van der Kleij, Gijsbert Adriaans 1 2

Geboortenaam van der Kleij, Gijsbert Adriaans
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Uitkoop 1670-11-17 Lexmond, Zuid-Holland, Nederland  

17-11-1670 uijtcoop
Comp. Gijsbert Adriaens van de Cleij backer won. op Lexmond wedr. van Barbera Tonis sijn ovl. hvr. ter eenre en Tonis Claes won. Lackervelt als bestevader vande vier onm. kinderen met name Annegen out 9 jaren, Claes out 7 jaren, Maria 5 jaren mitsgaders Neeltgen out 3 jaer,

Bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/3/181828.htm

 
Ondertrouw (2e huwelijk) 1670-12-08 Babyloniënbroek, Noord-Brabant, Nederland  

Anno 1670 den 8 december
Hebben Gijsbertus Aerissen van der Kleij, weduwnaer van Barber Teunis ende
Aeltie Jans van Noorloos J.D. wonende doenmaels beijde te Lexmont,
onverhindert haere drie houwelijckse voorstellinghe in onse kercke ghehadt, dewelcke van Dominus Cuperus Predicant tot Lexmont in ondertrouw waeren opghenomen, en hebben oock van ons attestatie versocht om daer te moghen trouwen, die haer is ghegeven.

Toelichting:
Cornelius Cuperus was predikant te Lexmond van 1657 tot 1679.

3
2e Huwelijk na 1670-12-08 Lexmond, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Aeltie Jans van Noorloos

1. Adrianus, gedoopt op 1 juli 1671 te Lexmond, 't kint van Gijsbert den Backer
getuigen: de vader selfs ende Aertjen Jan Hermensen en Lijsbeth de Vroetmoeder

Toelichting:
Aertjen Jans Hermensen - Aertjen Adriaans van der Kleij, gehuwd met Jan Hermens Bronckhorst
vroetmoeder - vroedvrouw

2. Adrianus, gedoopt op 21 februari 1674 te Lexmond , 't kint van Gijsbert Ariensz van de Cleij
getuigen: de Vader selfs ende Trijntje Frederix Auricanus.

Toelichting:
Trijntje Frederix Auricanus - Trijntje Adriaans van der Kleij, getrouwd met Frederick Auricanus

4
3e Huwelijk 1674   Getrouwd met Stijntgen Dircks

Het huwelijk werd gesloten in juni 1674.

1. Adrianus , gedoopt op 9 november 1676 te Lexmond, 't kint van Gijsbert Ariensz
getuigen: de Vader selfs en Trijntje Meester Fredrick

Toelichting:
Het is vreemd, dat Trijntje Adriaens van der Kleij hier Trijntje Meester Fredrick wordt genoemd, want zij was toen al getrouwd met Wouter van der Wiel.

2. Adrianus, gedoopt op 23 juni 1678 te Lexmond, 't kint van Gijsbert Adriaensz van der Cleij
getuigen: de Vader selfs en Trijntje van der Cleij

4
Echtscheiding 1678-01-04 Lexmond, Zuid-Holland, Nederland Arbitrale echtscheijding
1
Overlijden 1680-06-03 Lexmond, Zuid-Holland, Nederland  

Overleden door een messteek in de buik
(zie Bijzonderheden en de Galerij)

1
Regelingen m.b.t. de nalatenschap 1681-02-09 Lexmond, Zuid-Holland, Nederland Accoord en Uytcoop
1

Ouders

Vader van der Kleij, Adriaen Willems
Moeder Sweren, Anna
    Zus     van der Kleij, Aertje Adriaans
    Broer     van der Kleij, Willem Adriaensz
    Zus     van der Kleij, Trijntje Adriaens
         van der Kleij, Gijsbert Adriaans

Families

Getrouwd Vrouw Teunis, Barber
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Lexmond:

1. Anna
"Den 14 November 1661
Anna het kint van Gijsbert Verkleij
Getuigen: de vader, Des kints bestevader
Ariens Willems Verkleij ende
Aartjen Ariens Verkleij"

2. Claas
"Den 8 Februarij 1663
Claas 't kint van Gijsbert Verkleij
getuigen: de vader selfs
en des kints bestevader
Teunis Claasz
Neeltjen Teunis hielt kint ten doop"

3. Mariegen
"Den 9 Februarius 1665
Mariegen 't kint van Gijsbert Verkleij
getuigen: de vader en
Maaijgen 't kints bestemoeder"

4. Neeltjen, geboren rond 1667,
doop niet bekend

  Kind.
 1. van der Kleij, Nicolaas Gijsberts

Media

Bijzonderheden

17 - 11 - 1670, Lexmond RA.9 ,foto 059
Uitcoop

Comp. Gijsbert Adriaens van der Cleij, backer te Lexmond, weduwnaer van Barbara Tonisdr
ter eenre ende Tonis Claesz wonende op Lakervelt als bestevader van de 4 onmondige
kinderen van Barbara Tonisdr bij vs Gijsbert Adriaens van der Cleij met name Annigjen out
9 jaren, Claes out 7 jaren, Maria out 5 jaren, Neeltgen 3 jaren ter andere zijde bij 18 jaar elk 10
gl. etc.

4-1-1678, Lexmond RA.10 foto 014
Arbitrale echtscheijding
Zie Media/Galerij

Questie tussen Gijsbert Adriaens van der Cleij ter eenre en Stijntje Dircks zijn echtehuijsvrou
ter andere zijde in juni 1674 in den echtestaat getreden, nu een zoontje van 12 maanden en
weer bevrucht, wordt door grote onlusten over schijding gesproken

3-6-1680 Lexmond RA.10 foto 090
Visitatie
Zie Media/Galerij

Ten huijse van Gijsbert Adriaensz van der Cleij, was verleden zondag gequetst en
heedenmorgen overleden door een messteek in de buijck.

8 - 2 - 1681 Lexmond RA.11 foto 008 - 9
Uijtcoop
Zie Media/Galerij

Is overleden [3 -6 -1680] Gijsbert Ariens van der Cleij, bakker, nagelaten zijn eerste drie
voorkinderen geprocureerd bij Barbera Tonis zijn 1e huisvrouw
ende 1 nakint geprocureerd bij Stijntgen Dircks zijn jegenwoordige huijsvrou
ter eenre en Gerrit Henricx Beker als getrouwt hebbende
Annichje Gijsberts van der Cleij beneffens Wouter van der Wiel ende Willem Gijsberts
als bloet voochten over Claes en Maritje van der Cleij uijt Barbera Tonis verweckt en
Adrianus van der Cleij uijt die boedelhoudster geprocureert ter andere sijde

- "Des soo sal de weduwe de silveren bel ende kettingjen twelk
in de boedel is, moeten laten ende geven aen de
voornoemde Adrianus van der Cleij, haer kint tot
een gedachtenisse van sijnen vader"

Toelichting:
Willem Gijsberts was (waarschijnlijk) een (halve) oom van Gijsbert van der Kleij. Hij was de zoon
van Gijsbert Pieters en Catharina Bergenaersdr.

7-11-1682
transport
Lakerveld RA.7 foto16
Compareerde Gerrit Henricksz Beker als in huwelijk hebbende
Annetge Gijsberts van der Cleij en Wouter van der Wiel oom en
voocht van Claas Gijsberts en Maria Gijsberts van der Cleij
onmondige kinderen van zaliger Gijsbert Ariens van der Cleij
transporteren aan Jacob Jans het derde deel in 3,5 mergen land
boven Geerloff en Bastiaan IJmerts en Gerrit Willemsz. Uit
krachte van lootcedulle van dd 19-12-1673

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Adriaen Willems
  1. Sweren, Anna
   1. van der Kleij, Gijsbert Adriaans
    1. Teunis, Barber
     1. van der Kleij, Nicolaas Gijsberts
   2. van der Kleij, Willem Adriaensz
   3. van der Kleij, Trijntje Adriaens
   4. van der Kleij, Aertje Adriaans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
 2. Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
 3. Kerkeboek Babyloniënbroek
 4. Doopboek Lexmond