van Ruwaarden, Theunis Huijbertss 1 2 3 4 5

Geboortenaam van Ruwaarden, Theunis Huijbertss
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1698-05-30 Alkemade, Zuid-Holland, Nederland  

Impost trouwen Alkemade:

"30 meije 1698 Acte Pro Deo gegeven aen Theunis Huijbertss van Ruwaerden Jongman van de Oude Wateringe als Bruijdegom om te mogen trouwen met Christina Jans Blaser jonge dogter van Alphen"

Het huwelijk vond plaats op 15 juni 1698 te Alphen:

"Teunis Hubertse van Ruwaarden, j.m. wonende op de Oude Watering
met
Christina Janze Blaser j.d. wonende tot Alphen
Aangeteekent den 29 maij
getrouwt op den 15 juni
op den 16 juni haar betoogh gehaald"

Kinderen:

1. Huijbert, geboren te Nieuwkoop

2. Trijntje, doop en geboorte niet bekend

Kinderen, gedoopt te Nieuwkoop:

3. Jan, 26 maart 1702
"Den 26 maart 1702 't kindt van Teunis Huibertsz van Ruwaerden en Stijntje Jansdr Blaser sijn huijsvrouw met name Jan
de getuige Haesje Dircks van Staveren"

4. Pieter, 11 september 1703
"Den 11 september 1703 't kindt van Teunis Huibertsz van Ruwaarden en Stijntje Jans Blaser sijn huisvrouw, met name Pieter,
de getuige was Ariaantje Teunis van Wieringen"

5 Ariaantje, 3 oktober 1706
"Den 3 Octobris 1706 Het kind van Teunis Huibertsz van Ruwaarden en Stijntje Jans Blaser met name Ariaantje
Getuige: Aaltje Cornelis"

6. Heijndrick, 13 november 1707
"Den 13 Novembris 1707 't kind van Teunis Huibertsz van Ruwaarden en Stijntje Jans Blaser sijn huijsvruw met name Heijndrick
getuige Marrigje Jans Blaser"

Toelichting:
Marrigje Jans Blaser was een zuster van Stijntje Jans Blaser.

7. Heijndrick, 7 juli 1709
"7 Julij 1709 't kind van Teuniis van Ruwaarden en Stijntje Jans Blaser sijn huijsvrouw met name Heijndrick
getuige Heijltje Jans Wassenburgh"

 

6 7 8

Ouders

Vader van Ruwaarden, Huijbert
         van Ruwaarden, Theunis Huijbertss
    Broer     van Ruwaarden, Rutgert Huijbertsz
    Broer     van Ruwaarden, Abraham Hubertsz

Bijzonderheden

Christina Jans Blaser werd gedoopt op 3 oktober 1675 te Koudekerk:

Stijntje, dochter van Jan Evertz Blaeser en Trijntje Henrijcks Breeclant
getuigen: Jan Floriss IJpelaer en Lijntje Joris

Gegevens van de kinderen van Theunis Huiberts van Ruwaarden:

I. Huijbert trouwde te Rijnsaterwoude op 6 juni 1723:

"In ondertrouw opgenomen 21 mei 1723
Huijbert Teunisse van Ruwaarden, Jonkman van Nieuwkoop
met Aagje Corneliss van der Meulen Jonge dogter van Rhijnsaterwoude
alhier getrout 6 junij 1723"

Kinderen, gedoopt te Rijnsaterwoude:

1. Marietie, 27 augustus 1724
Vader: Huijbert Theunisz van Ruwaarden
Moeder: Aagje Cornelis van der Meulen
Getuige; Martie Hendriks Meurs

2. Teunis, 17 februari 1726
Vader: Hubert Teunisse van Ruwaaarde
Moeder: Aagje van der Meule
Getuige: Trijntje Teunis van Ruwaarde

3. Martje, 22 juni 1727
Vader: Huijbert van Ruwaarde
Moeder: Aagje Vermeule
Getuijge: Martje Meurs

4. Teunis, 4 juli 1728
Vader: Huijbert van Ruwaarde
Moeder: Aagje Vermeulen

5. Cornelis, 17 december 1730
Vader: Huijbert Teinisz van Ruwaarden
Moeder: Aagje Cornelis van der Meule
Getuige; Martje Jomes

6. Cornelis, 15 juli 1736
Vader: Huijbert van Ruwaarde
Moeder: Aegje Cornelis van der Meulen
Getuige: Martje Jomes

Aagje van der Meulen werd op 30 augustus 1751 te Rijnsaterwoude
begraven, classe 3 gulden 6 stuivers.

Na het overlijden van Aagje Cornelis van der Meulen trouwde
Huijbert van Ruwaarden met Aagje van der Heij in 1753:

Trouwboek Rijnsaterwoude:
"1753 den 2 maart
Huijbert van Ruwaarden weduwnaar van Aagje Cornelisse
van der Meulen wonende alhier
met
Aagje van der Heij weduwe van Jan de Graaff woonagtig
te Leimuijden sijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen"

II. Ariaantje overleed op 30 oktober 1765 te Nieuwkoop:

"Ariaantje Teunisdr van Ruwaarden overleden op 30 oktober 1765
(Kosten) openen, luijden en kleed 5 gulden en 8 stuivers
voldaan"

III. Pieter Theunis van Ruwaarden werd begraven op 11 mei 1775 te
Nieuwkoop op kosten van de Gereformeerde armen

 

Naaste verwanten

 1. van Ruwaarden, Huijbert
  1. van Ruwaarden, Abraham Hubertsz
  2. van Ruwaarden, Rutgert Huijbertsz
  3. van Ruwaarden, Theunis Huijbertss

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Koudekerk aan de Rijn
 2. Trouwboek Rijnsaterwoude
 3. Doopboek Rijnsaterwoude
 4. Begraafboek Rijnsaterwoude
 5. Begraafboek Koudekerk aan de Rijn
 6. Impost trouwen en begraven Alkemade
 7. Trouwboek Alphen
 8. Doopboek Nieuwkoop