Heineman, Evert Borres 1

Geboortenaam Heineman, Evert Borres
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 60 jaren, 11 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1739-07-12    
 
Doop 1739-07-12 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1739
Gedoopt op 12 juli 1739 in Koudum
Dopeling: Evert, zoon
 Vader: Borrus Heineman
Moeder: Jel Edsgers

2
1e Huwelijk 1773-02-14 Molkwerum, Friesland, Nederland Getrouwd met Ulphertjen Meijes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1773 in Molkwerum
 Bruidegom: Evert Borus Heineman afkomstig van Koudum
 Bruid: Ulphertjen Meijes afkomstig van Molkwerum

Ulphertje Meijes was gedoopt in 1748:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1748
Gedoopt op 25 december 1748 in Molkwerum
Dopeling: Olphertje, dochter
Vader: Meije Abels
Moeder: Eelkjen Klases

Kinderen van Evert Borus en Ulphertje Meijes:

1. Geboren op 13 mei 1773 in Molkwerum
Gedoopt op 29 mei 1774 in Molkwerum
Dopeling: Meije, zoon
Vader: Evert Borus
Moeder: Olphertjen Meijes

2. Geboren op 1 maart 1776 in Molkwerum
Gedoopt op 17 maart 1776 in Molkwerum
Dopeling: Jel
Vader: Evert Borus
Moeder: Olphertjen Mejes

Olphertje Meijes Franckena is overleden
op 24 december 1779.
Dit overlijden staat vermeld bij het huwelijk
van haar zoon Meije (zie bijzonderheden).

3 4
2e Huwelijk 1780-10-20 Molkwerum, Friesland, Nederland Getrouwd met Bauk Jans

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1780
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 oktober 1780 in Molkwerum
Bruidegom: Evert Borus afkomstig van Molkwerum
Bruid: Bauk Jans afkomstig van Molkwerum

"Den 22 October zijn na voorafgaande
Huwelijks Proclamatien op Zondagh den
8, 15 en 22 October 1780 in den Huwelijken
Staat bevestight
Evert Borus en
Bauk Jans, Beide van Molkweeren"

Kinderen:

1. Geboren op 17 augustus 1781 in Molkwerum
Gedoopt op 9 september 1781 in Molkwerum
Dopeling: Tierkjen, dochter
Vader: Evert Borus
Moeder: Bauk Jans

2. Geboren op 15 juni 1783 in Molkwerum
Gedoopt op 6 juli 1783 in Molkwerum
Dopeling: Bores
Vader: Evert Bores
Moeder: Bauk Jans

3. Geboren op 12 september 1784 in Molkwerum
Gedoopt op 26 september 1784 in Molkwerum
Dopeling: Tjerk, dochter
Vader: Evert Borus
Moeder: Bauk Jans

4. Geboren op 9 augustus 1789 in Molkwerum
Gedoopt op 23 augustus 1789 in Molkwerum
Dopeling: Mattei, dochter
Vader: Evert Bores
Moeder: Bauk Jans

Bauk Jans is in 1807 overleden:

Hemelumer Oldeferd overlijden/begraven 1807
Overleden: Bauk Jans
Datum: 29 november 1807
Plaats: Molkwerum

3 4 5
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molquern No. 12
Evert Borres
4 Perzoonen
1 Mansperzoon van 16 - 60 jaar
1 Mansperzoon onder de 16 jaar
2 van 't Vrouwlijk Geslagt
4 Gerevormd
Publ. gealimenteerd

6
Overlijden 1800-07-03 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Bij het huwelijk van zijn zoon Meije werd vermeld, dat
Evert Borres op 3 juli 1800 was overleden.
Bij het huwelijk van zoon Borre werd vermeld,
dat Evert Borres op 3 juni 1802 te Molkwerum was
overleden.

1
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molqueren
Bauk Jans
Weduwe
1 ziel
Gereform.

7

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claases
Moeder Edsgers, Jel
    Zus     Heineman, Janke Boris
    Broer     Heineman, Claas Boris
         Heineman, Evert Borres
    Zus     Heineman, Eeuw Borres
    Zus     Heineman, Franske Borres
    Zus     Heineman, Binkje Borus
    Zus     Heineman, Jel Boris

Bijzonderheden

Zoon Meye Everds Heineman trouwde in 1812:

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum), 1812
Bruidegom: Meye Everds Heineman, oud 38 jaar, Landbouwer
te Koudum
Vader: Evert Boris Heineman
Moeder: Ulphertje Meyes Franckena
Bruid: Ysk Jurjens Frankena, oud 35 jaar
Vader: Jurjen Abels
Moeder: Jolmer Jans
Datum: 10 juni 1812, akte nr. 7

In deze akte werd vermeld, dat Everd Boris Heineman was overleden
op 3 juli 1800, terwijl Ulphertje Meijes Franckena op 24 december 1779
was overleden.
Getuige bij dit huwelijk was o.a. Bores Everts Heineman, oud 28 jaren,
Timmerman, halfbroer van de bruidegom, wonend te Koudum.

Zoon Bores Everds Heineman trouwde in 1813:

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum), 1813
Bruidegom: Bores Everts Heineman, oud 29 jaar, Timmerman,
woonachtig te Molkwerum
Vader: Everd Bones
Moeder: Rink Jans
Bruid: Bauk Jeyes de Jong, oud 28 jaar
Vader: Jeye Annes de Jong
Moeder: Bauk Alderts
Datum: 30 mei 1813, akte nr. 6

"Bores Everts Heineman, meerderjarige Zoon van Everd Bores en
Rink Jans, in leven Echtelieden, te Molkwerum overleden, de eerst-
gemelde op den 3e juni 1802 en de laatstgenoemde op den 28 November 1807"

Opmerking:
Rink Jans = Bauk Jans

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claases
  1. Edsgers, Jel
   1. Heineman, Janke Boris
   2. Heineman, Claas Boris
   3. Heineman, Evert Borres
   4. Heineman, Eeuw Borres
   5. Heineman, Franske Borres
   6. Heineman, Binkje Borus
   7. Heineman, Jel Boris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
 4. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 5. Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
 6. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 7. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805