Huitema, Afke Halbes

Geboortenaam Huitema, Afke Halbes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 64 jaren, 3 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1823-08-19 Langweer, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Doniawerstal, 1823
Aangiftedatum 20 augustus 1823, akte nr. 50
Aafke Hoytema, geboren 19 augustus 1823
te Langweer,
dochter van Halbe Hommes Hoytema
Schipper van beroep, wonende in de Hommerts
en Trijntje Daniels Schuurmans

getuige: Daniël Schuurman, Scheepstimmerman te
Langweer, grootvader

1
Huwelijk 1851-05-03 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Hendrik Tjitzes Jongsma

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1851
Man   : Hendrik Tjitzes Jongsma, oud 30 jaar, geboren te Delfstrahuizen,
        gemeente Schoterland
Ouders: Tjitze Kerstes Jongsma en Geertje Hendriks Muis
Vrouw : Aafke Halbes Hoytema, oud 27 jaar, geboren te Langweer, gemeente
        Doniawerstal
Ouders: Halbe Hommes Hoytema en Trijntje Daniëls Schuurmans
Datum : 3 mei 1851, akte nr. 15

"Hendrik Tjitzes Jongsma, Boereknecht, wonende Smallebrugge,
zoon van Tjitze Kerstes Jongsma en Geertje Hendriks Muis,
beide overleden. (In 1828 was Hendriks vader kastelein
te Delfstrahuizen)

"Aafke Halbes Hoijtema, dienstmeid, wonende te Teroele,
meerderjarige dochter van Halbe Hommes Hoijtema en
Trijntje Daniëls Schuurmans, echtelieden van beroep Schippers,
wonende te Hommerts".

"verklarende de comparante Bruid niet te kunnen
schrijven"

Geboorteakte Schoterland, 1820
Aangiftedatum 9 september 1820, blad nr. 80
Hendrik Jongsma, geboren 8 september 1820
Zoon van Tjitze Kerstes Jongsma en Geertje Hendriks Muis
Wonende te Vierhuis, onder Delfstrahuizen

Kinderen van Hendrik en Aafke:

1. Geertje, geboren 13 januari 1852 te Hommerts,
vader arbeider te Hommerts

2. Halbe, geboren 17 december 1854 te Hommerts

3. Homme, geboren 19 september 1858 te Sneek
vader schipper te Hommerts

4. Tjitze, geboren 6 september 1860 te Delfstrahuizen

5. Catharinus, geboren 31 oktober 1863 te Heeg
vader schipper te Hommerts

Hendrik Tjitzes Jongsma is overleden op
9 januari 1901 in Schoterland:
 
Overlijdensakte Schoterland, 1901
Aangiftedatum 9 januari 1901, akte nr. 6
Hendrik Jongsma, overleden 9 januari 1901, 80 jaar, man
Weduwnaar

2 3 4 5 6 7
Overlijden 1887-11-29 Hommerts, Friesland, Nederland  

"Afke Huitema, oud vierenzestig jaren en drie
maanden, geboren te Langweer, zonder bedrijf,
wonende te Hommerts, echtgenoote van
Hendrik Jongsma, van bedrijf Schipper,
wonende aldaar, dochter van wijlen
de echtelieden Halbe Huitema en
Trijntje Schuurmans".

8

Ouders

Vader Huitema, Halbe Hommes
Moeder Schuurmans, Trijntje Daniëls
    Broer     Huitema, Homme Halbes
         Huitema, Afke Halbes
    Zus     Huitema, Froukje Halbes
    Broer     Huitema, Johannes Halbes
    Zus     Huitema, Korneliske Halbes
    Broer     Huitema, Foppe Halbes
    Zus     Huitema, Aukje Halbes
    Broer     Huitema, Daniël Halbes
    Broer     Huitema, Halbe Halbes

Bijzonderheden

Geboorteakte Schoterland, 1860
Aangiftedatum 8 september 1860, akte nr. 214
Tjitze Jongsma, geboren 6 september 1860
Zoon van Hendrik Tjitzes Jongsma en Afke Halbes Huitema
Wonende te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel

Opm.: Vader is schipper; kind geboren in het schip te Delfstrahuizen

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep dienstmeid (1851)
 

Naaste verwanten

 1. Huitema, Halbe Hommes
  1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
   1. Huitema, Homme Halbes
   2. Huitema, Afke Halbes
   3. Huitema, Froukje Halbes
   4. Huitema, Johannes Halbes
   5. Huitema, Korneliske Halbes
   6. Huitema, Foppe Halbes
   7. Huitema, Aukje Halbes
   8. Huitema, Daniël Halbes
   9. Huitema, Halbe Halbes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Doniawerstal
 2. Huwelijksakte Wymbritseradeel
 3. Geboorteakte Schoterland
 4. Geboorteakte Wymbritseradeel
 5. Geboorteakte Sneek
 6. Overlijdensakte Schoterland
 7. Memories van Successie Friesland
 8. Overlijdensakte Wymbritseradeel