van den Donck, Gerard

Geboortenaam van den Donck, Gerard
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden 1625 Geertruidenberg, Noord-Brabant, Nederland  

In Geertruidenberg tegelijk met zijn vrouw Agnes Gijsels aan de pest overleden in het voorjaar van 1625.

1
Koop huis Geertruidenberg voor 1624-06-16 Geertruidenberg, Noord-Brabant, Nederland  

Voor 6 juni 1624 kocht Gerard van der Donck een huis in Geertruidenberg van Jonkheer Johan de Hertoge van Orsmalen Heer van Valckenburch, zoals blijkt uit de volgende akte van Breda:
Notariële akte
Aktedatum: 06-06-1624
Notaris J. Naggers Az,
Allerhande acten (Minuten), 1624,
inventarisnummer 0061,
aktenummer 08

Johan de Hertoge van Orsmale machtigt Laurens van den Kijeboom om in Geertruidenberg het proces te volgen tegen kapitein Beanste. Deze moet moet uit een huis gezet worden dat Geerard van den Donck gekocht heeft.

Enige gedeelten uit de akte:

"De Edele Heere Johan de Hertogh van Orsmalen Heere van Valckenburch ende Hoogenhuijsen"

"constituit Mr. Laurens van den Kijeboom procureur tot Geertruidenbergh"

"tegens den Capiteijn Beanste omme hem te doen delogeren van zekeren huijsinge gestaen tot Geertruijdenberge in de Koeijstrate, hem Heere Constituant toegecomen hebbende, in gevalle hij daer inne weijgerich is, ende in de possesie van dijen te stellen de Heer Geerard van der Donck, als cooper van dezelve huijsinge"

Koeijstrate - Koestraat
Jonker Johan de Hertogh van Orsmalen was gehuwd met Josina de Bije. Zij waren getrouwd op 25 november 1608 in de Groote Kerk van 's-Gravenhage:

"Jonckheer Johan de Hartoge van Orsmael Jongman wonende tot Breda
met
Joncfrou Josijna de Bije Jongedochter wonende in den Hage
Getrout den XXVen Novembris 1608 door Barnardus La Faille"

Bernardus de la Faille was predikant te 's-Gravenhage van 1583 tot 1619.

2 3a 4

Ouders

Vader van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss
Moeder Goeijaerts, Johanna Peeter
         van den Donck, Gerard
    Broer     van der Donck, Cornelis
    Zus     van der Donck, Perina

Families

Getrouwd Vrouw Gijsels, Agnes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1619    

Raad van Brabant, 1586 - 1811
788.0401 Gerard van der Donk, als man van Agnes Gijsels in Oosterhout, contra Cornelis Peter Joosten, oud-burgemeester van Oosterhout: rechtmatigheid executie wegens achterstallige contributies, 1619
Datering: 1619
NB: Overige naam: Hendrik Pots
Vindplaats origineel: Den Bosch
Organisatie: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

 
Overlijden 1627 Geertruidenberg, Noord-Brabant, Nederland  

In het voorjaar van 1625 zijn Geraert en Agnes allebei in hun huis in Geertruidenberg overleden aan de pest.

1
  Kind.
 1. van den Donck, Johanna
 2. van den Donck, Agatha
 3. van den Donck, Balthasar

Media

Naaste verwanten

 1. van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss
  1. Goeijaerts, Johanna Peeter
   1. van den Donck, Gerard
    1. Gijsels, Agnes
     1. van den Donck, Johanna
     2. van den Donck, Balthasar
     3. van den Donck, Agatha
   2. van der Donck, Cornelis
   3. van der Donck, Perina

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stan Bol: De hoeve van Tolloysen
 2. Notariële archieven Breda
 3. De Nederlandse Leeuw
   • Datum: 1885
   • Pagina: Jaargang 3, 1885-94-124.pdf. blz. 87
   • Citaat:

    Aanteekeningen betreffende het geslacht de Bije

 4. Trouwboek 's-Gravenhage