Bouma, Atje Simons

Geboortenaam Bouma, Atje Simons
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 76 jaren, 2 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1766-01-05    
1
Doop 1766-01-05 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1766
Dopeling: Attie
Gedoopt op 5 januari 1766 in Warns en Scharl
Dochter van Sijmen Lieuwes en niet genoemde moeder

1
Overlijden 1842-03-22 Stavoren, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Stavoren, 1842
Aangiftedatum 25 maart 1842, blad nr. 2
Atje Simons Bouma, overleden 23 maart 1842,
76 jaar, vrouw
Dochter van Simon Lieuwes Bouma
en Aaf Cornelis Bouwstra
Weduwe

2

Ouders

Vader Lieuwes, Symen
Moeder Cornelis, Aaf
         Bouma, Atje Simons
    Zus     Bouma, Wypk Simons

Families

Getrouwd Man Bouwstra, Cornelis Roelofs
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1795-11-01 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 november 1795 in Hemelum
Man : Cornelis Roelofs afkomstig van Hemelum
Vrouw : Atje Simons afkomstig van Hemelum

3
Getrouwd Man de Roos, Cornelis Wopkes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1808-04-17 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1808 in Staveren
Bruidegom: Cornelis Wopkes de Roos afkomstig van Staveren
Bruid: Atje Simons afkomstig van Hemelum

"Den 17, 24 April en 1 Mei
Cornelis Wopkes de Roos van Stavoren
en
Atje Simons van Hemelum
Den 1 Mei (ge)passeert na Stavoren
en aldaar op Dat(o) getrouwd volgens
Attestatie getekend den 9 mei"

3
Huwelijk 1808-05-01 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1808
Man : Cornelis Wopkes de Roos
afkomstig van Stavoren
Vrouw : Atje Simons afkomstig van Hemelum

"Na drie voortgegane Proclamatien op Zondagen
Den 17, 24 April en den 1 Maij 1808 en volgens
Getuigschrift van Hemelum, dat mede aldaar drie-
maal, en wel op dezelfde datums zonder verhinde-
ringe geproclameerd waren, zijn alhier den 1 Maij 1808
in de Huwelijken Staat bevestigd:
Cornelis Wopkes de Roos van Stavoren
en
Atje Simons van Hemelum
Blijk van voltrokken Trouw door ons gegeven
den 9 Maij 1808"

4
  Kind.
 1. de Roos, Hendrikje Cornelis

Naaste verwanten

 1. Lieuwes, Symen
  1. Cornelis, Aaf
   1. Bouma, Atje Simons
    1. Bouwstra, Cornelis Roelofs
    2. de Roos, Cornelis Wopkes
     1. de Roos, Hendrikje Cornelis
   2. Bouma, Wypk Simons

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Overlijdensakte Stavoren
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 4. Huwelijksakte Stavoren