Foockes, Theunis

Geboortenaam Foockes, Theunis
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Nijega, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Nijega (Smallingerland)
Stem nr. 17, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Catharina van Scheltinga, vrouw van de heer Heemstra,
     eigenaar van de gronden
De heer Arent van Haersma, eigenaar van de stem,
     zijn leven lang, volgens dispositie van de oude heer
     Aulus van Haersma
Theunis Fookes, gebruiker

1

Ouders

Vader Jakops, Foocke
Moeder Geerts, Iebel
         Foockes, Theunis

Families

Getrouwd Vrouw Bartels, Fook
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1689-03-03 Nijega, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1689
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 maart 1689 in Nijega
Man       : Theunis Fookes afkomstig van Nijega
Vrouw     : Fook Bartels afkomstig van Nijega

2
  Kind.
 1. Theunis, Baarelt

Naaste verwanten

 1. Jakops, Foocke
  1. Geerts, Iebel
   1. Foockes, Theunis
    1. Bartels, Fook
     1. Theunis, Baarelt

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde