Andries, Pieter

Geboortenaam Andries, Pieter
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1696-12-27    
1
Doop 1696-12-27 Wyckel, Friesland, Nederland  

Gaasterland, dopen, doopjaar 1696
Dopeling: Pieter
Gedoopt op 27 december 1696
in Wijckel
Kind van Andries Pytters
en niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1728 Wyckel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 33, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Secretaris Kolde, eigenaar voor 1/2;
nog samen met zijn moeder voor 1/4
en met anderen (cum soc.) voor 1/4
Pyter Andries, gebruiker

2
Stemkohieren 1728 Harich, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 2, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Grietman Regnerus Anneus Lycklama van Wyckel,
eigenaar voor 1/6, en met anderen voor de overige 5/6
Poppe Jans, uit naam van zijn zoon, eigenaar
Pyter Andries, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Cornelis Alberts, gebruiker

2

Ouders

Vader Pieters, Andries
Moeder Rinties, Sijke
         Andries, Pieter

Families

Getrouwd Vrouw Poppes, Aagjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1722-05-10 Wyckel, Friesland, Nederland  

Gaasterland, huwelijken 1722
Vermelding: Proclamatie op 10 mei 1722 in Balk
Man : Pijtter Anders afkomstig van Wyckel
Vrouw : Aagjen Poppes afkomstig van Balk

Gaasterland, huwelijken 1722
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1722 in Wyckel
Man : Pijtter Anders afkomstig van Wyckel
Vrouw : Aagjen Poppes afkomstig van Balk

3 4
  Kind.
 1. Pieters, Sijke

Naaste verwanten

 1. Pieters, Andries
  1. Rinties, Sijke
   1. Andries, Pieter
    1. Poppes, Aagjen
     1. Pieters, Sijke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Balk