Rupsina, Hidde Andries

Geboortenaam Rupsina, Hidde Andries
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1645-05-21    
 
Doop 1645-05-21 Bolsward, Friesland, Nederland  

Bolsward, dopen, doopjaar 1645
Dopeling: Hidde
Gedoopt op 21 mei 1645 in Bolsward
Kind van Andries Arjens en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk 1670-08-07 Bolsward, Friesland, Nederland Getrouwd met Grytie Melles Sijlstra

Bolsward, huwelijken 1670
Vermelding: Ondertrouw op 16 juli 1670
Man       : Hidde Andries Rupsina afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Griettie Melles afkomstig van Bolsward
Opmerking : jongeman en jongedochter

Bolsward, huwelijken 1670
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 augustus 1670
Man       : Hidde Andrys Rupsina afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Grytie Melles Sijlstra afkomstig van Bolsward

Kinderen, gedoopt te Bolsward:

1. Trijntie, 14 december 1671

2. Andrijs, 30 maart 1673

3. Swaentie, 14 februari 1675

4. Andrijs, 13 april 1676

5. Melle, 12 juli 1677

6. Andrijs, 12 juli 1677

7. Andrijs, 17 oktober 1678

8. Trijntje, 11 maart 1680

Grytie Melles Sijlstra is overleden voor
12 november 1681.
Van de kinderen zijn alle kinderen met de naam
Andrijs of Trijntie jong overleden.

2 3
2e Huwelijk 1681-12-04 Bolsward, Friesland, Nederland Getrouwd met Franske Sytses

Bolsward, huwelijken 1681
Vermelding: Ondertrouw op 12 november 1681
Man       : Hidde Andries Rupsina afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Franske Sytses afkomstig van Bolsward
Opmerking : hij is weduwnaar, zij is jongedochter, afkomstig van Jorwerd

Bolsward, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1681
Man       : Hidde Andries Rupsina afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Franske Sytses afkomstig van Bolsward
Opmerking : weduwnaar, zij is afkomstig van Jorwerd

Kinderen, gedoopt te Bolsward:

1. Trijntie, 5 november 1682

2. Andrijs, 30 oktober 1683

3. Sijtske, 14 februari 1686

2 3 1

Ouders

Vader Rupsina, Andries Arjens
Moeder Hiddes, Trijn
    Zus     Rupsina, Franscke Andries
    Zus     Andries, Sijbrich
         Rupsina, Hidde Andries
    Broer     Rupsina, Arjen Andries

Naaste verwanten

 1. Rupsina, Andries Arjens
  1. Hiddes, Trijn
   1. Rupsina, Franscke Andries
   2. Andries, Sijbrich
   3. Rupsina, Hidde Andries
   4. Rupsina, Arjen Andries

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
 2. Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward