlanderveen
en
Sara Rijnsterwou van Amsterdam weduwe van Huijbert Abrahamse van Ruwaarde op de Appelmart,
(in de kantlijn:)
sij mans doot goet ingebragt
hij vrou consent goet ingebragt
sij weeskamer voldaen der 1 meij 1748"

Sara Rijnsterwou werd op 4 januari 1759 op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof begraven:
"Sara Rijnsterwou, huijsvrouw van Jacob Oushooren Fruijtschipper op de Appelmart tussen de Heij en Vliegende Steeg - 2 kinderen"

 

3 1

Ouders

Vader van Ruwaarden, Abraham Hubertsz
Moeder Akerboom, Hendrikje Claasse
         van Ruwaarden, Huijbert Abrahams
    Zus     van Ruwaarden, Wijntje Abrahams
    Broer     van Ruwaarden, Claas Abrahams

Media

Bijzonderheden

Huwelijken van de kinderen van Huijbert Abrahams van Ruwaarden:

Abraham Huijberts van Ruwaarden ging op 6 mei 1768 te Amsterdam in ondertrouw met Marike Kramer:

"Abraham van Ruwaarden van Amsterdam gereformeert oud 24 jaar
op Cingel ouders doot geadsisteert met sijn suster Henderina van Ruwaarden
Marike Kramer van Amsterdam oud 34 jaar gereformeert op de Zeedijk
geadsisteert met haar vader Aderianus Kramer
(ondertekend:)
Abram van Ruwaarde"

Marike Kramer was gedoopt op 18 oktober 1733 te Amsterdam,
dochter van Adrianus Kramer en Trijntje Lodewijks in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Huijbert, 17 september 1769, Nieuwe Kerk
getuigen: Pieter van Lakervelt en Hendrina van Ruwaarde

2. Abraham, 26 september 1770, Nieuwe Kerk
getuigen: Adrianus Kramer en Annaatje Kramer

3. Hendrina, 17 september 1774
getuigen: Pieter van Lakervelt en Hendrina van Ruwaarde

Abraham van Ruwaarde junior ging op 24 augustus 1792 te Amsterdam in ondertrouw:

"Abraham van Ruwarde Junior van Amsterdam gereformeert oud 22 jaren
op de Appelmarkt in de Vliegende Steeg geadsisteert met zijn vader
Abraham van Ruwarde en woont als boven
Antje Holst van Amsterdam gereformeert oud 24 jaren op de Weesperstraat
bij de Prinsengragt ouders doot geadsisteert met haare zuster
Hendrikje Holst woont als boven"

Op 26 november 1792 werd Marike Kamer te Amsterdam begraven op het
Heiligewegs en Leidsche Kerkhof:

"Marike Cramer huijsvrouw van Abraham van Reuwarden op de Appelmarkt
in de Vliegende Steeg met een koets 6 gulden, 2 kinderen"

Bij de doop van Sara, dochter van Abraham van Ruwaarde junior, op 3 mei 1795
in de Eilandskerk te Amsterdam is vader Abraham getuige,

Abraham Huijberts van Ruwaarden is dus overleden na 3 mei 1795.

Hendrina Huijberts van Ruwaarden ging op 5 mei 1758 te Amsterdam in ondertrouw met Pieter van Lakervelt:

"Pieter van Lakervelt van Amsterdam gereformeert oud 23 jaar op 't Cingel
geassisteert met sijn moeder Nelletje de Ruijter en
Hendrina van Ruwarden van Amsterdam gereformeert oud 18 jaar woont
als voorn geassisteert met haar moeder Zara Rijnsterwouw
(ondertekend:)
Pieter van Lakervelt
Hendrina van Ruwarde"

Pieter van Lakervelt was gedoopt op 13 november 1734 te Amsterdam in de Westerkerk
als zoon van Jan van Lakervelt en Pieternel de Ruijter.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Nelletje, 7 maart 1759, Oude Kerk
getuigen: Jacob Oushoorn en Nelletje de Ruijter

2. Sara, 27 mei 1770 Nieuwe Kerk
getuigen: Evert Bouman en Nelletje de Ruijter

Pieter van Lakervelt werd op 27 november 1772 te Amsterdam begraven
op het Heiligewegs en Leidsche kerkhof:

"Pieter van Lakervelt in sijn leven schuijtevoerder op de Appelmarkt
tussen de Heij en Vliegende steegen, 2 kinderen"

Hendrina Huijberts van Ruwaarden ondertrouwde daarna met Barend Jans Eijkelboom
te Amsterdam op 26 april 1776:

"Barend Jansen Eijkelboom van Feesten gereformeert oud 27 jaren
woont te Feesten sijn vader Jan Barend Eijkelboom te Feesten
Henderina van Ruwaarden van Amsterdam gereformeert
weduwe van Pieter van Lakerveld op de Appelmarkt
(ondertekend:)
Barent Jans Eijkelboom
Henderina van Ruwaarden
(in de kantlijn:)
Hij vaders consent goet ingebragt
Sij mans doot goet ingebragt
Sij weeskamer voldaan den 24 April 1776"

Toelichting:
Feesten - Veessen is een dorp in de gemeente Heerde, (tegenwoordig) in de provincie Gelderland
Barend Jansen Eijkelboom werd op 21 februari 1748 te Veessen gedoopt:
"Baerent zoon van Jan Baerent Eikelboom en Jannigjen Jans van Putten"

Nelletje, dochter van Hendrina van Ruwaarden, ging op 3 mei 1782 te Amsterdam in ondertrouw:

"Michiel van Woudenberg van Amsterdam gereformeert oud 24 jaren
op 't Cingel ouders doot geadsisteert met sijn swager Willem Visser op de Waal
Nelletje van Lakerveld van Amsterdam gereformeert oud 22 jaren woont als voorn
geadsisteert met haar moeder Heintje van Ruwaarden"

Op 10 mei 1797 werd Nelletje, oudste dochter van Henderina van Ruwaarden op het Westerkerkhof
te Amsterdam begraven:
"Nelletje van Laakervelt huisvrouw van Machiel van Woudenberg
ten huijse van haar Behuwdvader Barend Eijkelboom op de
Appelmarkt N. 57 op 2 uuren met Baar en Roef N. 224, twee
onmondige kinderen - 21 gulden 10 stuivers"

Toelichting:
baar - draagtoestel, draagbaar, waarop de doodkist wordt geplaatst waarin een lijk naar de kerk
of het kerkhof wordt gedragen.
roef - schuin toeloopend, dakvormig deksel van een doodkist

Machiel van Woudenberg ging op 23 mei 1800 te Amsterdam in ondertrouw met
Johanna Pluijm. Zij was de dochter van Anna Eijkelboom, een zuster van Barend Eijkelboom.
Johanna Pluijm was te Veessen gedoopt op 9 januari 1780 als dochter van Albert Pluim en Anna Eikelboom.
Anna Eijkelboom was te Veessen gedoopt op 9 maart 1749 als dochter van Jan Baerents Eikelboom
en Jannigjen Jans van Putten.

De ondertrouwakte was als volgt:

"Michiel van Woudenberg van Amsterdam gereformeert weduwnaar
van Neeltje van Lakervelt op de Appelmarkt no. 59
Johanna Pluijm (Plum) van Veesen in Over Issel gereformeert oud
21 jaren, woont als boven, geadsisteert met het consent van haar
Moeder Johanna Eikelboom wonende te Veesen"

Op 10 maart 1805 werd hun dochtertje Henderica te Amsterdam gedoopt
in de Oude Kerk te Amsterdam. Barend Eijkelboom en Henderina van Ruwaarde
waren getuigen. Hieruit kan worden afgeleid, dat Hendrina Huijberts van Ruwaarden
na 10 maart 1805 is overleden. Van haar zijn geen begraafgegevens gevonden.

Barent Janse Eijkelboom werd op 30 juli 1806 in de Westerkerk te Amsterdam begraven.

 

Naaste verwanten

 1. van Ruwaarden, Abraham Hubertsz
  1. Akerboom, Hendrikje Claasse
   1. van Ruwaarden, Huijbert Abrahams
   2. van Ruwaarden, Wijntje Abrahams
   3. van Ruwaarden, Claas Abrahams

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Doopboeken Amsterdam
 3. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 4. Doopboek Veessen
 5. Doopboek Rijnsaterwoude
 6. Trouwboek Spaarndam (NH)