Huitema, Homme 1

Geboortenaam Huitema, Homme
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 69 jaren, 10 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1870-04-29 Nijehaske, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Haskerland, 1870
Aangiftedatum 30 april 1870, akte nr. 80
Homme Huitema, geboren 29 april 1870
Zoon van Foppe Halbes Huitema en Gepke Sanders van der
Meulen

Opm.: Drieling

"Foppe Halbes Huitema, oud 38 jaren, van beroep schipper,
wonende te Hommerts, welke ons verklaarde. dat op den
29e dag dezer maand April des nachts ten ruim 12 ure
te Nijehaske in een schip een kind van het mannelijk geslacht
is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoot
Gepke Sanders van der Meulen zonder bedrijf wonende
mede te Hommerts met haren man gewoon verblijf
te houden aan scheepsboord en daar mede thans te
Nijehaske liggende -
aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven
van Homme".

2
Slachtoffer/getuige misdrijf 1902-06-27 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Rechtbankverslag
 
Ondertrouw 1902-09-25 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Homme Huitema, oud 32 jaren,
beroep bootwerker,
geboren te Nijehaske gem. Haskerland
den 29 April 1870
woonplaats No: 38, Haarl. plein
zoon van Foppe Halbes Huitema, Schipper
Gepke Sanders van der Meulen
w. ab

Johanna Christina Elbers, oud 23 jaren,
zonder beroep,
woonplaats: als boven
geboren 22 october 1879 te Nijmegen
dochter van Hendrikus Mattheus Elbers,
schoenmaker, w. a.b.
Geertruida Francina van Buuren, overleden

opm: w.ab - woonplaats als boven.
Blijkbaar woonden allen op hetzelfde adres:
Haarlemmerplein 38.

3
2e Afkondiging 1902-10-05 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
3
Huwelijk 1902-10-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Johanna Christina Elbers

Homme Huitema trouwde in 1902 met
Johanna Christina Elbers:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.35;fol.16
Datum: 08-10-1902
Bruidegom Homme Huitema
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Haskerland
Bruid Johanna Christina Elbers
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Nijmegen
Vader bruidegom Foppe Halbes Huitema
Moeder bruidegom Gepke Sanders van der Meulen
Vader bruid Hendrikus Mattheus Elbers
Moeder bruid Geertruida Francina van Buuren
Nadere informatie Echtscheiding 25-06-1917.
beroep Bg.:bootwerker;beroep vader Bg.:schipper
beroep vader Bd.:schoenmaker

 Johanna Christina Elbers is geboren op
22 oktober 1879 te Nijmegen (R.K.).

Klaas Hermanus, zoon van Homme en Johanna
werd geboren op 31 maart 1908 te Amsterdam.

Deze zoon Nicolaas (Klaas) overleed op
15-jarige leeftijd te Bunschoten:

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 396
Gemeente: Bunschoten
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 03-08-1923
Overledene Nicolaas Hermanus Huitema
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-08-1923
Leeftijd: 15
Overlijdensplaats: Bunschoten
Vader Homme Huitema
Moeder Johanna Christina Elbers
Partner
Nadere informatie Woonde te Amsterdam.
Verdronken te Bunschoten? (Schippersknecht).

1 4 5
Scheiding 1917-06-25 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Gescheiden van Johanna Christina Elbers

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Scheidingsakte
Aktenummer: reg.1A;fol.11v
Datum: 25-06-1917
Bruidegom Homme Huitema
Bruid Johanna Christina Elbers

Nadere informatie Gehuwd te Amsterdam
08-10-1902.

Johanna Christina Elbers trouwde op
29 mei 1918 met Johannes Dirkse te
Amsterdam.

1 5
Overlijden 1940-03-21 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
1

Ouders

Vader Huitema, Foppe Halbes
Moeder van der Meulen, Gepke Sanders
    Zus     Huitema, Trijntje Foppes
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Halbe
    Broer     Huitema, Anne
    Zus     Huitema, Johannes
    Zus     Huitema, Hiltje
    Zus     Huitema, Afke
    Zus     Huitema, Susanna
    Broer     Huitema, Homme
    Broer     Huitema, Sander
         Huitema, Homme
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje

Media

Bijzonderheden

Op 10 november 1900 liet Homme zich inschrijven in Amsterdam.
Daarvoor verbleef hij bij zijn vader Foppe Halbes Huitema, schipper.
Hij woonde op vele adressen in Amsterdam. Voor 1 januari 1910 woonde hij
samen met zijn vrouw bij Herman Albek.
Voor 10 mei 1912 woonden ze bij Foppe Halbes Huitema.

Na 1928 woonde Homme in het Gemeentelijk Verzorgingstehuis aan de Roetersstraat 2 te
Amsterdam.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Religion Nederlands Hervormd
1
Beroep bootwerker, werkman

Later ontving hij een uitkering in het kader
van de Invaliditeitswet.

1

Naaste verwanten

 1. Huitema, Foppe Halbes
  1. van der Meulen, Gepke Sanders
   1. Huitema, Trijntje Foppes
   2. Huitema, Sander
   3. Huitema, Halbe
   4. Huitema, Anne
   5. Huitema, Johannes
   6. Huitema, Hiltje
   7. Huitema, Afke
   8. Huitema, Susanna
   9. Huitema, Homme
   10. Huitema, Sander
   11. Huitema, Homme
   12. Huitema, Froukje
   13. Huitema, Eelkje
   14. Huitema, Froukje
   15. Huitema, Eelkje
   16. Huitema, Froukje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
 2. Geboorteakte Haskerland
 3. Huwelijksbijlagen Amsterdam
 4. Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
 5. Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam