Snijder, Luite Jans 1 2 3

Geboortenaam Snijder, Luite Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1736-12-27 De Nieuwesluis, Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
4
Doop 1736-12-27 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Den 27 is gedoopt Luite zoon van
Jan Hendriks en Trijntje Peters Egteli.
ten doop gehouden bij Trijntje Roelofs
ten overstaan van de Vader.

Toelichting:
Trijntje Roelofs was gehuwd met
Luite Peters, broer van Trijntje Peters.

4
Ondertrouw 1763-02-23 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Luite Jans J.M. alhier aen de
Nieuwesluis en
Janna Geugjes J.D. van 't Hoogeveen
Ingeschreven 23 Febr. alhier en 19 dito
op 't Hoogeveen
met attestatie na 't Hoogeveen

5
1e Huwelijk na 1763-02-23 Hoogeveen, Drenthe, Nederland Getrouwd met Janna Geugjes

Janna Geugjes was op 23 juni 1743 gedoopt
te Hoogeveen, dochter van Geuchien Hendriks
Luinenborger en Arentien Jans.

Kinderen gedoopt te Zwartsluis:

1. Jan, 18 december 1763
getuige Grietjen Harms

Grietjen Harms Mulder was de 2e vrouw
van Jan Henriks Snijder, vader van Luite Jans Snijder.

2. Jan, gedoopt 26 mei 1765
getuige Grietjen Herms

3. Arentien, 18 maart 1768
getuige Grietjen Herms Mulder

4. Trijntien, 11 december 1768
getuige Grietjen Hermens

5. Geugjen, 13 maart 1774
getuige Margjen Jans, zuster van Luite Jans

6. Jan, 21 augustus 1771
getuige Margjen Jans

7. Hendrik, 8 mei 1777
getuige Margjen Jans

Janna Geugjes is te Zwartsluis begraven op
27 december 1781:

"Janna geugehies Vrouw van Luite Jans
aan de Nieuwesluis"

5 4 6
Ondertrouw 1782-05-29 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Den 29 Meij zijn ingeschreven
Getrouwt te Wanneperveen
met Attestatie

Luite Jans, weduwnaar van Janna Geuchies,
woonende alhier, Aan de Nieuwesluis
en Egbertje Hermens Oort, J.D. van
Wanneperveen woonende Mede alhier

5
2e Huwelijk 1782-06-22 Wanneperveen, Overijssel, Nederland Getrouwd met Egbertje Hermens Oort

Egbertje Herms Oort werd op 4 december 1757
te Wanneperveen gedoopt, dochter
van Hermen Jans Oort en Jentjen Harms.

Kind van Luite Jans Snijder en Egbertje Herms:

Herm, gedoopt 6 juli 1783 te Zwartsluis.

Egbertje Herms Oort is op 2 april 1796
te Zwartsluis begraven:
"Egbertje Herms oort Huisvrouw van
Luite Jans Snijder"

7 8 4
Volkstelling Hasselterkerspel 1795 De Nieuwesluis, Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

oktober 1795

Huijsgezin: Luten Jans, Schipper
Opgeever: Egbertje Oort
Aantal Menschen: Vier

9
Ondertrouw 1796-09-26 Hasselt, Overijssel, Nederland  
 
3e Huwelijk na 1796-09-26 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Grietje Jans Schraa

"Luite Jans, weduwnaar van Egbertje Harms Oort,
en
Grietje Jans Schraa, J. Nieuwesluis
Beide geboren en wonende aan de Nieuwesluis
Volgens certificaat van Hasselt zijn aldaar
ingeschreven den 26 September"

Grietje Jans Schraa werd gedoopt op
16 februari 1766 te Zwartsluis,
dochter van Jan Roelofs Schra en
Klaasjen Jans Buijter.

Grietje Schraa, weduwe van Lute Jans Snijder,
ging op 22 september 1806 te Zwartsluis
met Lukas Laggers Mussche in ondertrouw.

Grietje Schraa is te Zwartsluis overleden
op 10 oktober 1826, weduwe van Lukas Mussche,
oud 60 jaren, winkelierster.

5 4 10
Overlijden voor 1806-09-22    
 

Ouders

Vader Snijder, Jan Henriks
Moeder Peters, Trijntje
    Zus     Snijders, Margje Jans
         Snijder, Luite Jans

Media

Bijzonderheden

Zoon Geugjen Snijder overleed op 7 december 1824, verdronken in de
Zuiderzee. Zie het volgende bericht uit de Provinciale Drentsche
en Asser Courant van 21 december 1824:

"Zwolle 17 december

In den avond van den 7 dezer, had aan den mond
der rivier den IJssel, een droevig ongeluk plaats.
Geugjen Snijder, Schipper te Zwartsluis, gewoon
elke week van Zwartsluis op Kampen en terug te
varen, had het ongeluk met zijn schip of jagd tegen
de zoogenaamde Duc d'Alve ( zijnde een paal, waar-
aan gewoonlijk de vaartuigen worden gelegd) te stoten,
met die verschrikkelijke gevolgen, dat zijn vaartuig,
na een zwaar lek bekomen te hebben, aanstonds
hierop zonk en hij zelve met zijn zoon en knecht,
benevens de aan boord zijnde passagiers een prooi
der golven werden, zonder dat, zoo ver bekend is,
men eenige hulp konde toebrengen"

Toelichting:

Duc d' Alve is de Franse naam van de Hertog van Alva. De
Hertog stond bekend om zijn zwarte kleding met witte kraag.
Dezelfde kleuren als de palen, die normaal zwart geteerd
werden en onder de top een witte band droegen.
Wellicht gooiden de watergeuzen hun trossen om de
meerpalen waarbij ze zich verbeeldden dat ze de strop
om de nek van de hertog gooiden. Een Duc d'Alve wordt
tegenwoordig een dukdalf genoemd.
Bron: wikipedia.org

Overlijdensakte Genemuiden, 13 december 1824,
aktenummer: 44:

"dat Geugje Snijder, zoon van wijlen Luite Jans en Janna
Geugjes van bedrijf Schipper, woonachtig te Zwartsluis,
in den ouderdom van 50 Jaren op den 7 December jl.
in de Zuiderzee op de hoogte van het Gansediep
vanaf zijne veerschuit op Kampen is verongelukt, zijnde
deszelfs lijk aldaar opgevischt en alhier aangebragt op
gisteren den 12 December des Jaars 1824"

De Groninger Courant meldde op 21 december 1824
naar aanleiding van bovenstaand ongeluk:

"De namen der verongelukten zijn de schipper,
zijn zoon Klaas Snijder en knecht Klaas Alberts
Corporaal, die der bekende passagiers mejuffer
Elizabeth van Urk, van Meppel, en den koopman
Jacob Reems, van Amsterdam, welke laatstgenoemde
gepasseerde Zaterdag nademiddag, te Zwartsluis,
mejuffer E. van Urk en Geugjen Snijder op Zondag,
te Genemuiden, zoo ook de knecht K. A. Corporaal,
na ingekomen berigt op die dag, te Grafhorst, zijn
aangebragt, zijnde de zoon van G. Snijder nog niet
ontdekt"

Het lijk van de  zoon van G. Snijder, Klaas Snijder,
werd pas op 7 maart 1825 gevonden.
Overlijdensakte Genemuiden
Datum: 7 maart 1825
Aktenummer: 28

"dat Klaas Snijder, zoon van wijlen Geugje Snijder, en
van Trijntje Klasen Meijnen, in den ouderdom van
19 Jaren en van bedrijf Schippersknegt, gewoond
hebbende in Zwartsluis op 7 december 1824 in de
Zuiderzee op de hoogte van het Ganzediep van af
de veerschuit zijner vader is verongelukt, Zijnde
deszelfs lijk op heden gevonden op de vlakte aan
de Zuiderzee en alhier aangebragt"

Geugje Snijder was op 29 augustus 1802 getrouwd te
Zwartsluis met Trijntje Klaas Meinen, dochter van
Klaas Meinen en Lammechien Gerrits. Klaas Meinen
was een zoon van Meijne Klaas en Geertje Heijmen,
personen op deze site.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schipper (1795)
 

Naaste verwanten

 1. Snijder, Jan Henriks
  1. Peters, Trijntje
   1. Snijders, Margje Jans
   2. Snijder, Luite Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Provinciale Drentsche en Asser courant
 2. Overlijdensakte Genemuiden
 3. Uitgever: Wed. S. Hoitsema, M. van Bolhuis: Groninger Courant
 4. Doopboek Zwartsluis
 5. Trouwboek Zwartsluis
 6. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 7. Trouwboek Wanneperveen
 8. Doopboek Wanneperveen
 9. Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
 10. Overlijdensakten Zwartsluis