Daniëls, Anna 1 2

Geboortenaam Daniëls, Anna
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 89 jaren, 1 maand, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1748-03-30    

Vermoedelijk te Harich geboren en niet
te Ruigahuizen.

 

3
Doop 1748-03-30 Harich, Friesland, Nederland  

Gaasterland, dopen, doopjaar 1748
Dopeling: Anne
Gedoopt op 30 maart 1748 in Harich
Dochter van Daniel Offes en niet genoemde moeder

 

4
2e Huwelijk 1787-12-02 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Richolt Tietjes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1787
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 december 1787 in Koudum
Man: Richolt Tietjes afkomstig van Koudum
Vrouw: Anna Daniels afkomstig van Koudum

Richolt Tietjes was waarschijnlijk een zoon van
Tjietje Piers en Himpk Richoltz:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1733
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 januari 1733 in Koudum
Man: Tjietje Piers afkomstig van Koudum
Vrouw: Himpk Richoltz afkomstig van Bakhuizen

Hij was weduwnaar en eerder getrouwd met Aafke Dirks:

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 maart 1766 in Koudum
Man: Richolt Tietjes afkomstig van Koudum
Vrouw: Aafke Dirks afkomstig van Koudum

en met Meinsch Jans:

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 mei 1770 in Koudum
Man: Richolt Tietjes afkomstig van Koudum
Vrouw: Meinsch Jans afkomstig van Koudum

Richolt Tietjes is overleden voor 25 mei 1810.

 

5
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Coudum No. 171
Richolt Tijttjes
3 Perzoonen
1 Mansperzoon van 16 en 60 jaar
2 van 't vrouwlijk geslagt
Kerkgezindheid: 3 Doopsgezinde
Bedrijf: Boerije

 

6
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 55
Anna Daniels
1 ongehuwde
Geriformt

 

7
3e Huwelijk 1810-05-25 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Sipke Tjessema

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1810 in Koudum
Man: Sipke Tjessema afkomstig van Koudum
Vrouw: Anna Daniels afkomstig van Koudum

Sipke Tjessema was in 1777 geboren te Bolsward:

Dopeling: Sipke
Geboren op 9 april 1777 in Bolsward
Gedoopt op 24 april 1777 in Bolsward
Kind van Claas Tjesema en Pietertje Horenstra

Sipke Tjessema, weduwnaar, trouwde op 12 mei 1839 te
Hemelumer Oldeferd met Antke Hendriks.

Hij overleed op 18 april 1850 te Koudum:

"Sipke Klazes Tjessema, geboren te Bolsward, en
als Wolkammer te Koudum gewoond hebbende,
oud 73 jaren, Echtgenote van Antke Hendriks,
Zoon van Klaas Tjessema en Pietje Hoornstra"

 

5 8 9 3
Familienamen 1812-01-09 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 68 verso
Daniëls, An, Koudum

"An Daniels wonende te Koudum
heeft dezelve verklaard, dat zij
aannneemt de naam van "Daniels"
voor famille naam en vermits zij
verklaarde niet te kunnen schrijven,
hebben wij deze alleen getekend
den 9 Januari 1812,

Eelke Wouters"

Haar man Sipke Tjessema had al eerder
zijn naam aangenomen:

"Gecompareerd zijnde Sipke Tjessema
wonende te Koudum heeft dezelve verklaard
dat hij behoudt de naam van "Tjessema"
voor famille naam en heeft deze met ons
getekend den 31 December 1811,

Sipke Tjessema
Eelke Wouters"

 

10
Overlijden 1837-05-19 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Bron: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Toegangnr: 30-17
Inventarisnr.: 3003
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 27
Aangiftedatum: 20-05-1837
Overledene An Daniels de Vlugt
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-05-1837
Vader: -
Moeder: -
Partner: -
Relatie: gehuwd
Leeftijd: 89 jaar

Gedeelte akte:

"An Daniels de Vlugt, geboren te Ruigahuizen en
zonder beroep te Koudum gewoond hebbende,
oud 89 jaren, Echtgenote van Sipke Klazes Tjessema
Wolkammer, al nog te Koudum woonachtig,
dochter van Daniel Offes de Vlugt en Baukje Broers
in tijden Echtelieden Arbeiders gewoond hebbende
en overleden te Ruigahuizen"

 

3

Ouders

Vader Offes, Daniël
Moeder Broers, Baukjen
         Daniëls, Anna
    Zus     Daniëls, Ytje

Families

Getrouwd Man Gerrits, Jan
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1767-03-22 Hemelum, Friesland, Nederland  

Jan Gerrits afkomstig van Nijemirdum en Anna Daniëls afkomstig van Koudum.

 

11
  Kind.
 1. Jans, Swaantje
 2. Jans, Baukjen

Bijzonderheden

Op 2 december 1787 is zij opnieuw getrouwd te Koudum met de weduwnaar Richolt Tietjes.
Op 3 maart 1810 laat zij een verlovingsakte opmaken te Koudum met Sipke Tjessema,
met wie zij vervolgens op 25 mei in het huwelijk treedt (haar derde huwelijk).
Anna is dan 60 jaar en Sipke 32 jaar (!).
In 1820 is Sipke Tjessema voogd van de minderjarige Jan Hendriks van der Meer,
de kleinzoon van Anna Daniels. Na het overlijden van Anna Daniels trouwt Sipke Tjessema
in 1839 met Antke Hendriks en op 18 april 1850 is hij overleden te Hemelumer Oldeferd op
73-jarige leeftijd.

Notariële archieven:

1809 Sloten, notaris J. Ruardi
Procuratie
- Johannes van de Moer te Sloten
- Uilke Wopkes te Sloten
- Anna Daniels te Koudum, weduwe van Rykle Namles
d.d. 15 december 1809

Toelichting:
procuratie - volmacht

1810 Koudum, notaris G. Keuchenius
Verlovingsakte
- Sipke Tjessema te Koudum
- Anna Daniëls te Koudum
d.d. 3 maart 1810

1818 Koudum, notaris G. Keuchenius
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Koudum
- Arent Julianus Carel de Bere te Koudum, verkoper
- An Daniëls te Koudum, gehuwd met Sipke Klazes Tjessema, koper
21 maart 1818

1820 Koudum, notaris G. Keuchenius
Kwitantie
- Douwe Hendriks van der Meer te Molkwerum
- Sipke Tjessema te Koudum
d.d. 13 mei 1820

Toelichting:
Douwe Hendriks van der Meer was de kleinzoon van
Anna Daniëls.

1822 Koudum, notaris G. Keuchenius
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- An Daniëls te Koudum, gehuwd in derde huwelijk met Sipke Tjessema
d.d. 30 april 1822

Toelichting:
Deze toestemming betreft het huwelijk van kleindochter Anna Hendriks van der Meer
op 23 mei 1822.

In 1827 verleende An Daniëls toestemming voor het huwelijk van haar kleinzoon
Douwe Hendriks van der Meer:

"Comparerende voor ons An Daniels thans echtgenoot van Sipke Tjissema Wolkammer en
zwartverver te Koudum woonachtig, de welke verklaarde volkomen genoegen te nemen
en toe te stemmen in het huwelijk hetgeen haren kleinzoon Douwe Hendriks van der Meer
boereknecht onder het behoor van het Dorpe Molkwerum woonachtig met haar voorkennis en
voorafgaande overleg gedenkt aan te gaan (met) Antje Tjemmes ten Dam boeremeid
thans te Koudum woonachtig"

 

Naaste verwanten

 1. Offes, Daniël
  1. Broers, Baukjen
   1. Daniëls, Ytje
   2. Daniëls, Anna
    1. Gerrits, Jan
     1. Jans, Swaantje
     2. Jans, Baukjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
 3. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 4. Doopboek Hervormde gemeente Harich
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 6. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 7. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 8. Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
 9. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 10. Familienamen 1811
 11. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen