Hanses, Antje

Geboortenaam Hanses, Antje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 76 jaren, 10 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1685-02-15    
1
Doop 1685-02-15 Drachten, Friesland, Nederland  

Dopeling Antie,
kind van Hans Jacobs en
Griet Liebbes

1
Belijdenis 1724-01-06    

Lidmatenboek Opsterland, 1724
Man  : Binne Eyses
Vrouw: Antje Hanzes
Woonplaats: Olterterp
 - Op 6 januari 1724 belijdenis
 - In mei 1735 vertrokken naar Boornbergum

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp,
 lidmaten 1677-1850
DTB 557 blad 96

 
Lidmaat 1735 Boornbergum, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1735
Man  : Binne Eises
Vrouw: Antie Hanses
 - Op 8 mei 1735 ingekomen van Beetsterzwaag

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Boornbergum en Kortehemmen,
 lidmaten 1667-1850
DTB 621 blad 137

2
Lidmaat 1745 Boornbergum, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1745
Man  : Binne Eyses
Vrouw: Antje Hanses
Woonplaats: De Wilgen
 - In januari 1745 lidmaat
 - In december 1762 zij overleden
 - In mei 1772 hij overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Boornbergum en Kortehemmen,
lidmaten 1667-1850
DTB 621 blad 161

2
Overlijden 1762    

in december

2

Ouders

Vader Jacobs, Hans
Moeder Liebbes, Griet
         Hanses, Antje

Families

Getrouwd Man Eises, Binne
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1717-09-05 Drachten, Friesland, Nederland  

man: Binne Eises afkomstig van Drachten
vrouw: Antje Hanses afkomstig van Drachten

3
  Kind.
 1. Binnes, Eijze

Naaste verwanten

 1. Jacobs, Hans
  1. Liebbes, Griet
   1. Hanses, Antje
    1. Eises, Binne
     1. Binnes, Eijze

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Drachten
 2. Lidmatenboek Smallingerland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten