Oedses, Goytse

Geboortenaam Oedses, Goytse
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 73 jaren

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1657 Noorder Drachten, Friesland, Nederland  
1
Stemkohieren 1698 Opeinde, Friesland, Nederland  

stem nr. 9,
Goytse Oedtses, gebruiker

2
Overlijden rond 1730 Opeinde, Friesland, Nederland  
1

Families

Getrouwd Vrouw Harmens, Auck
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1683-01-04 Opeinde, Friesland, Nederland  

man: Goytse Oedses
vrouw: Auck Harmens afkomstig van Opeinde

3
Belijdenis 1687 Oudega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1687
Man: Goitse Oedses
Vrouw: Auk Harmens
Woonplaats: Opeinde
- In januari 1687 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 31

"Anno 1687
Den Jan hebben wij des Heeren H avontmael gehouden
in Oudega en sijn aldoe op belijdenisse haares
geloofs aangenomen
(o.a.)
- uit Opeinde: Auk Harmens met haar man Goitse Oedses
- Goitse Oedses de man van Auk Harmens"

4
  Kind.
 1. Goitses, Harmen

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer en diaken
1

Naaste verwanten

  1. Oedses, Goytse
   1. Harmens, Auck
    1. Goitses, Harmen

Bronverwijzing

 1. Kwartierstaat Jan Pultrum
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 4. Lidmatenboek Smallingerland