ten Dam, Fokeltje Pieters 1 2 3

Geboortenaam ten Dam, Fokeltje Pieters
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 72 jaren, 1 maand, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1784-12-27 Koudum, Friesland, Nederland  
4
Doop 1785-02-06 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1785
Geboren op 27 december 1784 in Koudum
Gedoopt op 6 februari 1785 in Koudum
Dopeling: Fokel, dochter
   Vader: Pijtter Tiemmes
  Moeder: Antie Doitses

4
Huwelijk 1804-07-01 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Anne Sijbes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1804
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juli 1804 in Koudum
 Bruidegom: Anne Sijbes afkomstig van Koudum
     Bruid: Vokeltje Pieters afkomstig van Koudum

Anne Sijbes was de zoon van Sijbe Sjerps
en Froukjen Annes:

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1777, doopjaar 1777
Geboren op 8 september 1777 in Eesterga
Gedoopt op 14 september 1777 in Eesterga
Dopeling: Anne
   Vader: Sijbe Sjerps
  Moeder: Froukjen Annes

Kinderen:

1. Geboren op 4 januari 1807
Gedoopt op 18 januari 1807 in Koudum
Dopeling: Sijbe, zoon
   Vader: Anne Sijbes
  Moeder: Vroukjen Pieters

2. Geboren op 18 april 1810
Gedoopt op 22 april 1810 in Koudum
Dopeling: Pieter, zoon
   Vader: Anne Sijbes
  Moeder: Vroukjen Pieters

3. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum), 1812
Aangiftedatum 26 april 1812, blad nr. 27
Egberdje Westerhof, dochter, geboren 18 maart 1812
te Koudum
 Vader: Anne Sybes Westerhof
Moeder: Fokeltje Pieters

"Egberdje, dochter van Anne Sijbes Westerhof oud 35 Jaren,
arbeider, en Fokeltje Pieters, deszelfs huisvrouw"

Getuigen:
Jan Jacobs Deinum, arbeider, oud 53 Jaren,
woonachtig te Koudum (gehuwd met
Uilkje Pieters ten Dam)
Dooijtje Pieters ten Dam, oud 33 Jaren,
Timmerman, woonachtig te Koudum
(broer van Fokeltje Pieters).

Anne Sijbes Westerhof is in 1813 overleden:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
Aangiftedatum 15 mei 1813, blad nr. 13
Overleden: Anne Sybes Westerhoff,
op 7 april 1813, 35 jaar, man

Aangevers:
"Dooitje Pieters ten Dam, broeder van de
overledene, te Koudum
IJpe Hendriks Walstra, gebuur van de
overledene"

"Anne Sijbes Westerhoff, arbeider, oud
35 Jaren, woonachtig te Koudum, zoon van
Siebe Sjerps, overleden, en van Froukje Annes,
thans nog in leven en te Oosterzee Gemeente
en Canton Lemmer woonachtig"

"en hebben ( de decalaranten) verklaard dat
zij te goeder trouwe verzuimd hadden deze
Schriftelijke aangaaf eerder te doen"

Opm:
Aangifte op 15 mei 1813
Overleden op 7 april 1813

Froukje Annes is in 1822 overleden:

Overlijdensakte Lemsterland, 1822
Aangiftedatum 27 juni 1822, blad nr. 34
Overleden: Froukjen Annes, op 27 juni 1822, 70 jaar, vrouw
    Vader: Anne Jans

5 6 4 7 1 8
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Anne Sijbes
gehuwd
1 kind
3 zielen
gereform.

9
Familienamen 1812-01-05 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 78
Westerhof, Anne Sybes, Koudum
Kinderen:
Sybe 5, Pieter 1

"Anne Sijbes wonende te Koudum, heeft
dezelve verklaard dat hij aanneemt de naam
van WESTERHOF voor famille naam dat hij
heeft twee zoons te weten: Sijbe oud 5 Jaren
en Pieter oud 1 Jaar, beide bij hem inwonende:
en heeft deze nevens ons geteekend den
11 Januari 1812
(handtekening)
Anne Sijbes Westerhof"

Koudum, deel 1 folio 49
Dam, Fokeltje Pieters ten, Koudum

"Fokeltje Pieters wonende te Koudum, heeft
dezelve verklaard, dat zij aanneemt den naam
van TEN DAM  voor famille naam: en vermits
de Comparante verklaart niet te kunnen schrijven,
is deze door ons alleen geteekend, den 5 Januari 1812"

10
Overlijden 1857-01-29 Koudum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1857
Aangiftedatum 29 januari 1857, akte nr. 6
Overleden: Fokeltje Pieters ten Dam, op 29 januari 1857,
72 jaar, vrouw
Weduwe

"Fokeltje Pieters te Dam, geboren en zonder beroep
gewoond hebbende te Koudum, oud 72 jaren, weduwe
van Anne Sijbes Westerhof, dochter van Pieter Tjemmes
ten Dam en Antje Dooitjes, beide overleden, in tijden
echtelieden"

Memories van Successie
Kantoor Bolsward, overl. jaar 1857

Overledene  : Fokeltje Pieters ten Dam
Overleden op: 29 januari 1857
Wonende te  : Koudum

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

1 11

Ouders

Vader Tjemmes, Pieter
Moeder Dooitses, Antje
    Zus     ten Dam, Uilkje Pieters
    Broer     ten Dam, Tjemme Pieters
         ten Dam, Fokeltje Pieters
    Broer     ten Dam, Dooitje Pieters

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen:

1. Sijbe Annes Westerhof:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1833
Aangiftedatum 19 maart 1833, akte nr. 17
Overleden: Sybe Annes Westerhof, op 14 januari 1833, 25 jaar, man
Opm.: Overleden te Maastricht als militair

"Sijbe Annes Westerhof, geboren en laatst te Koudum gewoond
hebbende, oud 25 Jaren, Soldaat bij den eerste Kompagnie van
het zevende Bataillon der achtste afdeeling infanterie, Zoon van
Anne, en Fokeltje Pieters"

2. Pieter Annes Westerhof:

Overlijdensakte Hindeloopen, 1836
Aangiftedatum 18 juni 1836, blad nr. 4
Overleden: Pieter Annes Westerhof, op 17 juni 1836, 26 jaar, man
Ongehuwd

Aangever: (o.a.)
"Dooijtje Pieters ten Dam , oud 57 Jaren, landbouwer van
beroep, Oom, onder Hindeloopen wonende"

"Pieter Annes Westerhof, oud 27 Jaren, van beroep
Boereknecht, geboren te Koudum en thans onder
Hindeloopen woonachtig, meerderjarigen en ongehuwden
Zoon van Anne Siebes Westerhof, overleden, en van
Fokeltje Pieters ten Dam, van beroep Naaijster, nog
in leven en te Koudum wonende"

3. Egberdje Annes Westerhof:

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1831
Bruidegom: Hendrik Harmens Grunstra, oud 29 jaar, geboren te Balk, gemeente
Gaasterland, Boereknecht te Koudum
Vader: Harmen Hendriks Grunstra
Moeder: Truike Willems ten Brink
Bruid: Egbertje Annes Westerhof, oud 19 jaar, Boeredienstmeid, geboren te Koudum
Vader: Anne Sybes Westerhof, overleden
Moeder: Fokeltje Pieters ten Dam, naaister te Koudum
Datum: 28 april 1831, akte nr. 9

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1900
Aangiftedatum 26 juli 1900, akte nr. 35
Overleden: Egbertje Westerhof, op 25 juli 1900, 88 jaar, vrouw
Weduwe

"Egbertje Westerhof, oud 88 jaren, geboren en wonende te
Koudum, zonder beroep, weduwe van Hendrik Grunstra,
dochter van Anne Westerhof en van Fokeltje ten Dam, beide
overleden"

Naaste verwanten

 1. Tjemmes, Pieter
  1. Dooitses, Antje
   1. ten Dam, Uilkje Pieters
   2. ten Dam, Tjemme Pieters
   3. ten Dam, Dooitje Pieters
   4. ten Dam, Fokeltje Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 2. Overlijdensakte Hindeloopen
 3. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 4. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 6. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 7. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 8. Overlijdensakte Lemsterland
 9. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 10. Familienamen 1811
 11. Memories van Successie Friesland