Rinners, Rinner

Geboortenaam Rinners, Rinner
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Volwassendoop 1731-02-11 Warns, Friesland, Nederland  

11 Feb. 1731
Een Christelijke Waterdoop bediendt:
Rinner Rinners, de zoon van Rinner Geerts
en voor lidmaat aengenomen

1739 den 28 Januarij attestatie naar Bakhuisen

1
Huwelijk 1735-12-18 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Aaltje Hanses

Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum Mirns Bakhuizen
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 18-12-1735
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Rinner Rinnerts (doorgestreept Geerts)
Bruid Aaltje Hanses wonende te Mirns

 

Aaltje Hans was op 13 februari 1733 te Bakhuisen aangenomen als lidmaat (Nederlands Hervormd). Zij was "dienende bij de weduw van Uilke Ottes te Hemelum".

2 3
Attestatie 1739-01-28 Warns, Friesland, Nederland  
1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Mirns, Friesland, Nederland  

Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Datum: 1744
Plaats: Mirns en Bakhuizen
Bijzonderheden:
Gemeente: Gaasterland
Vermeld
Rinnert Rinnerts
Diversen: Aantal personen: 4 Toegezegd bedrag £ 3:0:0

4
Quotisatie 1749    

Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Gaasterland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Mirns en Bakhuizen
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 3
Aanslag: £ 34:5:-
Bewoner Rinner Rinners
Diversen: gering boer

5

Ouders

Vader Geerts, Rinner
Moeder Arjans, Japje
         Rinners, Rinner
    Zus     Rinners, Jaapjen

Bijzonderheden

Kinderen:

1. Beits

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 12-02-1764
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Leuke Hendriks
Bruid Beits Rinners wonende te Warns

Doopboek Herv. gem. Warns en Scharl
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 15-02-1765
Plaats: Warns en Scharl
Bijzonderheden:
gedoopt op belijdenis;
De dopeling is gehuwd met Leuke Hendriks
Dopeling Beits Rinners
Vader Rinner Rinners

2. Rinner

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 06-09-1773
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden:
attestatie naar Sneek
Bruidegom Rinner Rinners wonende te Warns
Bruid Foekjen Jurjens wonende te Sneek

Naaste verwanten

 1. Geerts, Rinner
  1. Arjans, Japje
   1. Rinners, Jaapjen
   2. Rinners, Rinner

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Lidmatenboek Bakhuizen
 4. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 5. Quotisatie 1749