van der Kleij, Adriaen Willems 1

Geboortenaam van der Kleij, Adriaen Willems
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden voor 1674-12-05    
 

Ouders

Vader van der Kleij, Willem Adriaensz
Moeder Bergenaersdr, Catharina Claes Adriaens
         van der Kleij, Adriaen Willems

Families

Getrouwd Vrouw Sweren, Anna
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1629 Lexmond, Zuid-Holland, Nederland  

Ondertrouw Meerkerk:

"juli 1629
Adriaen Willemsen J.M. uijt Meerkercksbrouck
Anneke Sweren J.D. van Lexmondt
zijn met attestatie van Meerkerk van Meerkerk te Lexmondt of elders getrouwd"

2
  Kind.
 1. van der Kleij, Gijsbert Adriaans
 2. van der Kleij, Willem Adriaensz
 3. van der Kleij, Trijntje Adriaens
 4. van der Kleij, Aertje Adriaans

Bijzonderheden

10-6-1632
Lexmond RA.5
foto 046
Comp. Dirck Sweeren en transporteert aan Adriaen Willemsz [van de Cleij] zijn swager de
helft van een huijsinge en hofstede aan de westzijde van Lexmond

7-6-1633
Lexmond RA.5
foto 076
transport
Comp. Sander Velden als man en voocht van Maijken Jans en Gerrit Jans als man en voocht
van Anna Jansdr mitsg. Fasgen Gerritsdr weduwe van Lambert Jansz geassisteert met haer
vader Gerrit Jansz [Kersberg] en voocht en Aert Lambertsz als voocht van de kinderen mitsg.
z als procuratie hebbende van Jannegen Jans en Neeltgen Jans te samen kinderen en
erfgenamen van zaliger Adriana Lambertsz hare moeder en bestemoeder, transporteren aan
Adriaen Willemsz van der Cleij ca 8 hont land.
Volgd schuldbrief van Adriaen Willemsz van der Cleij van 623 gl.

22-2-1639
Lexmond RA.5
foto178
vertichting
Comp. Jannegen Hermensdr [Bijl] weduwe van Dirck Swerensz geassisteert met Hermen
Egbertsz Bijl hare vader en Roelof Stout schout van Lakerveld hare gecoren voocht ter eenre
en Evert Sweren mitsg. Adriaen Willemsz [van de Cleij] als oom en respectieve aen
gehouwde oom van Aswerus out tien jaar Merrichjen 8 jaar, Aentgen 6 jaar en Cornelia
Dircksdr out 3 jaar tesamen kinderen en erfgenamen van Dirck Sweren hare vader zaliger
geprocureerd bij Jannegen Hermens ter andere de kinderen 2000 gl.etc.
In marge Aswerus Dircks en Aeltgen Dircks mitsg. Jan Tonisz als man en voocht van
Cornelia Dircks uit handen van Jan Hermens Bronckhorst voldaan te wezen 11-7-1654

22-11-1655
Lexmond RA.7
foto 141-42
accoort
[zie ook RA.9
5-12-1674]
Comp. Adriaen Willems van der Cleij, weduwnaar van Anna Sweren, kinderen Aertgen,
Willem, Trijntgen en Gijsbert Adriaens, de winkelwaren etc.

Uit deze akte blijkt, dat Anna Sweren is overleden voor 22 november 1655.

20-4-1667
Lexmond RA.8
foto145
transport
Comp. Adriaen Willems van der Cleij tot Lexmont transporteert aan Gijsbert Adriaens van
der Cleij sijn soon seker huijsinge en 3 hont op de westzijde van het dorp, volgd rentebrief

20-4-1667
Lexmond RA.8
foto146
rentebrief
Comp. Willem Adriaens van der Cleij is schuldig aan Adriaen Willems van der Cleij sijn
vader 700 gl. coop van een 4e part, etc.

5-12-1674
Lexmond RA.9
foto 114-115
uijtcoop
Comp. voor schout en schepenen van Lexmond; Gijsbert Adriaens van de Cleij voor
hemzelve, neffens Sijlof Bastiaens [getr. met Jannetie Jans van Bronckhorst] alhier mede
present inde qualite als voocht van de onmondige kinderen van Willem Adriaens van de Cleij
en van de onmondige kinderen van Jan Hermense van Bronckhorst, geprocureerd bij Aertgen
van de Cleij in haer leven echteluijden te Lexmond mitsg. Trijntje van de Cleij geassisteert
met ds. Cuperus predikant alhier te samen kinderen ende erfgenamen van Adriaen Willem van
de Cleij haer vader en bestevader.

5-12-1674
Lexmond RA.9
foto115
copie
Comp. Gijsbert Adriaens van Cleij voor hemselve ende neffens Sijlof Bastiaens als en
voochten van onmondige kinderen van Willem Adriaens van de Cleij en van de onmondige
kinderen van Jan Hermans Bronckhorst bij Aertgen van der Cleij mitsg. Trijntge Adriaens van
de Cleij geassisteert met de domine alhier kinderen en erfgenamen van Adriaen Willems van
de Cleij hare vader resp bestevader gedeijlt een rente brief van 950 tot laste van Gijsbert
Adriaens van der Cleij item 700 nog een pagina

Toelichting:
Uit bovenstaande akte blijkt, dat Adriaen Willems van der Kleij is overleden voor 5 december 1674.

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Willem Adriaensz
  1. Bergenaersdr, Catharina Claes Adriaens
   1. van der Kleij, Adriaen Willems
    1. Sweren, Anna
     1. van der Kleij, Aertje Adriaans
     2. van der Kleij, Willem Adriaensz
     3. van der Kleij, Trijntje Adriaens
     4. van der Kleij, Gijsbert Adriaans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
 2. Trouwboek Meerkerk