Jacobs, Trijntie

Geboortenaam Jacobs, Trijntie
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1671-06-04    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1671
  Man: Johannes Meynerts
Vrouw: Trijntie Jacobs
 - Op 4 juni 1671 zij belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk,
lidmaten 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850
DTB 719 blad 7

"Den 4e Junij 1671 is alhier na d'Instellinge
Jes. Christi het H. Avondmael onder Godes
Zegen gecelebreert en gehouden, waertoe
alsdoen zijn aangenomen deze persoonen
(o.a)
Trijntie Jacobs huijsvrouwe van
Johannes Meijnerts"

1

Families

Getrouwd Man Meijnerdts, Johannis
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1670-04-10 Oudkerk, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1670
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 april 1670 in Oudkerk
Bruidegom: Johannes Meynerdts afkomstig van Stiens
Bruid: Trijntie Jacobs afkomstig van Stiens

2
  Kind.
 1. Johannis, Bokke

Naaste verwanten

  1. Jacobs, Trijntie
   1. Meijnerdts, Johannis
    1. Johannis, Bokke

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk