Pieters, Andries

Geboortenaam Pieters, Andries
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop Volwassene 1697-04-30 Wyckel  

Gaasterland, dopen, doopjaar 1697
Dopeling: Andries Pytters
Gedoopt op belijdenis op 30 april 1697
in Wijckel
Kind van niet genoemde vader
en niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1698 Wyckel  

Stemkohier 1698 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 40, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Notaris Schellinger, eigenaar en gebruiker
Andries Pytters, gebruiker

2

Ouders

Vader Juriens, Piter
Moeder Andries, Aeltien
         Pieters, Andries

Families

Gehuwd Vrouw Rinties, Sijke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1692-10-01 Wyckel  

Lemsterland, huwelijken 1692
Vermelding: Attestatie afgegeven op 30 september 1692
Man : Andries Pytters afkomstig van Wyckel
Vrouw : Syke Rintjes afkomstig van Lemmer
Opmerking : attestatie naar Wyckel

Gaasterland, huwelijken 1692
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 oktober 1692 in Wyckel
Man : Andries Pijtters afkomstig van Wyckel
Vrouw : Sijke Rinties afkomstig van Lemmer

3 4
  Kind.
 1. Andries, Pieter

Naaste verwanten

 1. Juriens, Piter
  1. Andries, Aeltien
   1. Pieters, Andries
    1. Rinties, Sijke
     1. Andries, Pieter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga