Andries, Baukje

Geboortenaam Andries, Baukje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1682-06-07 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel,
Oostermeer en Eestrum, 1682
Man  : Lieppe Tiallinghs
Vrouw: Bauck Andries
Woonplaats: Eestrum
 - Op 7 juni 1682 zij lidmaat

1
Overlijden na 1709-08-26    
 

Families

Getrouwd Man Tjallings, Lieppe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1680-07-06 Eestrum, Groningen, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1680
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juli 1680 in Eestrum
Man : Lieppe Tiallings afkomstig van Eestrum
Vrouw : Bauck Andries afkomstig van Eestrum
Opmerking : Verspieringe 5 Juni 1680 van Claes Pieters bij Bauck Andries

 

Opm:
Verspieringe - bezwaar tegen het huwelijk
Claes Pieters was de vader van Berber Clases, de
vorige overleden vrouw van Lieppe Tjallings.

2
  Bijz.

Kinderen van Lieppe en Baukje gedoopt te
Oostermeer, Eestrum:

1. Andrys, 1684
2. Antje, 18 oktober 1685
3. Anders, 26 december 1688
4. Ansck, 9 november 1690
5. Neel, 15 januari 1698
6. Saeske, 19 maart 1699

Lidmatenboek Tietjerksteradeel,
Oostermeer en Eestrum, 1709
Man : Liepe Tjallings
Vrouw: Bauk Andries
Woonplaats: Eestrum
- Op 26 augustus 1709 lidmaat

  Kind.
 1. Lieppes, Anskje

Naaste verwanten

  1. Andries, Baukje
   1. Tjallings, Lieppe
    1. Lieppes, Anskje

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum