Piebes, Lieuwe

Geboortenaam Piebes, Lieuwe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 40 jaren, 7 maanden, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1708-05-14    
1
Doop 1708-05-14 Eernewoude  

Dopeling Lieuwe
kind van Piebe Lieuwes en
niet genoemde moeder

1
Huwelijksafkondiging 1727-06-22 Grouw  

3e proclamatie
man: Lieuwe Pybes afkomstig van Eernewoude
vrouw: Baukjen Jisses Visser afkomstig van Grouw

2
Huwelijk 1727-07-13 Eernewoude Getrouwd met Baukjen Jisses Visser

man: Lieuwe Pybes afkomstig van Eernewoude
vrouw: Baukien Isses Veenema afkomstig van Grouw

3
Stemkohieren 1728 Eernewoude  

stem nr. 7 en 13
Lieuwe Piebes, gebruiker

4
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Eernewoude  

Lieuwe Pijbes
Aanbevolene Capitalen: 3
Personen: 7
Eernewoude

5
Quotisatiekohieren 1749 Eernewoude  

Lieuwe Pybes,
omschrijving: schooldienaar, wint de cost
gezin volw: 3 en kind: 5
aanslag: 32 - 16 - 0

6
Huwelijk 1749-12-07 Eernewoude Getrouwd met Jeltje Rutgers

man: Lieuwe Pybes afkomstig van Eernewoude
vrouw: Jeltje Rutgers afkomstig van Eernewoude

3
Overlijden na 1749    
 

Ouders

Vader Lieuwes, Pybe
Moeder Fockes, Feyckien
         Piebes, Lieuwe

Families

Gehuwd Vrouw Ages, Zijttje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1738-03-09 Eernewoude  

man: Lieuwe Pypes afkomstig van Eernewoude
vrouw: Zijttje Ages afkomstig van Eernewoude

3
  Kind.
 1. Lieuwes, Trijntje

Naaste verwanten

 1. Lieuwes, Pybe
  1. Fockes, Feyckien
   1. Piebes, Lieuwe
    1. Ages, Zijttje
     1. Lieuwes, Trijntje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 4. Stemkohieren Friesland
 5. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 6. Quotisatie 1749