Sipkes, Uilk

Geboortenaam Sipkes, Uilk
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden (meer dan 79 jaren, 1 maand, 2 dagen)

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1697-03-02    
 
Doop 1697-03-02    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1697
Dopeling: Uilk
Gedoopt op 2 maart 1697 in Warns en Scharl
Kind van Sipke IJnties en niet genoemde moeder

1
Huwelijk 1722-11-29 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Auke Heins

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1722
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 november 1722 in Warns
Man       : Auke Heins
Vrouw     : Uilke Sipkes afkomstig van Warns

Auke was in 1703 geboren te Molkwerum:

Dopeling: Auke
Gedoopt op 26 december 1703 in Molkwerum
Kind van Heijn Meinnes en niet genoemde moeder
De moeder heette Haij Jans of werd Focke Haij
genoemd.

Vader Heijn Meines de Vries trouwde later in Warns.

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 maart 1714 in Warns
Man       : Hein Mein de Vries afkomstig van Molkwerum
Vrouw     : Aalk Nann.... Hijlkama afkomstig van Scharl

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 maart 1724 in Warns
Man       : Hein Meinnes de Vries afkomstig van Warns
Vrouw     : Antie Sipkes afkomstig van Warns

Stemkohier 1728 Molkwerum (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 37, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Hein Meines de Vries, eigenaar en gebruiker

Kinderen van Auke Heins en Uilke Sipkes, gedoopt
te Warns en Scharl:

1. Meine, 26 september 1723

2. ........
Dopeling: niet genoemd
Gedoopt op 18 augustus 1726 in Molkwerum
Kind van Auke Heins en Uilk Sipkes

Opm.: De naam van het kind wordt niet genoemd

2 3 1 4
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Warns, Friesland, Nederland  

Auke Heijns
Aanbevolene Capitalen: 8
Personen: 2
Warns

5
Quotisatie 1749 Warns, Friesland, Nederland  

Auke Heyns, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Warns
         Omschrijving:  grootschipper
           Gezin volw:  2
              Aanslag:  50-13-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 23

6
Testament 1776-04-02 Warns, Friesland, Nederland  

Uilk Sipkes de Widd. fan Auke Heins de Vries
to Warns 2-4-1776

7
Overlijden na 1776-04-02    
 

Ouders

Vader IJntjes, Sipke
Moeder Leuwes, Leeuwe
    Broer     Sipkes, Intie
    Broer     Sipkes, Scholte
    Zus     Sipkes, Aelk
         Sipkes, Uilk

Naaste verwanten

 1. IJntjes, Sipke
  1. Leuwes, Leeuwe
   1. Sipkes, Intie
   2. Sipkes, Scholte
   3. Sipkes, Aelk
   4. Sipkes, Uilk

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 4. Stemkohieren Friesland
 5. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 6. Quotisatie 1749
 7. Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland